Jeroen Nobel – Herpakken, dat kunnen wij hier als geen ander, ooit hebben we voor veel hetere vuren gestaan + Arie Booy – Helders college wil investeringen in de stad ‘krachtig doorzetten’

Jeroen Nobel bij het Monument voor het Reddingswezen, dat stand hield in de Oorlog (foto George Stoekenbroek)

Herpakken, dat kunnen wij hier als geen ander, ooit hebben we voor veel hetere vuren gestaan

Den Helder 75 jaar geleden was Den Helder een stad in puin, geïsoleerd en verstoken van voedsel. De vele bombardementen op ‘de stormhoek van EUropa’ hadden verwoestende gevolgen gehad voor een stad, die ooit bruiste. Een stad, die ooit werk had voor iedereen en er voldoende vertier tegenover stelde.

Het leek voorgoed verloren. Toch keerden vele weggetrokken Jutters na de Oorlog terug naar een stad waar niet veel, maar wel hun hart nog lag.

Op 6 mei 1945 zaten de kerken alweer vol en toen twee dagen later de eerste Canadezen door de straten trokken, werden ze onthaald met vlaggen, bloemen en blije gezichten.

Tegen het einde van 1945 woonden er alweer 26.000 mensen. Het tekent een bevolking met een oneindige drang tot herstel. Soms met wel zeventig woningen per week, werd Den Helder weer opgebouwd.

En met het besluit de stad hoofdhaven van de Marine te maken, keerde niet alleen het werk, maar ook het leven terug. Tot op de dag van vandaag bouwen we om dat vast te houden.

Gesloten deuren

De ironie wil, dat we 75 jaar vrijheid achter gesloten deuren vieren. Zonder blije gezichten in de stad. De lege straten doen denken aan het Den Helder van 1943, toen alleen werk nog een legitieme reden was de stad te betreden.

Het leven is ontregeld, de bruis lijkt eruit. Maar verder vergelijken zou de Jutters van toen tekort doen. De uitdagingen van nu zijn groot, maar ooit hebben we voor veel hetere vuren gestaan.

We vieren 75 jaar vrijheid in een periode van beperkingen. We mogen even niet alles meer wat we gewoon zijn gaan vinden. Maar vrij zijn we nog steeds. Vrijheid betekent rekening houden met anderen, er voor elkaar zijn, je realiseren wat je wél hebt.

Beste

Ik ben ontzettend trots, dat wij ons houden aan die beperkingen en samen doen wat het beste is voor iedereen. Daar kiezen we voor, in vrijheid. Juist daarom ben ik er van overtuigd, dat we ook deze periode in Nederland en in Den Helder goed door gaan komen.

En als we ergens in staat zijn de bruis te herpakken, dan is het hier.

Jeroen Nobel, Burgemeester Den Helder

Helderse Courant, 30 april 2020, 19:34

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200429_44886524/BurgemeestervanDenHelder-herpakken-dat-kunnen-wij-hier-als-geen-ander-ooit-hebben-we-voor-veel-hetere-vuren-gestaan

Helders College wil investeringen in de stad krachtig doorzetten

Den Helder Investeringen in de stad moeten in de Corona Virus crisis niet worden gestopt, maar juist krachtig doorgezet.

Dat antwoord geeft het College op raadvragen van de PVV. De partij suggereerde te stoppen met het stadhuis op de werf en geld voor duurzaamheid en energietransitie te besteden voor een Corona Virus noodfonds.

Burgemeester & Wethouders vinden het niet nodig om te stoppen met het stadhuis op de werf, omdat deze investering ook werkgelegenheid oplevert en stellen ’Huisvesting op een andere plaats kost ook geld.’ Wat duurzaamheid betreft, antwoordt het CollegeWij willen graag investeren in duurzame maatregelen, die zichzelf terug verdienen. Dus inderdaad niet in investeringen, die geen aantoonbare baten opleveren. Daarbij is het goed dat er in onze regio wordt geïnvesteerd; juist nu is dat extra van belang voor het behoud van banen.’

Rijk

Het dagelijks bestuur heeft nog geen idee van de gevolgen van de Corona Virus crisis voor de algemene uitkering, die het Rijk aan Den Helder verstrekt, maar heeft wel als uitgangspunt: ’Juist nu acht het College het van belang om goed na te denken over welke keuzes we kunnen en moeten maken. Om er voor te zorgen dat de ontwikkeling niet stil valt. En de economische crisis in onze stad nog verergert. Daarom zijn onze discussies over investeringen in de fysieke en sociale structuur van groot belang.’

Voor noodsituaties is het College bereid om in overleg met de raad noodmaatregelen te nemen. Daarbij kan in beginsel over alle dekkingsmiddelen worden gesproken. Een extra belastingverhoging ligt dan ook niet voor de hand.

Helderse Courant, 30 april 2020, 19:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200429_56483874/HeldersCollege-wil-investeringen-in-de-stad-krachtig-doorzetten

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Nobel