joep zander – kunst als excuus Truus

kunst als excuus Truus (foto joep zander)

kunst als excuus Truus

Omdat ik het toch al had opgeschreven als evaluatie voor Museum De Fundatie in Zwolle plaats ik mijn teksten ook nog maar even hier.

Het is merkwaardig om kritiek op maskers aan te treffen in de expo, nadat ik zelf een wat vervelende confrontatie bij de ingang had met een medewerker, die mijn mondkapje niet goed vond, zonder daarvoor overigens argumenten voor te kunnen leveren. En als je dan ook nog van alles tegenkomt over de manier, waarop in begin dertiger jaren noodtoestanden de democratie ondergroeven, vraag je je even af, of kunst hier een excuus Truus is om het niet over de werkelijkheid te hebben. Gelukkig waren er nog wel een paar posters helemaal boven, die ook wat meer hier en nu kritiek gaven. Maar verder vind ik het dan toch erg museaal, geconserveerde kritiek. Corona toegangsbeleid is overigens de reden, dat ik mijn Museumkaart had opgezegd, maar ik heb dan toch nog even van de verlenging gebruik gemaakt. En per saldo is dit alles dan toch wel een ervaring, als kunstenaar zijnde ook.

Ah ik heb al wat toegelicht in eerdere vraag over de merkwaardige niet onderbouwde kritiek op mijn mondkapje in relatie tot de inhoud van de expo’s. In het midden van ruimtes aangeven hoeveel mensen er binnen mogen is vrij merkwaardig, dat moet je weten voor je binnenkomt. Overigens vind ik dit soort routering en beperking op dit moment niet nodig en zou ik een museum ook als ontmoetingsplek willen zien. Dat werkt zo dan niet zo erg. Reserveren vind ik in principe ook vervelend en zoals gezegd alles bij elkaar waren de Corona Virus maatregelen in musea een reden om mijn Museumkaart op te zeggen.

joepblog, 9 juni 2021

https://blog.joepzander.nl/2021/06/09/kunst-als-excuustruus/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=joep+zander
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+De+Fundatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museumkaart
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus+Maatregelen+Musea
https://robscholtemuseum.nl/?s=excuus+Truus