Joost Lips – De Vijand Lief Hebben

De Vijand Lief Hebben

Het is Goed te Weten Wie je Belagers zijn, maar de Hele Dag op ze Letten staat Gelijk aan de Gehele Dag op ze Mediteren en Zo ga je Langzaam aan Lijken op je ‘Baasje‘. Dus ik zeg, herken je Belager, neem Af Stand en richt je Aandacht Onmiddellijk Daar Na op Zinnige Zaken.

Ik begrijp als je Kind School gaat, en de Zo Genaamde Woke‘ Agenda wil Perversiteit binnen het Onderwijs Op voeren, dan bied je Aller Eerst Weer Stand. Maar als des Ondanks de Agenda zich Versterkt binnen het Onder Wijs, Nu Reeds Porno aan Pre Tieners wordt getoond, dan is het Echt Wel Tijd geworden je Kind van School te Halen en Thuis Onder Wijs te Verzorgen. De Leer Plicht zou dit Verbieden? De Leer Plicht is tot Seks Slaaf Plicht Verworden en kan Niet Langer Serieus worden genomen.

Iedereen moest, Zo een Drie Jaar Geleden werd dit voor het Eerst Verkondigd, een Mond Masker Dragen in Openbare Gelegenheden, Verplicht het Slavens Symbool op de Mond. Ik heb het Altijd Weer Geweigerd, wat Enkele Confrontaties op leverde. maar Nooit Onder Danigheid ten Op Zichte van de Waan Zin. Ik herkende mijn Belager aan Alle Valse Filmpjes over een Pandemie, die in het Werkelijke Straat Beeld Niet Zichtbaar was. Ik herkende de Belager, maar de Zaak Zo Maar Vergeten viel Niet mee, waar Ongeveer Iedereen Wel de Slaven Praktijk van de Bek Luier had aanvaard. Het Straat Beeld herinnerde me Via Maskers aan de Covid Hoax, ik besefte, dat Al de Maskers de Mensen Dieper de Waan Zin in conditioneerde, dat er een Wezenlijk Gevaar zou spelen. Waar Om immers droeg Ongeveer Iedereen een Masker? Maar er waren Niet Meer Ambulances te Horen dan in Elk Voor Gaand Griep Seizoen. De Ambulances hoorden we Pas Later Vaker, na de Vele Gen Therapie Prik Rondes.

Mijn Vrouw en ik, we leerden de Grond van ons Bestaan Niet te Laten Bederven door de Nu Nog Al Tijd Als Maar Toe Nemende Gekte, Corruptie en Mis Dadigheid. We bespraken met Regel Maat het Belang van het Even Wicht te Hand Haven tussen op Je Zelf te Staan en naar de Wereld te Kijken, tussen Los Van en op het Internet Verkeren, tussen Stil Zijn en Uit Spraken Doen. We zijn Vaker Stil Samen, hebben Niet Meer Standaard Muziek in de Auto aan, we Zien, Horen, Voelen, Ruiken en Proeven Beter dan Ooit, waar het Gif van deze Maat Schappij zich bevindt. Ik voel me Gezegend met Karin, en Wat hebben we Ook met Elkaar Gevochten om dit Punt te mogen bereiken.

Ieder Bereik ligt Nog Al Tijd binnen de Vormen Wereld. Wat is het Doel van het Leven? We gaan Dood. Je moet een Leven Hier Na Bedenken om dit Leven een Doel te kunnen geven. Als we het Idee van een Hier Na Maals Los Laten voel ik Geen Onrust. Vervulling voel ik Hier en Nu in het Waar Achtig zijn. Ik leef met een Vrouw, die dit Ook Zo ervaart. We mogen Graag op Elkanders Tenen Trappen om dit Huidig Doel, dat Geen Doel, maar Onmiddellijk, is, te Dienen.

Er waren Al Tijd Twee Begrippen Prominent Aan Wezig als Karin en ik onze Laatste Aan Varing Na Bespraken, Reactieve Emoties en Integriteit. Reactieve Emoties erkenden we dan Beiden als het Gevolg van Niet Onder Zochte Pons Kaarten, de Term, die in ons verkeren Gangbaar was geworden voor de Menselijke Conditionering. Integriteit staat Wat Ons Betreft voor de Bereidheid deze Pons Kaarten in Ons Zelf aan te zien.

De Andere Wang Toe Keren is Feitelijk Kijken naar je Eigen Pons Kaart voor dat je tot Actie over gaat. De Weder Geboorte van de Messias is een Feit,waar je dat doet.

Karin en ik, aAlebei houden we van Jezus zonder ons met Welke Kerk dan Ook te Verhouden. Van Morgen had Karin een Bijzondere Ervaring. Op Eens werd Alles Stil. De Geluiden voor dat Moment waren er Ook Nu Nog Steeds, maar Stilte overheerste Nu Alles. Na Enkele Minuten verdween dit en was Alles Weer als ze Gewoon is. Toen ze me dit verteld had, zei ik, Het is Niet Werkelijk Verdwenen, het komt de Rest van je Pons Kaarten Op Halen.

Ik stel me Vaak voor, ook Van Daag, Hoe het is Zonder Karin te Leven. Het Idee heeft de Kracht van Af Schrikking in zich, maar in Wezen voel ik die Af Schrikking niet meer. Karin kan Niet Meer van me Weg, zit in mij. Dat ga ik Niet Uit Leggen, zo als ik Mij Zelf Niet kan Ui Leggen, Anders dan ik Al, door Gods Vermogen, doe.

Vechten tegen de Wereld is Geen Goed Idee. Je wordt Waar je Op Mediteert. Dat vinden Wat Vrij is van Alle Implicaties van Welke Waan Zin dan Ook is het Enige, dat Genoeg Doening kan geven. Hoe vind je dat? Dat kun je Niet Vinden, omdat je Het bent. Waar om zie ik Dit dan Niet? Door Iedere Poging het te Zien ga je Weg van Wat je Reeds bent. Wat je bent is Niet te Objectiveren. Je bent Onvindbaar voor Jez Zelf. De Zoeker sterft, dit heet Vinden. Je bent Nergens Niet. Maar je kunt Net Zo Goed Stellen, Taal Kundig Gezien, dat je Nergens bent.

Geniet!

Efemere Fenomen,

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/03/28/de-vijand-liefhebben/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lief+Hebben
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vijand+Lief+Hebben