Jeroen Bodewes – Transferium + Delano Weltevreden – CDA: TESO geeft stad Den Helder trap na bij enquête naar parkeren + Directeur TESO pareert kritiek van Helderse CDA

Transferium

Helderse Courant, 20 april 2019

Helderse Courant, 20 april 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

CDA: TESO geeft stad Den Helder trap na bij enquête naar parkeren

Den Helder – De fractie van het CDA Den Helder heeft geen goed woord over voor veerboot bedrijf TESO. Aanleiding is de reactie, die de veerboot organisatie geeft aan toeristen, die een online enquête invullen.

Op een opmerking van een toerist, dat parkeermogelijkheden te wensen over laten, wijst TESO de vinger naar de gemeente Den Helder.

Een passagier stuurde de reactie van TESO door naar het CDA: ’Op de lange termijn wil de TESO een parkeerdek, maar hiervoor zijn wij volledig afhankelijk van de gemeente Den Helder. Ook hebben wij geen zeggenschap over het terrein van de TESO of omliggende terreinen’.

Opmerkelijk, zegt CDA fractievoorzitter Harmen Krul: “De TESO lijkt zich totaal niet verantwoordelijk te voelen voor de infrastructuur rondom de veerboot. Je krijgt de indruk, dat een parkeerdek helemaal niet in hun belang is, betere parkeermogelijkheden betekent immers minder auto overtochten en dus minder inkomsten voor TESO.”

Prijs

Verder geeft de TESO aan: ’Om de parkeerproblemen zo klein mogelijk te maken zorgen wij er voor, dat de prijs met de auto zo laag mogelijk wordt gehouden’.

Krul: “Met andere woorden, de TESO nodigt iedereen uit om vooral met de auto de overtocht te maken, waardoor de parkeer en ontsluitingsproblemen blijven groeien. Op het moment, dat de TESO de overtocht maar een klein beetje duurder maakt, kan dat geld samen met Den Helder worden geïnvesteerd in infrastructuur. Wat de TESO nu doet is op de handen zitten“, aldus de fractieleider.

Last

We investeren veel energie in city marketing. Dan helpt het niet als elke willekeurige toerist van de TESO te horen krijgt, dat Den Helder zijn zaakjes niet op orde heeft. Juist Den Helder ervaart veel last van het TESO verkeer. Dan voelt dit wel een beetje als een trap na, ja.

De Helderse politicus: “We zouden samen op moeten trekken om gastvrijheid uit te stralen en mensen welkom te heten, dan ga je niet naar elkaar wijzen.

Helderse Courant, 28 april 2019, 13:05

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190428_75295947/cda-teso-geeft-stad-den-helder-trap-na-bij-enquete-naar-parkeren

Directeur TESO pareert kritiek van Helderse CDA

Den Helder – TESO directeur Cees de Waal zegt, dat de veerboot maatschappij zich niet herkent in de kritiek van de Helderse CDA fractie.

Fractievoorzitter Harmen Krul trok onlangs fel van leer tegen het veerboot bedrijf. Hij vindt, dat de TESO de marinestad een trap na geeft als het om parkeerproblemen rond de veerhaven in Den Helder gaat.

Reizigers hadden daar in een TESO enquête vragen over gesteld. In antwoord daarop wijst TESO volgens Krul met de vinger naar de marinestad. Dat vindt hij niet chic.

Medeverantwoordelijk

De Waal: “Hoewel de wal infrastructuur niet van ons is, voelen wij ons medeverantwoordelijk en ontplooien wij diverse initiatieven met vele organisaties in de regio. Met Rijkswaterstaat als eigenaar van de havens is er sprake van een goede samenwerking met de gemeenten Den Helder en Texel. Dit alles met als doel om verbetering te realiseren. Onder andere CDA wethouder Keur zal dat aan de heer Krul kunnen bevestigen. Voorbeelden van initiatieven, waar TESO bij betrokken is geweest: de fietsenstalling en parkeerplaatsen langs de Bevesierweg, realisatie van een nood aanlanding op Harssens, het samen opstellen van het manifest N250 en de verkenning van het idee om een parkeergarage te realiseren bij de veerhaven in Den Helder. We hopen, dat in die twee laatste dossiers in de nabije toekomst vooruitgang wordt geboekt. Ik nodig de heer Krul graag uit voor een gesprek.”

Helderse Courant, 29 april 2919, 20:21

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190429_27191660/directeur-teso-pareert-kritiek-van-helderse-cda

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=TESO