Joop – De angst regeert bij ministerie van Volksgezondheid

Ambtenaren vernietigen documenten uit vrees voor Wob-onderzoek…Radioprogramma Argos ontmaskert ministerie…Volgens deskundigen ‘een treffende illustratie van een bestuurscultuur die niet is gericht op het delen van informatie’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ambtelijke informatie vernietigd uit angst voor een Wob-onderzoek, daarmee kunnen overheidsdocumenten opgevraagd worden door derden. Dit meldt radioprogramma Argos zaterdagmiddag naar aanleiding van eigen onderzoek.

Kaj Hollemans, voormalig ambtenaar, vertelt in het programma dat hij door zijn leidinggevenden gevraagd is om documenten te verwijderen. Dezelfde vraag zou gesteld zijn aan gemeente Utrecht en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het betreft bestanden over de inzet van mystery guests en loktieners bij het controleren van de naleving van de drank- en horecawet in Utrecht.

“Ik heb geen behoefte om daarover te liegen. Ik heb opdracht gekregen van het managementteam in 2014 om ervoor te zorgen dat deze documenten zouden verdwijnen. Het is mij niet duidelijk precies waarom maar men had de angst dat die documenten gevonden zouden worden.”

Volgens Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden die bij Argos het woord doet is dit ‘politiek zeer pikant’ en ‘een treffende illustratie van een bestuurscultuur die niet is gericht op het delen van informatie’.

De politie en horecaondernemers in Utrecht waren tegen het initiatief van de gemeente om loktieners in te zetten waarna er ophef ontstond. Het ministerie van VWS sprak de stad er achter de schermen op aan omdat het juridisch niet toegestaan zou zijn om op die manier te werk te gaan met minderjarigen. Toen de gemeente met een nieuw plan kwam waarbij er meerderjarige tieners werden gebruikt, ging het ministerie daarmee akkoord.

De gemeente Utrecht stelde voor dat – mocht er weer ophef ontstaan – de ministeries van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie zouden bekennen enkel van de plannen af te weten maar inhoudelijk niets toegevoegd te hebben.

Die mailcorrespondentie tussen de ministeries en de gemeente Utrecht zou nu vernietigd zijn. De gemeente en het ministerie van VenJ zeggen – na eerst aan Argos verteld te hebben dat de communicatie alleen mondeling is verlopen – de documenten nog wel te hebben maar weigeren de specifieke mails te verstrekken.

Een woordvoerder van staatssecretaris Van Rijn reageert op de zaak door te stellen dat de ambtenaar in kwestie door een leidinggevende is ‘gevraagd om de situatie te corrigeren’ en dat de ambtenaar ‘zonder mandaat’ te werk zou zijn gegaan. Het ministerie van VWS weigert er een verdere toelichting op te geven.

Wob-deskundige Roger Vleugels die door Argos aangehaald wordt, noemt het een ‘ernstige zaak’

” (…) Als je om niks de wet al gaat overtreden, geeft dat te denken hoe dat bij zwaardere onderwerpen is. De overheid archiveert waanzinnig slecht. Denk maar aan de Teeven-deal. De Kamer heeft er jaren om gevraagd en uiteindelijk kwam dat bonnetje dat er niet was toch boven tafel. De andere kant is dat er veel ook gewoon echt weg is. En dat is grotendeels niet met voorbedachten rade, maar uit desinteresse en onbenul.

Het trager beantwoorden, het bedenken van allerlei constructies die helemaal niet opportuun zijn, maar die de boel wel weken tot maanden kunnen rekken. Het oneigenlijk gebruik van weigergronden. Dat soort vormen van obstructie zijn sinds twee, drie jaar fors aan het toenemen.”

Joop.nl, 31 oktober 15 11:57

Reacties:

nexus mythos, zo 01 november 2015 09:25 Reageer op nexus

Dit leest als het verhaal over de maffiagroep die achter de schermen met eigen ondoorzichtige regels het Ministerie wil blijven aansturen en de samenleving bewerken.

De Tweede Kamer moet zorgen, zoals een goede democratie bekomt,om een wet die bepaalt dat alle overheidsdocumenten betreffende zulke gevallen automatisch in een online archief opgesteld en opbaar bereikbaar moeten worden.

Andy Capp, zo 01 november 2015 08:32:

“De angst regeert bij ministerie van Volksgezondheid”

Kun je nagaan hoe het er uitziet op het ministerie van justitie.

john Mellersh, za 31 oktober 2015 21:08:

Iemand die een email ontvangen heeft, heeft zelf niet meer dan een stukje tekst in zijn telefoon, logbestanden en dateringen in zijn hardware. Die zijn manipuleerbaar, dus valt voor het doorsneebedrijf of de burger, niet te bewijzen dat de mail die hij heeft ontvangen, authentiek is.

Voor de gemiddelde ambtenaar liggen de logbestanden van de mailserver die ooit gebackupt zijn, waarschijnlijk net te ver om ook nog eens te bewerken. Maar iemand met meer geld om IT-kennis en toegang tot de servers te kopen, kan dat wel. Daarmee verdwijnt definitief de mogelijkheid om te bewijzen wat een overheid heeft verstuurd. Het verleden is voor een deel virtueel, en dat deel is onbewijsbaar.

F Bidar, za 31 oktober 2015 20:01:

Ik denk de burger moet langzaam naar een overheid systematiek toe groeien waarin geen noodzaak bestaat aan dit soort Wob-onderzoek, in ieder geval buiten veiligheid en buitenlandpolitiek. Het blijven verontwaardiging roepen naar politieke partijen en een bureaucratie die de burger niet centraal stellen in hun beleid, is al lang gebleken geen verandering brengt op de handelwijze van politiek en bestuur. De schade die er uitkomt is niet te herstellen, financieel niet maar ook maatschappelijk niet. En achteraf de politiek of bestuur ter verantwoording roepen blijkt nergens leidt naar verbetering. Daarom moet men op zoek gaan voor een systematiek waarin de bestuurlijke zaken dichtbij de burger vorm krijgen en besloten worden.

En natuurlijk de eerste voorwaarde hiervoor is het bestaan van politieke partijen die in lokale politiek en binnen de burgers wortels hebben, niet enkel voor het werven van stemmen, maar nog belangrijker om de lokale bestuur baseren op veel directere vertegenwoordiging in plaats van huidige systematiek.

Als zo’n verandering er niet komt, voortaan zullen we nog meer en ergere fouten en schades meemaken die de burger enorm benadeelt en naar achtergrond duwt. Het einde daarvan alles behalve een werkende democratie is.

Andy Capp, za 31 oktober 2015 21:51 in reactie op F Bidar:

Ik denk dat ik het wel met je eens ben, alhoewel je niet duidelijk aangeeft hoe je je dat voorstelt,

maar belangrijker is de vraag of je dat gauw ziet gebeuren.

Ik ben bang van niet.

F Bidar, zo 01 november 2015 01:49 in reactie op Andy Capp:

Ik ben positief wat dat betreft. En misschien dat komt niet gauw, maar die komt zeker wel! Hoe de tempo van globalisering (en vorming van EU) hoger wordt, komt die perspectief dichtbij.

Erwin Lamme, za 31 oktober 2015 19:49:

Tjonge jonge, dit is weer Nederland op zijn kleinst. In dit totaal brave land is er zowaar ergens een scheve stoeptegel gevonden in de vorm van verdwenen documenten over de controle van de naleving van de alcoholwet, en meteen lijkt Nederland een bananenrepubliek.

Uiteraard kan het in een open democratie niet door de beugel dat overheidsbestanden verduisterd worden, mocht dat überhaupt zo zijn, maar volgens mij is Nederland zo’n beetje het minst corrupte land in de wereld. Politici zijn zich hier gelukkig bewust van het feit dat hun kop eraf gaat zodra de vrije pers ook maar een haar op hun pak ontdekt, en kijken dus wel uit voor potentiële bananenschillen.

Maar politici hebben niet alles in de hand. Toen ik zelf bij het ministerie van Economische Zaken werkte als documentair informatie manager, oftewel archivaris, werd ik werkelijk gek van het eindeloze en ongestructureerde geklets van mijn bazen en collega’s.

Daarom nam ik het heft in eigen hand en besloot op een dag om 20 duizend facturen, die me niet geschikt leken om te digitaliseren, uit het werkbestand te halen en ergens in een apart mapje te stoppen. Daarmee hoopte ik om de zinloze werkverschaffing iets terug te dringen. Ik kreeg hiervoor complimenten, maar ik kon geen verandering brengen in de ongekende stroperigheid. Uit protest ging ik daarom een week niet naar mijn werk, waarna ik werd ontslagen.

Gelukkig belandde ik daarna in het bedrijfsleven waar er wel gewerkt moet worden omdat bedrijven het zich niet kunnen permitteren om geld te verspillen aan kakelende managers en werknemers die maar wat doen.

Hiermee wil ik vooral aangeven dat ministeries halve gekkenhuizen zijn waar een minister en de politiek niet altijd grip op hebben. En vreemd genoeg zijn het vaak oog nog universitair geschoolden die zich ophopen in deze bolwerken, doorgaans als manager of beleidsmaker.

Dit is dubbel jammer: hoogopgeleiden nemen hierdoor de baantjes in van MBO’ers die dit “werk” ook kunnen doen, terwijl het bedrijfsleven doorgaans staat te springen om hoogopgeleiden die zich daar wel kunnen ontwikkelen tot goede beleidsmakers en zich daarmee ook nog eens nuttig maken voor de economie.
Andy Capp, za 31 oktober 2015 21:38 in reactie op Erwin Lamme:
Lees ik het nou goed?

Erwin nam het heft in eigen hand en besloot op een dag om 20 duizend facturen onder in een la te leggen “om de zinloze werkverschaffing iets terug te dringen” en toen de leiding geen vervolg wilde geven aan dat “initiatief” besloot hij om uit protest een week niet naar mijn werk te gaan.

Waarop hij werd ontslagen!!

Erwin is dus een verdwaalde klokkenluider: hij had gewoon een verslaggever van de Telegraaf van zijn werkweigering op de hoogte moeten stellen,

daar zijn ze gek op dat soort verhalen.

Raven 63, zo 01 november 2015 15:43 in reactie op Andy Cap:

Het VNO-NCW heeft een aardige artikeltje:

http://www.vno-ncw.nl/SiteCollectionDocuments/Forumartikelen/Forum_1313_Corruptie.pdf

jos vanderzwet, zo 01 november 2015 13:07 in reactie op Erwin Lamme:
Je kan nu alles wel bagatelliseren maar daarmee wordt de rotzooi natuurlijk niet opgeruimd.

Raven 63, zo 01 november 2015 15:43 in reactie op jos vanderzwet:
Zo is het!

Klaas Zunderdorp, za 31 oktober 2015 19:29:
Als dit waar is dan kunnen we spreken van een Watergate schandaal.
Maar alleen als het waar is…..
Cali Mero, za 31 oktober 2015 18:11
>>> Citaat : De angst regeert bij ministerie van Volksgezondheid…

>>>Hmm…ik zal wel niet de enige burger zijn, die de falende onbetrouwbare kabinetten van Rutte I+II niet hebben vertrouwd en angst voor nz eens mooie maatschappij van voor de kredietcrisis had, daar nu onomstotelijk bewezen is dat een falende politiek verantwoordeljik is en een falende overheidsdiensten genereert.

>>Facit:

>>> Gebrek aan moreel inzichtelijke verantwoordelijk leiderschap…!!

>>> REF: Denkende aan de wet van Pareto: http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/het-geheim-van-het-tachtig-twintig-principe/

Muse , za 31 oktober 2015 17:56 Reageer op Muse:

Elke dag een nieuw schandaal vanuit onze regering en tweede kamer. Hoe lang moeten we nog verder worden geregeerd door leugen, bedrog en tirannie???

Raven 63, zo 01 november 2015 15:45 in reactie op Muse:
Zolang de brave volgelingen hevig blijven geloven in de volmaakte onschuld van onze politici in de regering en zij er aan bungelen (coalitie) zal het doorgaan. Ondertussen zuigt men de gewone burgers verder leeg. Zorg wordt weer duurder en we krijgen er per 1 januari minder voor terug. Pure afzetterij.

Peter vanLeusden, za 31 oktober 2015 17:35:

De PvdA moet de definitie van “A” van Arbeid veranderen in “Asociale politiek”
De VVD moet de definitie van “D” van Democratie veranderen in “Demagogie”

en dan begrijpen we allemaal weer waar het over gaat in de Haagse politiek.

Andy Capp, za 31 oktober 2015 16:59

“Dat soort vormen van obstructie zijn sinds twee, drie jaar fors aan het toenemen.”

Dat is dan heel slecht nieuws, want het aantal gevallen waar ik tegenaan ben gelopen waarbij “de overheid”, of overheidsdienaren hun wettelijke bevoegdheden te buiten gingen is niet op de vingers van 1 hand te tellen,

om niet te zeggen dat het eerder de regel is dan een uitzondering.

Om het maar niet te hebben over de gevallen dat men dit probeert af te dekken door ontkenning en misleiding, want dat nadert de 100%.

hugo bergveen, za 31 oktober 2015 18:10 in reactie op Andy Capp:

Ik ben bang dat we hier niet gemakkelijk uit zullen komen. Aan de ene kant is openheid een groot goed, en iedere poging om serieuze journalisten of burgers te dwarsbomen is verwerpelijk. Aan de andere kant maakt volledige transparantie het werk van overheden in sommige gevallen onmogelijk. Het is de kunst om een middenweg te vinden tussen vertrouwelijkheid in het landsbelang en overdreven geheimhouding; ik denk niet dat die middenweg ooit gevonden zal worden.

Andy Capp, za 31 oktober 2015 21:43 in reactie op hugo bergveen:

Ik ben bang dat jij niet zoveel ervaring hebt met dit onderwerp als ik.

Ik zou er een boek over kunnen schrijven…

Jan Peters, za 31 oktober 2015 16:23:

Wordt hoog tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan dat WOB gedoe. Ik wel eens weten wat dit de samenleving kost. Het is een journalisten hobby die meestal geen enkel doel dient. Overal ziet men complotten en wat echt relevant is laat men liggen. Het hele fyra debakel is nooit door journalisten echt opgepakt. Nee waar een minister een sate croquet heeft gegeten met of zonder mayo is veel interessanter.

Bovendien is het een illusie dat alles openbaar kan worden. Parijen gaan zich daar tegen beschermen door gewoon zaken niet meer op papier te zetten of zorgen dat het zoek raakt. Er zit gewoon een akelige vorm van fundamentalisme achter dit hysterische idee dat alles openbaar kan zijn.

Hank Nozemans, za 31 oktober 2015 19:46 in reactie op Jan Peters:

Wat een onzin. Je zou het niet eens op moeten vragen. Ze moeten het gewoon allemaal online zetten. Zonder WOB kan er nooit een gezonde democratie bestaan.

Raven 63, zo 01 november 2015 15:48 in reactie op Hank Nozemans:

Mee eens. Maar Jan-Peter gelooft nu eenmaal heilig in het onfeilbare van dit neoliberale kabinet. Ik niet. Niemand is onfeilbaar en dan denk ik alleen aan de integriteitsindex van Vrij Nederland. De lijst van sjoelenede politici wordt aangevoerd door de VVD, op de voet gevolgd door het CDA en de PvdA.

Miro dePiro, za 31 oktober 2015 20:44 in reactie op Jan Peters:

In Zweden is geen WOB nodig want alles is openbaar online in te zien. Er zijn zeer strikte regels en tijdslimitiem (soms moeten zaken binnen 24 uur online zijn). Het kan dus wel maar men moet wel willen en tja, daar schort het nogal aan in dit land.

Nicolaas G, zo 01 november 2015 17:44 in reactie op Jan Peters:

Voor welke vorm van fundamentalisme ben je bang in het kader van de WOB?

Sander VanderWal, za 31 oktober 2015 15:32:

Bang of angst. Er staan meer emoties in het woordenboek.

Adrie Kok, za 31 oktober 2015 15:24:

Als je als (hoogste) ambtenaar weigert om informatie te verschaffen of vragen over een onderliggend beslissingsproces te beantwoorden, dan ben je per definitie fout. Juist mensen die in de spotlight met andermans geld werken moeten snappen dat transparantie en daarmee eerlijkheid de drijfveer van hun dagelijks functioneren is.

Woeki Hypo, za 31 oktober 2015 15:17:

De angst regeert bij ministerie van Volksgezondheid.

Documenten opruimen?

Wat hogeropgeleid Nederland nodig heeft,
t.b.v. een gezond land voor iedereen, het volk,

is een tsunami van schoonmakers.

Woeki Hypo.

Johannn , za 31 oktober 2015 15:01:

Ondermijning van de democratie.

F Bidar, za 31 oktober 2015 17:28 in reactie op Johannn:

Een overheid die bang is voor zijn eigen burger.

Adrie Eirda, za 31 oktober 2015 18:13 in reactie op F Bidar:

Een overheid die blijkbaar veel te verbergen heeft, en denkt dat zijn burgers dat ook hebben – getuige het bigbrothergedrag waarbij elke actie van elke burger bekeken, geregistreerd en verdacht wordt, of kan worden.

F Bidar, zo 01 november 2015 01:03 in reactie op Adrie Eirda:

Overheid (groot deel van huidige bestuurderslagen / politiek) denken nog steeds in de oude termen van partizanengedrag van voortrekkers van burger tegenstand. Dat wordt versterkt door neoliberale verafschuwing van publieke zaken en belangen die vanuit VS de wereld overwaait.
Terwijl de huidige maatschappij meer procesmatige, socialiserende en geleidelijk opbouwende karakter heeft, ook zijn voortrekkers.

Het enorme investeringen voor het bespioneren van burgers en hun privacy ondergeschikt maken aan overheid belangen (en die van bedrijfsleven) zal uiteindelijk tot niks leiden, behalve socialiseren van veel privé zaken. Terwijl de ontwikkelingen langzaam vorm krijgen, juist onder de afwezige controle mechanisme van hetzelfde overheid, die voorlopig ouderwets de foute figuren aan het zoeken is!

Minoes Peters, zo 01 november 2015 13:01 in reactie op F Bidar:

Ze zijn eerder bang voor zichzelf denk ik!

Raven 63, zo 01 november 2015 15:48 in reactie op F Bidar:

Exact. Veelzeggend ook.

Muse , za 31 oktober 2015 17:59 in reactie op Johannn:

Welke democratie?

Raven 63, zo 01 november 2015 15:49 in reactie op Muse:

De enige die er is, is de parlementaire democratie. Er is voor de burgers geen democratie, maar we hebben wel de Grondwet voor onze rechten.

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/34559_de_angst_regeert_bij_ministerie_volksgezondheid/

2 Comments

 1. Toekomstige onderzoekers zullen ontdekken, dat het ministerie van Defensie over een bepaalde tijdspanne bijna geen archiefmateriaal meer heeft. Dat is de periode waarin ik regelmatig een WOB verzoek bij ze heb ingediend.

 2. Defensie zegt het belangrijkste instrument te zijn ter beveiliging van onze democratie……

  De WOB geeft de overheid (en vooral het ministerie van Defensie) krankzinnig grote mogelijkheden om documenten geheim te houden, als openbaarmaking daarvan bijvoorbeeld de veiligheid van de staat in gevaar zou brengen. Maar daaronder vallen niet de belangen van leugenaars, fraudeurs, machtswellustelingen etc. Als dat soort figuren werkelijk geen enkel aanknopingspunt meer kunnen vinden bij de vele uitzonderingsgronden tot openbaarheid die de WOB kent, dan gaan ze bij gevoelige zaken die ze niet naar buiten willen hebben over tot illegale archiefvernietiging, of roepen ze dat de stukken zogenaamd zoek zijn. En dan is een gang naar de rechter ook zinloos. Zo tegen het einde van mijn journalistieke loopbaan, kon ik mijn geld verdienen, door alleen maar een opsomming te maken van alle stukken die er bij Defensie zogenaamd verdwenen waren, dan had je al een ‘prachtig’ artikel.

  En nee, dit is geen defensie bashing. En natuurlijk lopen er bij defensie ook heel veel eerlijke mensen rond….

  Zonder openbaarheid van overheidsinformatie is democratie per definitie niet meer mogelijk….

  Sorry tot say, maar dit is het Romeinse Rijk, dat uiteindelijk ook aan slapte (vluchtelingencrisis) en aan decadentie en leugenachtigheid ten onder ging. Daarbij wil ik graag nog opmerken, dat de vluchtelingencrisis niet alleen door hardheid opgelost kan worden, maar door een wijze mix van keihard EN menselijk zijn. En ja, dat kan, maar niet in een verweekte maatschappij die slapte en politieke correctheid aanziet voor humaniteit.

  Spoedig zullen we het lot van de Romeinen delen….

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image