Je Beste Vriend Kijkt Met Je Mee | Hermann Wagner – Toen nam Chris van De Haan Media Ook Al Af Stand van de Sekte, 19 september 2021

Toen nam Chris van De Haan Media Ook Al Af Stand van de Sekte (ffoto YouTube)

Toen nam Chris van De Haan Media Ook Al Af Stand van de Sekte, 19 september 2021

Gepubliceerd 19 aug 2022

JeBesteVriendKijktMetJeMee | Hermann Wagner

@jebestevriendkijktmetjemee3748

Van uit mijn Persoonlijke Ervaring met Chris kan ik Met Zekerheid Zeggen dat Chris het Contact met de Avatar Sekte heeft willen Verbreken. Alleen kun je je Heel Moeilijk uit een Net Werk als Avatar Los maken. Het zijn Manipulatieve Net Werken, die Niet Zo Maar Los laten. Een Cult als Avatar kaapt je Bewustzijn. Ze voeren je met Informatie, maar Doen dit met een Dubbele Tong. Ze maken Grappen, Waar je Bij Zit en Lachen met je mee. Uiteindelijk kunnen Zij, die met je Lachen, de Zinnen op Twee of Meer Manieren Interpreteren, waar door jij Steeds Langer en Dieper over de Antwoorden moet Na Denken. Door een Groeiende Onzekerheid en een Verhoogd Gevoel van Desoriëntatie, vervaagd de Grens tussen Werkelijkheid en Paranoïde Waan Ideeën, waar door je Geloof Waardigheid Af Neemt.
Deze Groep infiltreert bij Veel Sociale Media Kanalen met als Doel de Missie Om te Buigen en het Kanaal Vervolgens Over te Nemen.
De Cult, de Cult () Velen zijn Onder Deel van de Cult maar Beseffen dit Niet. Ze doen Juist Wat van hen wordt Verwacht. Tijd Om die Rotzooi Op te Ruimen Chris ()

Reacties
https://youtu.be/vWTC6TnFtaM

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Je+Beste+Vriend+Kijkt+Met+Je+Mee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hermann+Wagner
https://robscholtemuseum.nl/?s=Je+BesteVriend+Kijkt+Met+Je+Mee+|+Hermann+Wagner
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chris+de+Haan
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Haan+Media
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Haan+Media+|+Chris+de+Haan