Joost Lips – Alles wordt Bedreigd, Waar is een Mens Nog Veilig?

Alles wordt Bedreigd, Waar is een Mens Nog Veilig?

Een Dikke Drie Jaar Terug, toen de Mondiale Coup door een Minderheid Al Gezien werd, kwamen Karin en ik Hier in Ierland Samen met Mensen. die Na Dachten over een Leven Off the Grid. Ik zal Niet Zeggen, dat die Optie Sinds Dien Geheel Verdwenen is, maar Onvindbaar op deze Wereld zijn, lijkt me Toch een Illusie, de Macht Beluste Hufters Komen achter een Ieder Aan, zullen het Ontlopen van hun Gezag Niet kunnen Velen. Van Zelf Sprekend, We doen Wat we Kunnen om de Georganiseerde Mis Daad te Ontmantelen en Al Dus, om dat We een Meerderheid van Wakkere Mensen hebben Bereikt, Machteloos te Maken. Maar Wie zegt, dat We Daar In zullen Slagen? Ik hoor Alex Jones en Anderen Zeggen, dat We Aan de Winnende Hand zijn, maar Dat is naar mijn In Zien Voor Al om de Goede Moed er in te houden, want de Afloop van deze Waan Zinnige Strijd kent Niemand. Er is Echter Wel het Dieper Besef, dat we Intuïtie kunnen Noemen, dat ons Steeds Weer in fluistert.dat het Valse Niet kan Blijven uit Eindelijk. Maar, als we Er Mee In Stemmen, Toch Heel Erg Lang!

Dit Alles roept de Vraag op, Als Geen Plaats op de Wereld onze Veiligheid kan Garanderen, Wat betekent dit dan Existentieel voor Ieder Mens? Ik zeg Kom tot Besef van Alle Aspecten van je Investering in en Identificatie met deze Waan Zinnige Wereld en Leer dit Los te Laten. Begeef je Al dus In de Meditatieve Staat, Meer en Meer en Meer, Waar Schepping Nog Niet heeft Plaats Gevonden en de Macht Bende Feitelijk Machteloos staat. Va Uit deze Non Positie is Oorspronkelijk Scheppen een Natuurlijk Vermogen en Ligt Harmonie voor de Hand. Van Hier Uit is Alles, dat we In Liefde Wensen, Mogelijk.

Voor Ieder Mens gold Al Tijd Al, in ons Sterven Uur, als we Het Hoekje Om moeten, Willen we Vrede Beseffen. Om de Wereld ten Goede te Keren Dienen We Ook met Vrede te Beginnen. Als Er een Ramp Gebeur.t Zorg je Al Tijd het Eerst voor je Eigen Veiligheid, Zo dat je Vervolgens de Anderen van Dienst kunt zijn. Wees der Halve Klaar voor de Dood, dan ben je Tevens Klaar voor het Leven in de Duisternis, waar we Voor Lopig Nog Door Heen moeten. Wan Hoop Niet. Zie het Onverwoestbare Licht, en Werk Hier in Iedere Stap Van Uit en Naar Toe.

In het Totaal Corrupte Politieke Landschap kan een Mens Gemakkelijk tot Wan Hoop Geraken, maar als de Feiten Nuchter worden Vast Gesteld en Mede Werking aan Alles, dat Vals is, Massaal wordt Geweigerd, dan verliest het Macht Systeem aan Kracht en zal het Slacht Offer worden van de Eigen In Gebouwde Decadentie. Wie Nog Niet Geheel Over Tuigd is van de Kwaad Aardigheid achter de Globale Agenda, die de Lsatste Drie Jaar Nog Al Evident is geworden, hen Nodig ik Uit te Luisteren naar het Bondige doch In Dringende Betoog over The Great Reset, Af Geleverd door Marc Morano.

The Heartland Institute | 5th International Conference on Climate Change – Marc Morano demolishes The Great Reset Agenda

First published on May 20th, 2023 at 22:45 UTC

Marc Morano speaks at The Heartland Institute’s 15th International Conference on Climate Change (ICCC15) on February 25, 2023. Morano is the Founder and Publisher of CFACT’s ClimateDepot.com and is the Author of the 2021 book “Green Fraud: Why the Green New Deal Is Even Worse Than You Think.Morano exposes the True Nature of The Great Reset, and it’s Not Pretty. The Great Reset isn’t A Gradual Shift to iIprove the Lives of the Masses. It’s A Massive Power Grab by A Select Few Who believe They should Determine How Society works on A Global Scale.

Go Here to Learn More about our Conference Co Sponsor CFACT https://www.cfact.org/ 

The Fifteenth International Conference on Climate Change (ICCC15) Featured More than 50 Speakers who are Top Scientists in their Fields and Policy Experts from Around the World. Each Edition of these Conferences attracts Scientists, Legislators, Environmentalists, and More All Discussing their Views on Climate Science, the Idea that there is A Crisis, Efforts to Educate the Public, Views on the State of Discourse, and More.

Visit These Sites for More Great Climate Information from The Heartland Institute

PLAYLIST FOR THE WHOLE 2023 HEARTLAND INSTITUTE CLIMATE CONFERENCE https://www.youtube.com/playlist?list=PLgnnPnL9OL7EIbjwdr97raGBKaeEZFGKT

Heartland’s Climate Issue Suite https://heartland.org/topics/environment-energy/

Environment and Climate News https://heartlanddailynews.com/category/environment/

Climate Realism https://climaterealism.com/

Climate at A Glance https://climateataglance.com/

Our Latest Climate Conference https://climateconference.heartland.org/

All of Heartland’s Climate Conferences since 2009 https://climateconferences.heartland.org/

The Environment and Climate News Podcast  https://podcasts.apple.com/us/podcast/environment-and-climate-news-podcast/id351143631

Heartland’s Climate Change Roun Table YouTube Show https://www.youtube.com/playlist?list=PLgnnPnL9OL7GMaxssP3-ScgN9PVOjl5sq

Support more Content like this by Giving A Tax Deductible Donation to The Heartland Institutehttps://donate.onecause.com/general-form/donate

Reacties
https://youtu.be/bW8wdKhmPvQ

Het Filmpje, dat Hier Onder volgt, waar in Richard Vobes in Gesprek is met Twee Interessante Gasten, beleef ik als Verrijkend en Bemoedigend. De Atmosfeer van het Gesprek is er Een van Ontspannenheid en Vast Beradenheid, waar bij de Donkere Agenda door de Sprekers Vol Ledig wordt Onder Kend. Dit  zonder Onnodige Reactieve Op Winding en Energie Verlies, die een Mens van de Wijs zou brengen. Een Prachtige Af Sluiting ter Inspiratie!

Do Not Consent and Be Original!

Richard Vobes – It’s Going to Be Unstoppable!

Pblished 18 mei 2023

Richard Vobes

Rising Up against the Tyranny of Government. Grassroots Movements All over the World are Uniting. I talk to Joe and Adrian from the Great Rising Movement.

SIGN UP FOR THE NEWSLETTER https://richardvobes.com/newsletter/
PLEASE SUPPORT THE CHANNEL

My Videos are Funded by People like You.
If you Enjoy Them, Please Help me Make More.

Visit http://BaldExplorer.com to become A Patron.

You can Support Me by Making A One Off Donation <https://www.paypal.me/RichardVobes<

My Website https://richardvobes.com/

OTHER CHANNELS

The English Couple https://www.youtube.com/@the-english-couple
Julia’s Channel https://www.youtube.com/@juliahartley
The Naked Englishman Podcast https://nakedenglishman.co.uk/

Reacties
https://youtu.be/S7_-2AZxZJo

Joost Lips

Efemere Fenomen, 21 mei 2023

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/05/21/alles-wordt-bedreigd-waar-is-een-mens-nog-veilig/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karin+de+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alex+Jones
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marc+Morano
https://robscholtemuseum.nl/?s=CFACT
https://robscholtemuseum.nl/?s=Climate+Depot
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Heartland+Institute
https://robscholtemuseum.nl/?s=ICCC
https://robscholtemuseum.nl/?s=International+Conference+on+Climate+Change
https://robscholtemuseum.nl/?s=Richard+Vobes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tyranny+of+Government
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grassroots+Movement
https://robscholtemuseum.nl/?s=Great+Rising+Movement
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+English+Couple
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Naked+Englishman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sovereignty
https://robscholtemuseum.nl/?s=Green+Fraud
https://robscholtemuseum.nl/?s=Green+New+Deal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Climate+Science
https://robscholtemuseum.nl/?s=Climate+Realism
https://robscholtemuseum.nl/?s=Off+the+Grid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Non+Positie
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Great+Reset
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Great+Reset+Agenda
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mondiale+Coup
https://robscholtemuseum.nl/?s=Georganiseerde+Mis+Daad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kwaad+Aardigheid+achter+Globale+Agenda
https://robscholtemuseum.nl/?s=WEF
https://robscholtemuseum.nl/?s=World+Economic+Forum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Decadentie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaar+voor+de+Dood
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaar+voor+het+Leven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leven+in+Duisternis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uur+van+Sterven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Het+Hoekje+Om
https://robscholtemuseum.nl/?s=Unstoppable