Johannes Visscher – Christelijke site inspireert complotdenkers Bodegraven

Bloemen terrorisme in op de begraafplaats in Bodegraven (foto Reformatorisch Dagblad)

Christelijke site inspireert complotdenkers Bodegraven

Tot ontsteltenis van de autoriteiten legden complotdenkers afgelopen weken bloemen op een begraafplaats en bij gedenkstenen. De activisten, onder meer in Bodegraven actief, schromen niet om mensen met naam en toenaam te betichten van satanische kindermoorden. Een christelijke website verspreidt die wilde verhalen.

Akelig citaat: „Heel Nederland is één groot Auschwitz. Overal zijn mensen bezig kinderen te verkrachten, baby’s aan stukken te snijden, meisjes te vermoorden, waar je ook maar kijkt. Onder elke steen, die je optilt in Nederland, liggen 10 vermoorde baby’s en 23 vermoorde meisjes. Sorry, dat ik me wat plastisch uitdruk.”

De tekst is van Micha Kat. Hij schroomde niet die boodschap vorige maand te verkondigen in een zogeheten Red Pill Journal, een video uitzending op internet. Kat is veroordeeld voor belediging, bedreiging en smaad. Zo werd hij bestraft, omdat hij een journalist met de dood bedreigde. Een verslaggever van Nieuwsuur noemde Kat onlangs „de beruchtste complotdenker” van Nederland. Kat verblijft in Ierland en wordt mogelijk uitgeleverd naar Nederland.

Kat geldt als een van de aanjagers van acties, waarbij complotdenkers afgelopen weken bloemen legden en tekstbordjes plaatsten bij graven van jong gestorven mensen. Dat gebeurde onder meer bij een gedenksteen voor Marianne Vaatstra (in 1999 op 16 jarige leeftijd verkracht en vermoord nabij het Friese Veenklooster) en bij een plaquette voor Nicky Verstappen (in 1998 op 11 jarige leeftijd misbruikt en gedood in Zuid-Limburg). In beide zaken zijn daders veroordeeld.

Onrustig was het de afgelopen weken vooral op en rond begraafplaats Vredehof in Bodegraven. Daar zijn tientallen bloemen neergelegd. De bloemenleggers beweren, dat onder anderen een topman van het RIVM en een vroegere hulpverlener deel uitmaken van een satanisch pedo netwerk, dat in Bodegraven kinderen vermoordde en getuigen van die gruwelmoorden uit de weg ruimde. Complotdenkers leggen bloemen bij graven van jonge mensen, die slachtoffer zouden zijn van dat netwerk.

De Burgemeester van Bodegraven noemt de verhalen van Kat en de zijnen volslagen onzin, maar dat weerhield Kat er niet van in een video uitzending enkele weken geleden het vuurtje op te stoken. Sarrend stelt Kat voor om op plaatsnaamborden Bodegraven te veranderen in Dodegraven of Pedograven. „Zo kunnen we ze helemaal gek maken.”

Vermoord

De beschuldigingen aan het adres van een RIVM topman komen onder anderen van Joost Knevel, oud inwoner van Bodegraven. Hij beweert op grond van hervonden herinneringen, dat hij begin jaren tachtig van de vorige eeuw als kind is verkracht door de RIVM’er. Ook stelt Knevel, dat hij er samen met een paar andere kinderen getuige van was, dat die RIVM’er een meisje tijdens een satanisch ritueel vermoordde. Getuigen zouden later zijn vermoord door toedoen van het pedo netwerk, zo luidt de ongegronde aantijging.

Knevel lag in de clinch met de autoriteiten in Bodegraven en zegt in een recente internet video meerdere celstraffen te hebben uitgezeten. „Vaak voor niks. Ze hebben me vals beschuldigd van ernstige misdrijven.” Hij zegt al jaren in Spanje te wonen.

Knevel vult samen met Kat online videojournaals, onder meer dus onder de vlag Red Pill Journal. Een andere deelnemer is Wouter Raatgever (zie ”Deel overheid aanbidt Moloch”). Hij is naar eigen zeggen een van de mensen, die bloemen legden bij de Bodegraafse begraafplaats. Het driemanschap is actief met hun „Nieuwskanaal Bataafse Nieuws” en spuit daar onwaarschijnlijke verhalen.

Zo zegt Raatgever, dat de invoering van de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur vorig jaar in Nederland „de start is geweest vanuit ingrijpen vanuit Peking, vanuit de Deep State, in mijn ogen. Om ons langzamerhand in slaap te sussen als je op de snelweg naar je werk rijdt.” Raatgever stelt, dat hij „uit puur protest” 150 kilometer per uur rijdt. „Ik krijg tientallen bonnen, ik betaal ze niet. Ik betaal geen belastingen, geen ziektekostenverzekering, al zeven jaar niet.”

Corona Virus

De website https://weesdeweerstand.nl is aanjager van de verhalen over een pedo netwerk in Bodegraven. De ideeën van de drie mannen – Kat, Knevel en Raatgever – krijgen alle ruimte op de website. Daarop staan video’s met heftige aantijgingen aan het adres van onder anderen de RIVM topman.

Een drijvende kracht achter de website, Hans, en Raatgever presenteren zich als rechercheurs, die de zaak Bodegraven onderzoeken. Ze tonen videobeelden van locaties in het dorp, waar kinderen zouden zijn misbruikt, dan wel vermoord.

Weesdeweerstand.nl presenteert zich als christelijk. De site naam verwijst naar Jakobus 4, waar wordt opgeroepen de duivel weerstand te bieden. Diverse mensen uit reformatorische kring volgen het viertal, zo valt onder meer op te maken uit online commentaren.

Hans verzorgt op de site Bijbelstudies. Hij houdt de kijkers voor: „Het Woord van God is te allen tijde het fundament. Het is van levensbelang, dat het goede nieuws van het Koninkrijk van God verspreid wordt.” In februari trad Hans op met evangelist Jaap Dieleman. Diens onder miljoenen Nederlanders verspreide blad Eyeopener, waarin hij de Pandemieeen duivels plan van de Deep State” noemde, veroorzaakte ophef.

In schrille bewoordingen verzet weesdeweerstand.nl zich tegen het Corona Virus beleid. Hans, in februari „Er is nooit een Pandemie geweest. Ga echt iets doen, blijf niet zitten toekijken hoe heel Nederland gewoon naar de knoppen wordt geholpen door een stel gasten, dat contracten met de duivel heeft getekend.” Hij beweert, dat een vaccin „geen bescherming tegen ziekte is, maar een besturingssysteem. Bedoeld voor het menselijk lichaam, om daar een computer van te maken.”

De site keert zich tegen 5G technologie en roept op exacte locaties van 5G masten („moordmasten”) door te geven. Vorig jaar is bij tal van zendmasten brand gesticht.

Hans is omstreden. Het TV consumentenprogramma Radar van AVROTROS stelde recent dat het klachten regent over Hans als vogelverkoper en dat hij vermoedelijk een valse achternaam gebruikt. Hans meldde op een vogelverkoopsite dat AVROTROS een „lastercampagne” voert. Pogingen van het Reformatorisch Dagblad om met Hans in contact te komen, hadden geen resultaat.

Op weesdeweerstand.nl trekt ook Wouter Raatgever van leer tegen het Corona Virus beleid. Een video start met: „Nieuwe Wereld Orde: uw enkele reis naar de hel. U gratis aangeboden door het World Economic Forum”. Het Nederlandse volk wordt in zijn optiek gehersenspoeld. De machthebbers zijn uit op „totale controle, om er zelf beter van te worden.

Raatgever noemt de vaccinatiecampagne „Genocide” en omschrijft mondkapjes als een „satanisch wapen.” Hij vergelijkt overheidsbrieven, waarin mensen een oproep krijgen voor een vaccinatie met de „oproepen, die de Joden in de Tweede Wereldoorlog ook kregen. Jullie mogen gaan werken in Duitsland en dat is een hele eer. Er werd hun alleen niet verteld wat er daarna gebeurde.”

Zwarte Maffia

Het Reformatorisch Dagblad analyseerde uren aan recent videomateriaal, waarin Kat, Raatgever, Knevel en Hans hun theorieën wereldkundig maken. In afleveringen duiken telkens ongefundeerde beschuldigingen van satanisme en pedoseksuele misdaden op. Vermeende betrokkenen worden met naam genoemd. Over rechters zegt Kat „Het is Zwarte Maffia, het zijn satanisten. Er zullen misschien best af en toe wel goede mensen tussen zitten. Maar zij worden geïntimideerd en bedreigd als ze niet meestemmen met sado pedo rechters.”

Sommige uitspraken klinken oorlogszuchtig. „We gaan echt naar een helse periode toe, mensen”, zegt Kat in een recente aflevering. „Rutte, De Jonge en Grapperhaus hebben hun maskers volledig afgelegd. Ze hebben zichzelf laten zien als pure massamoordenaars. Nu kan alles gebeuren. Ze kunnen uit de weg geruimd worden. Een bombardement op Den Haag, alles is mogelijk.” Ook commentaren van reageerders gedurende de uitzendingen liegen er niet om. „Wie van de Tweede Kamer wordt als eerste gelyncht?

De mannen vragen kijkers –het lijken er enkele duizenden per keer te zijn– om donaties. Dat geld zou –bijvoorbeeld– moeten worden gebruikt om in het levensonderhoud van Knevel te voorzien.
Verbolgen

Zowel RIVM als de gemeente Bodegraven is verbolgen over de aantijgingen van de complotdenkers. Het RIVM deed aangifte tegen Kat wegens smaad. „Wat de complotdenkers beweren over bij naam genoemden is pertinente onzin”, stelt het RIVM.

Ook de gemeente Bodegraven deed aangifte, onder anderen tegen Kat en Raatgever. Over Raatgever zegt de gemeente „Deze meneer zegt christelijk te zijn, maar is in onze ogen als het ware een valse profeet, die zijn volgelingen een complot leer voorhoudt. Hij is actief met fondsenwerving en is niet transparant over geldbesteding. Het lijken wel sektarische toestanden.”

Hij gaat om met mensen, die veroordeeld zijn voor smaad en laster en andere criminele daden. Of zich daar nu schuldig aan maken. Hun ideeën zijn volstrekt onbegrijpelijk. Het is echt niet te begrijpen, dat ze zonder enig bewijs mensen er van beschuldigen, dat ze behoorden bij een satanisch pedo netwerk, dat kinderen seksueel misbruikte en vermoordde. Deze complotdenkers kramen de meest grove en onsamenhangende onzin uit en kunnen die op geen enkele wijze onderbouwen met bewijs. Ze besmeuren de naam van mensen, die geen vlieg kwaad doen.”

Het stoort de gemeente zeer, dat de actievoerders bloemen legden op de begraafplaats, zegt een woordvoerder. „Dit is zo ongepast en on Nederlands. De begraafplaats is een rustplaats, geen actieplaats. Het is bij mijn weten de eerste keer, dat actievoerders een begraafplaats gebruiken. Er zijn zelfs bloemen en bladen met leuzen op graven gelegd van personen, die niet eens door de complotdenkers zijn genoemd.”

Nabestaanden zijn verontwaardigd, stelt de gemeente. „Het is in verdrietig, grievend en gaat alle perken te buiten, dat de complotdenkers gestorven kinderen niet met rust laten.”

De politie volgt „zowel online als offline” complotdenkers in de zaak Bodegraven, zegt een zegsman van de politie Den Haag desgevraagd. „Als we meldingen krijgen van voorvallen op of rond de begraafplaats, komen we ter plaatse.”

Deel overheid aanbidt Moloch

Wouter Raatgever legde onlangs als „een van de eersten” bloemen bij een begraafplaats in Bodegraven. Hij zegt te geloven, dat zo’n veertig jaar geleden er een satanisch netwerk van pedoseksuelen in het dorp actief was. Raatgever („ik ben wedergeboren christen”) zit al „zes maanden ondergedoken.”

Wouter Raatgever (links boven), Joost Knevel (rechts boven) en Micha Kat in hun video uitzending (foto Reformatorisch Dagblad)

De gemeente vindt jullie actie op een begraafplaats onbeschoft.

Het is zeker niet onbeschoft. Satanisten draaien de boel om. De burgemeester moet zich kapot schamen, dat hij een bloem leg actie verstoort en een pedo netwerk beschermt. Ik legde de bloemen bij een oorlogsmonument bij de begraafplaats, omdat ik een begrafenis niet wilde verstoren. De autoriteiten in Bodegraven willen niet inzien, dat een topman van het RIVM betrokken is bij kindermoord. Ze willen geen onbevooroordeeld onderzoek doen. Zo verrot is de Pedocratie.”

De gemeente noemt uw verhalen grove en onsamenhangende onzin.

Een deel van de overheid is van God los en aanbidt de Moloch. Wij worden als complot gekkies of staatsgevaarlijke terroristen weggezet. Terwijl we strijden om de waarheid boven tafel te krijgen.”

U kraakt het Corona Virus beleid én beticht een RIVM’er van kindermoord. Mensen kunnen denken, dat u vanwege uw kritiek op het Corona Virus beleid hem zwartmaakt?

Dat klopt niet. Mensen moeten zich niet in de luren laten leggen. Ik ben tegen de PCR test, die belachelijke mondkapjes, de dodelijke anderhalve meter regel en de vaccin Genocide. Los daarvan staat vast dat de RIVM topman schuldig is aan kindermoord.”

Bodegraven deed aangifte tegen u.

„Wij probeerden maanden geleden via slachtoffer Joost Knevel aangifte te doen met het oog op dat pedo netwerk, maar de autoriteiten verhinderden dat. Ik probeerde aangifte tegen Hugo de Jonge te doen. Denk je, dat zo iemand van de straat wordt getrokken? Dat gebeurt niet. Het wordt, tijd dat Nederland met militaire hulp wordt bevrijd.”

U beweert nogal wat, zonder enig bewijs.

„Is het geen bewijs, dat Knevel wordt gedemoniseerd? Natuurlijk zullen schuldigen ontkennen.”

De NOS noemt uw medestander Micha Kat de beruchtste complotdenker van Nederland.

Kat is de beste journalist van het land. Hij verdiepte zich in de Zaak Marianne Vaatstra, het meisje, dat in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 is vermoord. Voor satanisten is 30 april een rituele dag. Hoge functionarissen uit een pedo netwerk waren bij de moord betrokken.”

Daarvoor is Jasper S veroordeeld. Hij bekende en er is DNA bewijs.

Hoe naïef kun je zijn? Van dat kul verhaal van de overheid klopt geen hout. U hebt geen idee van de slechtheid van de overheid. U hangt te veel aan door de overheid gepresenteerde feiten, u zou patroonmatig moeten denken. Duizenden jonge mensen zijn afgelopen jaren in de bloei van hun leven overleden. Daar zit veel meer achter, er zitten patronen van handelen in. Bij de moord op Pim Fortuyn op het Mediapark is Volkert van der Graaf aangestuurd door anderen. Hij schoot niet alleen. Eén kogel is afgevuurd vanaf het dak van het NOS ngebouw.”

U vergeleek de vaccinatiecampagne met wegvoering van de Joden. Dat is toch een stuitende vergelijking?

De vaccinatie is Genocide. De macht van het RIVM is gebaseerd op leugens. Vaccins zijn wapens, waarmee miljoenen mensen worden vermoord. Ga tien minuten een filmpje daarover op internet bekijken, dan weet je hoe het zit.

Recent zei u „Ga je vechten? Of kruip je nog eens lekker je bed in?” Dat lijkt op opruiing.

Natuurlijk is dat geen opruiing. Je moet mijn uitspraak figuurlijk opvatten. Ik bekrachtig mensen. Zelfverdediging tegen Genocide mag. Ik vecht voor de vrijheid, tegen het ziekmakende 5G netwerk, voor een veilige omgeving voor kinderen en voor kinderen, die zijn vermoord. Ik liet mijn bedrijf in leiderschapstraining vallen en leef op spaargeld.”

U en uw medestanders vragen donaties. Hoeveel geld is er al binnen?

Ik weet dat niet, het is niet relevant. Alle giften worden aangewend voor ons doel. Mensen proberen met digitale aanvallen donaties te verhinderen.”

Serie Complotten

In Bodegraven veroorzaakten complotdenkers recent onrust op een begraafplaats. Evangelist Jaap Dieleman omschrijft in een onlangs verspreid magazine de Corona Virus Pandemie als een „Plandemie, een duivels plan van de Deep State.” Reformatorische christenen zijn bovengemiddeld ontvankelijk voor complot verhalen, blijkt uit onderzoek van Kieskompas. Waarom? Een vier delige serie gaat in op die vraag.

(1) woensdag De wonderbaarlijke wereld achter weesdeweerstand.nl
(2) donderdag Christelijke complot sites belicht
(3) vrijdag Recherche deskundige Er is geen snipper bewijs voor verhaal over satanisch pedo netwerk Bodegraven
(4) zaterdag Ds W A Zondag Complotdenkers Bodegraven verspreiden zeer ernstige laster

Reformatorisch Dagblad, 11 maart 2021, 08:20

https://www.rd.nl/artikel/917911-christelijke-site-inspireert-complotdenkers-bodegraven

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Knevel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wouter+Raatgever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Micha+Kat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bataafse+Republiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=RED+PILL
https://robscholtemuseum.nl/?s=RED+PILL+JOURNAL
https://robscholtemuseum.nl/?s=RED+PILL+JOURNAL+LIVE
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bodegraven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+van+Dissel
https://robscholtemuseum.nl/?s=OMT
https://robscholtemuseum.nl/?s=Outbreak+Management+Team
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIVM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijks+Instituut+voor+Volksgezondheid+en+Milieu
https://robscholtemuseum.nl/wees-de-weerstand-vooruitblik-jaap-van-dissel-exposed/
https://robscholtemuseum.nl/wees-de-weerstand-het-verhaal-van-joost-knevel-1/
https://robscholtemuseum.nl/wees-de-weerstand-het-verhaal-van-joost-knevel-2/
https://robscholtemuseum.nl/wees-de-weerstand-het-verhaal-van-joost-knevel-3/
https://robscholtemuseum.nl/wees-de-weerstand-het-verhaal-van-joost-knevel-4/

https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/