Joost Lips – Offensief van de Schoonheid (13) Anthony de Mello, Humor en Wijsheid

Anthony de Mello, A Jezuit of the Bombay Province (foto Thinking Faith)

Offensief van de Schoonheid (13) Anthony de Mello, Humor en Wijsheid

Morgen een online meeting met The Residential Tenancy Board en onze landlord, dan zal er beslist worden, of we het huis dienen te verlaten en zo ja, per wanneer. Iemand, die het weten kan, had ons gezegd, als onderhuurders van voor gaande huurders, dat de huur tijd van de vorige bewoners bij de onze dient te worden betrokken, waarmee het recht op wonen op dit adres is verlengd. Ongeacht wat de huisbaas met het huis van plan is. We lijken ons er hier in huis niet al te druk om te maken, maar het is van zelf sprekend spannend. Vlak voor de winter dakloos worden, bij het huidige en zeer beperkte huurwoningaanbod, is niet iets om naar te verlangen.

Ik kan de loutering van deze tijd nu als volgt beschrijven. Veel van waar ik vroeger op vertrouwde, heeft niet de waarde meer, die het leek te hebben. Als ik het bedrog in de wereld zie, wil ik er buiten verblijven door louter getuige te zijn, terwijl veel aandacht S gebieden van vroeger me zich evidenter dan ooit tonen en juist aan dat bedrog binden. Dit is innerlijk conflict, dat me de nood zaak toont de geest weer even goed terug te brengen tot de realiteit van wat hier en nu werkelijk het geval is, zónder denken. Zo is er veel minder aan de hand dan een bezorgde denk wereld mij wil laten geloven. Als ik het denken geloof, ben ik gevangen en slaaf. Dit zien lijkt in eerste instantie droog en nuchter, doch dit zien kent alle hoogten en diepten, is nooit met een motivatie bezig ergens anders te zijn. Deze vrede lijkt niet spectaculair volgens het eerste zicht, maar dat is dan optisch bedrog. De loutering lijkt aanvankelijk op een geest, die wordt leeg geroofd en de identiteit bedreigd ziet worden, meer en meer er van verliest, maar ook steeds vaker breekt het wonder van niet weten door, waar in alles onverdeeld schittert zonder conflict of heimwee naar wat anders. Wat aanvankelijk kaal leek, blijkt alles te bevatten.

Anthony de Mello zei het scherp en radicaal. Voel je op enig moment afkeer tegen iemand of een situatie? Your life is in a mess! Wat kan deze man smakelijk vertellen. Een goed voorbeeld van wijsheid, die weet, dat ze niet zonder humor kan. Smul van de woorden en mimiek van deze man. Doe jezelf een plezier en beluister de volgende filmpjes.

Reacties
https://www.bitchute.com/video/WITDqLugTNSb/

Reacties
https://www.bitchute.com/video/SW2NYblNa0vu/

Ach ja, ze noemen hem dan Christen, of Jezuïet, maar als ik hem zie en beluister, dan zie ik die labels niet, en zo bevind ik me in de sfeer van hartelijke overdracht. Al dus luisteren is reeds in gemeenschap zijn, níet proberen ergens te komen. Het voelt als Genade. Niets wordt buiten gesloten en vrede is de grond, die spreekt en luistert te zelfder tijd.

Rediscovery of Life, hierin doet de Mello een compleet verhaal met in sterke mate de humor, waar aan ik hier boven refereerde. Kijken mensen, dit is mooi!

Reacties
https://youtu.be/bnZl0u0uYGE

Ik maak het de lezer naar de zin door hier ook het andere audio bestand van de meesterlijke voordracht S kunstenaar te plaatsen. Wake up to Life heet het kort en krachtig. Mag U niet missen!

Reacties
https://youtu.be/c52aTV36jp8

De eerste keer, dat ik Anthony de Mello zou bekijken en beluisteren was het gevolg van Adyashanti S uitspraak, dat hij de benadering en overdracht van Anthony de Mello zeer kan waarderen. Dat wilde ik zelf wel eens beleven en dat is niet bij eens gebleven.

Reacties
https://youtu.be/Onet3NdCyWI

Dit klonk goed uit de mond van immer prachtig sprekende Adyashanty. Anthony moest ik gaan zien! Ik was ter stond ingenomen met de man. die ik zag en hoorde spreken. Hij deed me denken aan Godfried Bomans, maar dan met meer fysieke inbreng. Godfried Bomans had eens gezegd Geluk is de Kunst in het Moment Op te Gaan. Maar Bomans kon dit niet zo goed als Jan Wolkers, toen hij alleen enkele etmalen op het eilandje Rottumerplaat verbleef. Hier stond nu Anthony te spreken, van uit directe waarneming, vér aan zijn traditionele achter grond ontstegen, geheel en onverdeeld hier en nu.

Tot slot nog enkele pracht fragmenten, welke dit schitterend tonen.

Reacties
https://youtu.be/atuJJS9gsD4

Joost Lips

Eemere Fenomenen, 4 oktober 2022