Jon van Schilt – Vermilion verdrievoudigt gaswinning bij Wapse + RTV Noord -‘Weinig respectvol, dat NAM al begint, terwijl onderbouwing niet rond is’

Vermilion verdrievoudigt gaswinning bij Wapse

De Canadese olie- en gasproducent Vermilion Energy mag de gaswinning bij Wapse in Drenthe verdrievoudigen. Milieudefensie in Westerveld tekent beroep aan.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft ingestemd met het nieuwe winningsplan. Daarmee staat het licht op groen voor een verdrievoudiging van de gaswinning: van 480.000 kuub naar anderhalf miljoen kuub per dag.

Nieuwe omgevingsvergunning

Ook is er door Kamp een nieuwe omgevingsvergunning af gegeven. Daarin staat aan welke eisen alle bovengrondse zaken moeten voldoen, zoals de installatie bij Wapse, de transportbewegingen en de mate van overlast voor de omgeving. Zo blijkt uit de milieu effect rapportage (MER), die het bedrijf heeft laten opstellen, dat de bodem ook bij een verdrievoudiging van de gaswinning niet meer daalt dan twee centimeter.

Martje Verf van Milieudefensie Westerveld laat weten beroep aan te tekenen tegen de verleende vergunningen. Dat kan tot 1 september. Eerder wist Milieudefensie de rechter ervan te overtuigen, dat Vermilion meer gas won, dan de vergunde 480.000 kuub. Bij gebrek aan een MER, die verplicht is bij een half miljoen kuub en meer, legde de rechter de winning in Wapse stil.

‘Effecten voor omgeving ingrijpender’

Nu ligt er wel een MER op tafel, maar die rammelt volgens Verf. “De effecten voor de omgeving zijn veel ingrijpender. Deze win locatie ligt vlak bij een Natura 2000 gebied. Daar alleen al komen elf beschermde dier- en planten soorten voor. Verder kan het niet zo zijn, dat de bodem bij de winning van anderhalf miljoen kuub per dag net zoveel zakt als bij 480.000 kuub.”

Milieudefensie is het ook niet eens met de opzet van de MER. “Die slaat alleen op de uitbreiding en niet op de reeds bestaande winning. Terwijl de rechter heeft bepaald, dat ook voor dat deel een milieu effect rapportage moest komen. Daarom werd de boel immers stil gelegd.”

Verf stelt, dat ook waterschap Drents Overijsselse Delta niet blij is met de verwachte bodemdaling, omdat veel water dan in hoog tempo naar Steenwijk stroomt. Navraag leert ,dat het waterschap kan leven met de in de vergunning gestelde voorwaarden, waarin eerdere op- en aanmerkingen zijn mee genomen. “Een bodemdaling van twee centimeter is nihil en heeft geen effect op het watersysteem”, zegt woordvoerder Herald van Gerner.

Vergunningen verleend

Volgens Fokko Jansma van Vermilion zijn de vergunningen verleend en kan er worden begonnen met de verhoging van de gaswinning. “De aanvragen hebben de procedure doorlopen en verschillende deskundigen hebben zich erover gebogen. Dat is de huidige situatie. Dat er beroep wordt aangetekend, laat ik aan Milieudefensie.”

Zolang Vermilion zich aan de voorwaarden houdt, is er volgens Jansma niets aan de hand. “Er wordt gemeten en als blijkt, dat de bodem meer zakt dan verwacht, wordt er onmiddellijk ingegrepen. Daartoe zijn we verplicht.”

Dagblad van het Noorden, 27 juli 2017

http://www.dvhn.nl/drenthe/Vermilion-verdrievoudigt-gaswinning-bij-Wapse-22390178.html

‘Weinig respectvol, dat NAM al begint, terwijl onderbouwing niet rond is’

De gemeente Noordenveld stapt, samen met de gemeente Leek, naar de Raad van State. Met een kort geding willen de gemeenten ervoor zorgen, dat de gasopslag van de NAM bij Langelo niet verder wordt uitgebreid.
Volgens Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld moet de minister beter uitleggen waarom de uitbreiding nodig is. Dat meldt RTV Drenthe.

Wat is er aan de hand?
Kort samengevat komt het hierop neer: Minister Kamp heeft toestemming gegeven aan de NAM om meer gas op te slaan bij Norg. Nu mag er maximaal 4,9 miljard kuub gas worden opgeslagen, straks wordt dat zeven miljard kuub.

De Raad van State bepaalde eerder dit jaar al, dat het ministerie van Economische Zaken wel moet uitleggen waarom die uitbreiding nodig is. Maar die uitleg is er nog niet en ondertussen is de NAM al wel begonnen met de voorbereidingen om de gasopslag uit te breiden.

Noodzakelijk?
‘Wij vinden het van weinig respect getuigen aan onze inwoners, dat de NAM al bezig is met de voorbereidingen voor de uitbreiding, terwijl de onderbouwing nog niet voldoende is. En we twijfelen ook aan de noodzaak van de uitbreiding.’

Het is onduidelijk hoe lang het kort geding gaat duren. ‘Maar we hopen, dat er snel meer duidelijkheid komt’, zegt Smid.

Lees ook:

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/180333/Drents-gebied-wordt-opgenomen-in-Gronings-schadeprotocol

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/176740/Omwonenden-gasopslag-We-worden-weggezet-als-tweederangsburgers

RTV Noord, woensdag 12 april 2017, 11:32

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/181436/Weinig-respectvol-dat-NAM-al-begint-terwijl-onderbouwing-niet-rond-is

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image