Jesse van Dijl – Bewegend Verleden: Vakantie naar Texel (video) + Roel van Leeuwen – Na de film nu ook een eigen atlas + Anja Roubos – Geld Texel vignet naar begroting

Bewegend Verleden: Vakantie naar Texel

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft een kleine, maar interessante amateur film collectie opgebouwd. Alkmaarsche Courant presenteert hier de bijzondere films. Deze maand: op vakantie naar Texel.

De historische filmcollectie van het Regionaal Archief Alkmaar telt tientallen dubbel 8, super 8 en 16 mm filmpjes. En slechts twee 9,5 mm filmpjes. Deze zijn van het illustere merk Pathé, dat ooit met dit formaat wereldmarktleider was binnen de amateurfilms.

Meest opvallende aan dit formaat was de perforatie in het midden van de film, tussen de beelden. Na 1940 werd 9,5 mm Pathé snel verdrongen door dubbel 8 van Agfa en Kodak. Die met de perforatie aan de zijkant.

Een verfrissende duik in de Noordzee. Zou de meneer de camera op statief hebben gezet met draaiende veermotor om vervolgens snel zelf in beeld en in het water te rennen? Het ziet er spannend uit, maar heel diep gaan ze eigenlijk niet. Misschien konden ze niet zwemmen?

Van deze twee filmpjes uit de collectie is één niet te bekijken. Hij is zo slecht van kwaliteit; helemaal vergaan en versnipperd. De ander daarentegen is een heel aardig bewaard gebleven exemplaar.

Deze film (zonder geluid, kijk onderaan) laat ons een vakantie naar Texel meebeleven. Met de stoomboot van Den Helder naar Oudeschild, waar toen nog de veerhaven zat. Vervolgens op de fiets door de duinen, een frisse duik in zee en met de Jan Plezier over het strand.

Hoofdrol is weggelegd voor een jonge dame. Ze ziet er vrolijk en gelukkig uit. Zou de filmer soms haar man zijn? Zijn we soms getuige van een huwelijksreis?

We weten eigenlijk niets van de achtergrond van deze film. Maar mooi is ie zeker.

Noordhollands Dagblad, 16 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/bewegend-verleden/artikel/bewegend-verleden-vakantie-naar-texel-video

Na de film nu ook een eigen atlas

Noordhollands Dagblad, 16 oktober 2018

Noordhollands Dagblad, 16 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Geld Texel vignet naar begroting

Den Burg – Het Texelse college wil de inkomsten uit het Texel vignet over 2018, die berekend zijn op €820.000, vanuit het mobiliteitsfonds overhevelen naar de begroting. B & W overweegt het fonds op te heffen.

Ondernemersorganisatie TOP uitte kritiek op het college vanwege een eerdere verschuiving van gelden uit het mobiliteitsfonds, die volgens TOP gebruikt werden om de begroting sluitend te maken.

“We hebben het toen niet goed uitgelegd”, zegt wethouder Hennie Huisman nu. “Het mobiliteitsfonds is eigenlijk heel onhandig, want vanwege landelijke regels mag je uit een boekhoudkundig fonds alleen maar incidentele uitgaven doen. Dat zijn uitgaven, die beperkt blijven tot één jaar; dit jaar plaatsen we bijvoorbeeld voor €50.000 oplaad palen voor elektrische fietsen. Maar als je geld aan iets wilt uitgeven, dat over meerdere jaren loopt, mag dat niet.” Huisman verzeker,t dat het overgehevelde geld wel gebruikt zal worden voor mobiliteit. Voor het mobiliteitsfonds zijn twee opties: opheffen of er alleen incidentele investeringen uit halen.

Het fonds is goed gevuld; er zit momenteel € 1.159.000 in. Volgend jaar geeft de gemeente 2,2 miljoen euro uit aan mobiliteit. Dat bedrag bestaat deels uit investeringen, deels uit regulier onderhoud. De komende jaren moet Texel 24 miljoen uitgeven vanwege achterstallig onderhoud. Om de begroting van 2019 op orde te krijgen en tijd te winnen voor die van de volgende jaren stelt het college meer maatregelen voor.

’Exploitatie haven in de min’

De gemeente Texel komt vanaf 1 januari 2019 jaarlijks negen ton te kort voor de exploitatie van de haven van Oudeschild.

Bijna tien jaar geleden werd de haven overgenomen van Rijkswaterstaat. Texel kreeg toen een ’bruidsschat’ van twintig miljoen euro mee. Daarbij was rekening gehouden met een rendement van 4%. Als gevolg van de Wet Hof krijgt de gemeente inmiddels echter geen rendement meer over de afkoopsom en loopt daarmee negen ton mis.

Het college voert momenteel gesprekken met het Rijk over bijstelling van de afspraken. “Dat is een pittig traject en de uitkomst is onbekend”, zegt wethouder Hennie Huisman van financiën. Daarom heeft het college besloten er niet vanuit te gaan, dat de betreffende negen ton in 2019 beschikbaar is. Het bedrag stond al in de begroting, maar is daar nu uitgehaald.

Externe bedrijven

Een andere tijdelijke maatregel, die het college voorstelt voor de begroting van 2019, is het niet doorvoeren van de prijscompensatie voor werkzaamheden, die aan externe bedrijven zijn uitbesteed. Het gaat in totaal om een bedrag van € 870.000. Voor de betreffende bedrijven gaat de loon en prijscompensatie uiteraard wel door. In de bouw betreft het bijvoorbeeld 9% per jaar. Dit heeft tot gevolg, dat de gemeente volgend jaar niet alle werkzaamheden zal kunnen uitbesteden, die daarvoor gepland stonden. Welke projecten hierdoor afvallen, moet nog worden besloten. Het bedrag van € 870.000 kan door deze noodmaatregel uit de begroting worden gehaald.

Wethouder Hennie Huisman: “Op basis van het coalitieakkoord willen we het miljoenentekort in de komende jaren pas in laatste instantie benaderen door de lasten te verhogen. Het college wil de inkomsten en uitgaven in balans brengen. Daarvoor moet de raad eerst besluiten nemen. Verlagen van de uitgaven kan bijvoorbeeld door de interne organisatie van de gemeente efficiënter te maken en de openingstijden van de balie te wijzigen.”

Helders Dagblad, 28 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Texel