Jeroen de Baaij – Kunst Kalender December 2021 Belgische Meesters, Rob Scholte & Mathias Withoos

Rob Scholte – Reproductie verplicht

Kunst Kalender December 2021 Belgische Meesters, Rob Scholte & Mathias Withoos

Rob Scholte Reproductie verplicht

Museum de Fundatie, Zwolle, vanaf 18 december 2021

Machtsverhoudingen, Seksualiteit en Mythologie lopen als een Rode Draad door Rob Scholte (geboren Amsterdam, 1958) is de Koning van het Copyright.

Afbeeldingen uit Kunst en Reclame, maar ook uit het Alledaagse Leven, vormen het Uitgangspunt voor zijn Schilderijen. Zonder Zich Te Schamen gebruikt hij Bestaande Beelden, die Hij Zichzelf Toe Eigent door Adequate Toevoegingen, Aanpassingen en Context Verschuivingen. Hij legt Onverwachte Verbanden en Goochelt met de Betekenis.

Originaliteit en Eigendomsrechten zijn voor hem, zo lijkt het, Van Geen Enkel Belang.

Reproductie in Alle Vormen kenmerkt Scholte’s Kunst en juist deze Reproducties zorgen er voor, dat zijn Werk een Groot Publiek bereikt. “Het Meest Gereproduceerde Kunstwerk is daarom hetBbelangrijkste”, zei hij ooit. Museum de Fundatie Zwolle laat een Omvangrijk Overzicht zien van zijn Schilderijen.

KunstVensters, 1 december 2021

Kunstkalender December 2021 – Belgische Meesters, Rob Scholte & Mathias Withoos

https://kunstvensters.com/2021/12/01/kunstkalender-december-2021-belgische-meesters-rob-scholte-mathias-withoos/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reproductie+Verplicht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+de+Fundatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwolle
https://robscholtemuseum.nl/?s=Machtsverhoudingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Seksualiteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mythologie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mathias+Withoos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rode+Draad