Joost Lips – Etikettering Drang en Verdeel Zucht

René Magritte – Ceci n’est pas une Pipe

Etikettering Drang en Verdeel Zucht

Als de Mens een Naam voor Iets heeft, dan meent de mens, dat Iets te ‘Kennen‘. Het Tegen Over Gestelde lijkt me Eerder Waar, zo dra je een Verschijnsel hebt Leren Benoemen, is de Intieme Eenheid met dat Verschijnsel Verbroken.

Mensen hechten aan Etiketten. Niet Zelden vernemen, we dat Iemand lijdt in het Leven, en als dan een Dokter de Persoon vertelt dat ie aan Autisme of ADHD lijdt, dan is er van Op Luchting Sprake. Op Eens ‘Weet‘ de Persoon Wat er aan de Hand is. Maar het Individu weet Helemaal Niks Meer dan daar voor, heeft Alleen maar een Etiket Op Geplakt gekregen.

De LGBT Club krijgt er Steeds Meer Letters bij, het kan Niet op. Velen menen, dat hier mee de Variëteit binnen de Mensheid Vereerd wordt, maar ik zie dat Louter Verdeling in de Hand wordt gewerkt. Vele Homo Seksuelen willen Niet met de Regen Boog Vlag Geassocieerd worden, omdat ze de Waan Zin er van zien. Black Lives Matter is een Prima Leus volgens de Woke Gemeenschap, maar wie White Lives Matter zegt, is volgens hen een Racist.

Taal is een Manipulatie Middel. ¨Het Woord is Niet het Ding¨ waar schuwde Jiddu Krishnamurti, maar de Blindheid van Steeds Meer Mind Fuckte Label Adepten kon hij er Niet mee Voor Komen.

Ik zet Hier Twee Plaatjes onder elkaar. De Eerste suggereert Veel Fraais, de Tweede toont, waar het Werkelijk om draait. Woord Toverij, stink er Niet in!

Zag Vandaag een Kort Filmpje van een mij Onbekende Psychiater, die Buiten Gemeen Zinnig spreekt over zijn Vak Gebied. Het Hand Boek voor Mentale Ziekteb Beelden, DSM I, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders I zag in 1952 het leven Licht, sinds dien zijn er Zeven Her Ziene, en Van Zelf Sprekend Steeds Dikkere, Versies van Uit Gekomen. Hoor Nu wat deze Man Hier Over te zeggen heeft.

Psychiatry is A Joke

First published on April 19th, 2023 at 23:47 UTC

Mental Diseases are Made Up.

Reacties
https://www.bitchute.com/video/q7RFKz3l2m9Z/

Omdat Mensen zich Sterk met hun Naam Identificeren had Goeroe Osho bedacht, dat het Wel Leuk zou zijn om zijn Volgelingen, ook Wel Sannyasins Genoemd, Andere Namen van uit het Sanskriet te geven. Jan Jansen heette op eens Amar Ananda, Onsterfelijke Gelukzaligheid, en Jet Jetten werd voort aan aan gesproken als Deva Dura, Goddelijke Gever. Over Bodig te vermelden, dat Betrokkenen Ook aan hun Nieuwe Namen Gehecht raakten, Wel Licht Nog Wel Meer dan aan hun Geboorte Namen, want de Nieuwe Namen klonken Verheven en Bevrijd. Gegoochel met Etiketten, Mensen, Waak er voor.

Als je er op gaat letten, vind je Veel Meer Voor Beelden van Taal Verwarring. Wie heeft er Nooit Mee Gemaakt, dat een Gesprek Stroef verliep, waar op je in Latere Instantie moest Ontdekken, dat jij en je Gesprek Partner bij een Naam Verschillende Personen voor Ogen hadden? Of dat Later bleek, dat je Ieder een Vols Strekt Andere Betekenis aan een Sleutel Woord in het Gesprek bleek te geven?

Wij zijn Geen Namen. Namen zitten Vast aan Vormen, en die Vormen zijn we Ook Niet. We zijn Ontvankelijkheid tot Alles dat maar Manifest wenst te worden, en aan Één van de Verschijnselen vastklampen om er je identiteit aan te verbinden is niet minder dan waanzin.

Ontvankelijkheid kreeg vele namen, zoals God, Bewustzijn, het Absolute en het Onnoembare. Het blijven naamgevingen. Ontvankelijkheid kan Echter in Geen Etiket passen. Als we Dit Wel laten Gebeuren kunnen er Amusante Situaties Ontstaan. Ik eindig Graag Luchtig met een Reeks Brieven uit het boekje Children´s Letters to God, Samen Gesteld door Eric Marshall en Stuart Hample, dat ik in een TweedeHands Boeken Winkel vond en dat mij Menig Glim Lach bezorgde. Heb een Licht Vermoeden, dat de Samen Stellers Zelf de Hand in Minimaal Enkele Brieven hebben gehad, maar mijn Vermaak was er Niet Minder om.

Joost Lips

Efemere Fenomenen, 20 april 2023

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/04/20/etiketteringsdrang-en-verdeelzucht/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomen
https://robscholtemuseum.nl/?s=René+Magritte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Autisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=ADHD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diagnostic+and+Statistical+Manual+of+Mental+Disorders
https://robscholtemuseum.nl/?s=NWO
https://robscholtemuseum.nl/?s=New+World+Order
https://robscholtemuseum.nl/?s=New+World+Order+Goal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Osho
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bhagwan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sannyasin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sanskriet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eric+Marshall
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stuart+Hample
https://robscholtemuseum.nl/?s=Etikettering+Drang
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verdeel+Zucht