Job Tiems – Johan Remkes Waarnemend Gouverneur van Limburg

Vertrekkend Commissaris van de Koning Noord Holland Johan Remkes ontvangt alcohol van NH Nieuws (foto tenor.com)

Theo Bovens, hier in Provinciale Staten, links midden,  diende zijn ontslag in als Commissaris van de Koning in Limburg (foto 1Limburg)

Johan Remkes Waarnemend Gouverneur van Limburg

Johan Remkes wordt de Waarnemend Gouverneur van Limburg.

Demissionair Minister Kajsa Ollongren heeft de 69 jarige Remkes aangesteld als tijdelijke vervanger van Theo Bovens.

Sneller vertrek Bovens

Bovens heeft donderdag te kennen gegeven niet aan te blijven tot er een vervanger is gevonden. In een brief aan Provinciale Staten zei hij, dat hij de afgelopen dagen veel heeft nagedacht over de situatie en dat het voor hem duidelijk is geworden, dat hij beter snel kan vertrekken.

Gouverneur Theo Bovens – BrIef aan de Provinciale Staten van Limburg, 15 april 2021, Gedeputeerde Staten 2021 10333 (1) (foto Provincie Limburg)

Gouverneur Theo Bovens – BrIef aan de Provinciale Staten van Limburg, 15 april 2021, Gedeputeerde Staten 2021-10333 (2) (foto Provincie Limburg)

https://limburg.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/37763627-abe5-4853-9b44-c7c902f09146?documentId=490f9591-ea05-44c3-bb82-e8ebf78db26f

Minister

Bovens heeft Ollongren gevraagd om op korte termijn een Waarnemer te benoemen. Zij is vrijdag naar Limburg afgereisd om met de Provinciale Staten te praten over de ontstane bestuurscrisis.

Ervaring

Vrijdag is Remkes benoemd als Waarnemer. De VVD‘er heeft veel ervaring. Zo is hij oud Minister van Binnenlandse Zaken en voormalig Commissaris van de Koning in Noord Holland. Tot vorig jaar juli was hij nog Waarnemend Burgemeester van Den Haag. Bovens laat weten uit te zien naar een warme overdracht.

Nieuw bestuur

Er komen zeer waarschijnlijk één of twee Gidsen, die moeten inventariseren hoe een nieuw Provinciebestuur gevormd kan worden, dat op een breed draagvlak kan rekenen binnen het Limburgs Parlement. De VVD heeft daarover een motie ingediend in een extra vergadering van het Limburgs Parlement. Die kan zo goed als zeker rekenen op steun van een ruime meerderheid.

Affaire Vrehen

De Gouverneur maakte zijn vertrek vorige week bekend tijdens een debat over de affaire rondom oud Gedeputeerde Herman Vrehen. Die zou tonnen aan Provinciale subsidie hebben doorgesluisd naar zijn eigen bedrijven en betaalde zichzelf een te hoog salaris uit. Alle Gedeputeerden stapten op in de nasleep van het subsidie schandaal. Bovens bleef als enige over en zei, dat hij in zijn functie zou blijven tot er een opvolger was gevonden.

Lees ook
Gouverneur wil sneller weg: Minister zoekt Waarnemer
https://www.1limburg.nl/gouverneur-wil-sneller-weg-minister-zoekt-waarnemer
Ollongren in gesprek met Staten Limburg over bestuurscrisis
https://www.1limburg.nl/ollongren-gesprek-met-staten-limburg-over-bestuurscrisis
Motie ‘Gidsen moeten nieuw provinciebestuur vormen
https://www.1limburg.nl/motie-gidsen-moeten-nieuw-provinciebestuur-vormen?context=topstory

1Limburg, vrijdag 16 april 2021 – 13:30

https://www.1limburg.nl/johan-remkes-waarnemend-gouverneur-van-limburg

https://twitter.com/Atilos_5/status/1383106213739642883

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johan+Remkes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kasja+Ollongren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frank+Bovens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Binnenlandse+Zaken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commissaris+van+de+Koning+Noord+Holland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commissaris+van+de+Koning+Limburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Provinciale+Staten+Limburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Limburg