Joost Lips – Offensief van de Schoonheid (Voorwoord)

Offensief van de Schoonheid (Voorwoord)

De lockdown, die volgens valse praatjes de ouderen moest dienen en zo van hun familieleden verwijderde, kent zo veel gruwelijk onrecht voor iedereen, dat mensen, die nog wakker zijn dit niet meer binnen de bekende kaders kunnen verwerken. De psychische druk van de lockdown omstandigheden maakt van iemand een zombie, of een strijder. Strijders mochten we ontmoeten vandaag. Het is een wereldoorlog zonder tanks in de straten, medisch personeel vormt het nieuwe leger. Overheden, rechtbanken, schoolsystemen, Politie apparaten en de gezondheidszorg wereldwijd zijn totaal corrupt. Als je onder de druk van dit besef niet bent bezweken, dan ben je waarschijnlijk al op een andere frequentie dan voorheen gaan functioneren. Mensen, die nooit iets met God of spiritualiteit op hadden, ontdekken nu dat ‘out of your mind‘ zo gek nog niet is. Deze ontdekking is geen vlucht, behelst geen dogma; ze doorzien eenvoudig de grid, die door vals onderwijs en media, in alle mogelijke vormen, in hun kop is geplant. Ze hebben de noodzaak van het wieden tussen de oren gezien. Dan wel wieden met wortel en al.

Hoorde onlangs iemand – weet niet meer wie en in welk online gesprek – een prachtige intentie uitspreken. Al gaat de wereld naar de knoppen, laat niet je gevoel van geluk afnemen. Dit raakte me. Dit klonk mij wijs in de oren. Mocht de wereld immers nog te redden zijn, dan zal de opstand vanuit de reeds gelukkigen komen.

Met geluk bedoel ik niet een continuïteit van piek ervaringen, maar veeleer het vermogen de hoogten en diepten van het bestaan volledig te doorvoelen, opdat de innerlijke vrede niet door ongeziene krachten verstoord wordt. Het is de vrijheid en vrede van iemand, die doorzien heeft, dat klagen over wat nu niet naar wens is louter frustratie genereert. Intelligent handelen om je wensen te vervullen blijft vanzelfsprekend aanbevolen. De oude dag brengt dit inzicht, dat niet zo zeer van woorden en begrippen is gemaakt, maar daar aan vooraf leeft, waar reactiviteit nog geen rol speelt.

Schoonheid weer in het centrum van het bestaan stellen. Als ik dit opschrijf voel ik me meteen opgewekt. You become what you meditate on. We willen geen Klaus Schwab worden, nietwaar? Dus we nemen ons initiatief terug door schoonheid boven het kwaad te vereren met onze aandacht. Ja, zo simpel is het.

Ik heb met dit schrijven het Offensief van de Schoonheid gestart. Dat zal zich tonen in vele vormen. Dit Hart is verblijd in dit initiatief. Het is hoog tijd de aandacht weer op de zinnen te zetten, de onzin niet meer de rode draad van een etmaal te laten zijn.

Ik dacht als kind, dat ik best wel een beetje dom was. Toen leerde ik goed luisteren, begon door mijn verlegenheid heen te spreken, en merkte dat ik best wel slim was. Was ik nu dom of slim? Ik was, op latere leeftijd, erg blij met het boek van Peter van Gestel dat de verlossende titel draagt ´Joost, of de domme avonturen van een slim jongetje´.

Vandaag, toen ik met wakkere mensen was, hoorde ik toch de vergissing, dat opleiding niet hetzelfde als intelligentie is. Dat is een aangeleerde opvatting. Mensen zijn verbaasd als hoog opgeleide mensen niet kunnen zien. Dit verbaast mij niks. Ze zijn opgeleid om niet te zien. Vraag maar aan George Soros.

Mijn wens is het zaken te tonen en bespreken in deze serie, zoals ik ze zie. Ik erken geen dogma, ik gebruik ideeën, die ik hoorde, om er het mijne van te maken. Geen Copyright. Ik heb stiekem al verraden over wie deel (1) zal gaan. Zie je graag ook daar, dank de lezer!

Bodemloze Beeldentuin,

https://bodemlozebeeldentuin.wordpress.com/2021/03/20/offensief-van-de-schoonheid-voorwoord/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schoonheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=George+Soros