JAS – Keek op de Week (9) met verkiezingen en… + SC – Onderzoek HK + Eugeen Hoekstra – Kooyhaven het lachertje van Kanniewaarzijn? + BkC – Verwerpelijke marktwerking zorg?

Keek op de Week (9) met verkiezingen en…

Dieptepunten in Hollands Kroon van week 9 van 2018 (24 februari tot 3 maart).

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart – heeft het nog zin?

De vraag, die JAS stelt is, of het nog zin heeft om te gaan stemmen? Men kan natuurlijk afgaan op de programma’s van verschillende politieke partijen, waarin zij hun goede voornemens bekend maken en daarin zit ‘m juist de kneep – het zijn voornemens, die zij zeggen uit te voeren als het hen zo uitkomt, maar het uitvoeren van een programma – ho maar! Die programma’s zijn niet meer dan de lokkertjes in de supermarkt om U naar binnen te trekken en te waarborgen, dat salarissen van raadsleden, maar vooral die van de wethouders, gewaarborgd zijn.
De diverse politieke programma’s kunt U HIER lezen.

En waarom poneert JAS deze boude stelling? Wij selecteerden daartoe een aantal willekeurige partijprogramma’s met daaruit willekeurige punten:
http://www.stichting-jas.nl/2018/02/standpunten-politieke-partijen-hollands.html

1. VVD

Houdt U vast – deze partij wil het landschap niet (verder) aantasten! Nadat de VVD zijn principiële, windmolen weerstand overboord gekieperd heeft en de omwonenden in de Wieringermeer, die bezwaar maakten, volledig in de kou heeft laten staan, heeft deze partij ook nog eens de weg vrij gemaakt het Robbenoordbos te vernietigen door een groot aantal van die dingen in het bos neer te gaan plempen. De solitaire molens, die zouden moeten verdwijnen wegens bederf landschapsschoon, blijven gewoon staan. Fraai, dat ze nu komen met een landschapsbescherming plan.

JAS: Wij vermoeden, dat er voorlopig geen plannen in aantocht zijn, zodat de VVD deze leugen nog wel een jaar of vier vol kan houden totdat andere opdrachten uit Den Haag/Brussel komen.

2. Groen Links

Voor duurzaam. Wat daarmee in zijn algemeenheid bedoeld wordt is een globaal raadsel; iedereen praat er over – politici voorop –, maar geen mens weet hoe. Wij raden Groen Links, een van origine communistische club, aan met een voorstel te komen alle inkomens te gaan confisqueren, zodat een totale bestedingsbeperking doorgevoerd kan worden, zodat wij per huishouden maximaal 2 m3 gas/ dag hebben en maximaal 1 kg aardappelen en een lapje stof en een knot wol om kleren te maken. Auto’s afschaffen en allemaal op de fiets; iets om te beginnen voor raadsleden, wethouders en ambtenaren?

3. CDA/CU/D’66

Voor afschaffen van de gemeentebalie. U leeft nu eenmaal in een digitale gemeente en de staat wil U niet meer zien. Kruip maar achter de PC, zodat de kloof tussen burger en overheid maximaal wordt. Komt U er niet uit, dan komen wij wel bij U thuis en kunnen mooi zien, hoe het er daar bijstaat. Het is net als bij de politie – aangifte doen is zinloos, zodat administratief en statistisch de criminaliteit automatisch terug loopt en politici en commissarissen zich op de borst kunnen kloppen, dat zij het zo goed doen. Maar buiten al die partijvoornemens annex reclamefolders, waarin zij hoog opgeven over zichzelf; wat is er de afgelopen 4 jaar gepresteerd?

4. ‘Toppertje’ was Meskers (VVD) wel!

Onlangs gevlucht om politiek financieel verantwoording af te moeten leggen ten overstaan van de raad door ‘m voor de ondervraging te smeren, of zoals dat politiek heet ‘vrijwillig’ samen met zijn maat Westerkamp (LADA) af te treden. Het gaat hier om een bedrag van ruim € 2.500.000 euro, dat de belastingbetaler mag ophoesten. Maar het was niet de schuld van wethouder Meskers hoor; nee, het was de schuld van de ambtenaren! Oh ja, Kooyhaven zou 1000 man werk geven. Waar zijn die bedrijven Meskers? Net als jij soms gevlucht?

5. Seniorenpartij

Een partij, die de zorg vooral voor de ouderen hoog in het vaandel zou hebben moeten staan. Toen de FNV een zorg demonstratie hield was de verantwoordelijk wethoudster van Gent van Senioren niet thuis en verstopte zich achter het politieoptreden van Nawijn. Zij wilde ook nog een zorg contract met G4S afsluiten en kon daar net op tijd nog onderuit, omdat in Engeland onrechtmatigheden bij die club geconstateerd waren. Voeg daaraan toe de samenwerking in de zorg met de gemeente Schagen wat weer terug gedraaid is na 2 jaar, omdat het te duur was. Kosten ruim € 2.200.000 voor dit experimentje – wat ook te wijten was aan Meskers.

6. LADA

De nieuwkomer, die het ‘ANDERS’ zou gaan doen. Dat hebben wij geweten; als er een partij is, die zich aan de heersende bestuursgewoontes van Anna Paulowna heeft aangepast, dan is het LADA wel. Uiteindelijk presteerde LADA het om zijn wethouder georganiseerd te moeten laten vluchten met die van coalitiegenoot VVD Meskers voordat de raad het deksel van de beerput zou lichten. Of was het zo voor allen het veiligst? En hoe moeten wij het huidig optreden van de destijds door LADA ingehuurde wethouder Westerkamp in de pers (geen inwoner van HK en niet meer sprekend namens LADA) zien?

7. CDA

De partij, die laatstelijk nog even op de valreep een beperking op het inspreken bij monde van raadslid Vriends, wilde invoeren. Nu kan de burger niets wezenlijks meer inbrengen, wat geheel strookt met het ondemocratische karakter van deze club en de gehele raad. Zelden worden er vragen gesteld aan een inspreker, hoe deze mensen zich ook inspannen en voorbereiden – deze raad zwijgt altijd stil en kijkt met stomme koeienogen voor zich uit als de inspreker klaar is.

JAS: In Anna Paulowna is nauwelijks sprake van enige vorm van democratie; het lijkt er op, dat de smoes ‘digitaal benaderen van de overheid ’door gewone burgers ingezet wordt om een bureaucratische verwijdering tussen bestuur en bevolking te bevorderen, zodat zij van ons zo weinig mogelijk last hebben. Dit streven wordt door bijna de gehele raad gedragen. Voeg daaraan toe de fenomenale brutaliteit van een Meskers om nu al weer zitting te nemen in de VVD fractie, waar hij kennelijk baasje lijkt te zijn. Grotere minachting voor de bevolking is niet voorstelbaar.
Voorts is daar de onafzienbare reeks processen met burgers en bedrijven, waar Stichting JAS de afgelopen vier jaar voortdurend over geschreven heeft en last but not least een burgemeester, die hier door Remkes, CvdK NH (VVD), met een opdracht neer gezet lijkt te zijn van: kijk eens hoe ver je kunt gaan met dat stomme volk, zodat wij deze aanpak verder door kunnen voeren in Nederland, opdat wij een onderdanige EU knechtje moeten blijven, want lokaal tegen gestribbel past daar niet in.

Gaat U nog stemmen en zo ja op wie?

Stichting JAS, maandag 5 maart 2018

Reacties :

Anoniem zei
Wij stemmen ANDERS! LIJST 7.
Klaar met de proleten van PvdArmoede
VVD
CDA
enz. enz.
maandag, 26 februari, 2018

Dekker zei
“Het CDA Hollands Kroon staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de
traditie van gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de Joods-
Christelijke wortels die ons land hebben gevormd. In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze lokale samenleving in
Hollands Kroon”, aldus het programma.
De Joods Christelijke wortels en de normen en waardes zijn door het CDA al lang op de mestvaalt beland vanwege hun voorkeur voor moslim migranten die helemaal niets op hebben met de Joods Christelijke waardes. Dat de wereld zo onrustig is komt door het wegkijken van datzelfde CDA tov. diezelfde migranten die voor heel veel onrust zorgen in Nederland en in heel de Westerse wereld.
Over de VVD met die verschrikkelijke Meskers aan het hoofd kunnen we kort zijn: de VVD is een volstrekt ongeloofwaardige partij geworden met aartsleugenaar Rutte aan het hoofd en vertegenwoordigd door Meskers in HK die er net zo’n puinhoop van maakt als Rutte doet.
De PvdA is al jaren op zijn retour vanwege hun Turken en islam voorliefde.
De CU heult met alles wat in strijd is met de normen en waardes.
D’66 wil naar een dictatuur en bestaat uit oplichters met roverhoofdman Pechtold aan het hoofd.
GL plaatslijk is een prima alternatief voor mensen die een integere partij zoeken.
LADA en Senioren zijn het schoothondje van VVD en CDA, dus ongeloofwaardig.
Anders zal zich moeten bewijzen maar bestaat uit integere mensen voor zover bekend.
Zoeken we een integere partij dan rest ons slechts Groen Links en Anders. GL heeft helaas al die jaren geen vuist kunnen maken, dus laat ANDERS het eens proberen.
maandag, 26 februari, 2018

Anoniem zei
Ik denk ook dat Dekker hier wel gelijk heeft en kan zijn mening deze keer wel delen.
maandag, 26 februari, 2018

Anoniem zei
Woning weer de klos bij VVD, enorme stijging OZB!
De VVD is niet langer de woningkoning van Nederland. Huiseigenaren in de gemeente waar de liberale partij de scepter zwaait, zijn de afgelopen jaren flink in de portemonnee geraakt. In de gemeente waar de VVD de grootste was in het college, steeg de OZB-de belasting voor huiseigenaren met meer dan 11%. Zelfs de SP en Groenlinks hebben de OZB minder hard laten stijgen. En dat gaat in tegen de gouden bergen die de VVD vier jaar geleden voorspiegelde. In Utrecht sprak de partij bijvoorbeeld over een daling van de onroerendgoedbelastingen van 20%. In werkelijkheid draaide het uit op stijging van 13%. Ook in Amersfoort zette de lokale tak in op ’lagere woonlasten’, maar draaide vier jaar met de VVD in het college uit op een 25% hogere OZB. (Tel.Gr.27.02.2018T1/T2). Het is ook niet zo verwonderlijk om alle financiële miskleunen die hier ook in Hollands Kroon door de VVD de laatste jaren worden gemaakt om op een of andere manier weer moeten worden terug opgeofferd. En daar is de goed gelovige en naïever kiezer weer de klos en eist weer zijn tol bij de VVD. Bezint voor dat men begint!
dinsdag, 27 februari, 2018

Anoniem zei
Alleen oplichters en domoren stemmen nog VVD of CDA.
Hoe diep kan de VVD, maar ook het CDA nog zakken?
dinsdag, 27 februari, 2018

Anoniem zei
VVD is nog steeds V.eel V.er D.riet.als je het eerlijk ziet.
En pakken steeds meer van je huis af, en dat is nog maar het begin want de rest komt nog.
dinsdag, 27 februari, 2018

Anoniem zei
D’66, de partij van de moestuintjes en de elektrische tanks voor de soldaten. een minister die openlijk heult met de moslims. Mensen als Johan Derksen die iedereen de maat nemen, behalve als het gaat over D’66 en het illegaal verkregen penthouse voor Pechtold, dan is het volgens deze hypocriet niet erg, want Wilders, die is pas erg. Het is tekenend voor de mensen die op deze partij stemmen.
Ernstig dat partijen als VVD, CDA en CU met dergelijke oplichters, idioten en hypocrieten willen samenwerken.
woensdag, 28 februari, 2018

Anoniem zei
“Ruim driehonderd aanslagen op vluchtelingen in Duitsland” kopt het AD vandaag. jammer dat er dan weer niet bij vermeld staat dat zo goed als alle aanslagen gepleegd worden door de vluchtelingen zelf. Het voltrekt onpartijdige AD(volgens eigen zeggen) wekt met deze kop de indruk alsof het de Duitsers zelf zijn die die arme vluchtelingen aanvallen. Zo redeneren ook bijna alle partijen in de 2e Kamer met D’66, GL en de PvdA voorop.
https://ejbron.wordpress.com/2018/02/28/angela-merkel-erkent-op-tv-bestaan-migranten-no-go-zones-in-duitse-steden/
woensdag, 28 februari, 2018

Anoniem zei
Tot de afschaffing van de Wet-Hillen was de VVD woningkoning, maar nu het tegen gestelde!
Was de VVD de woningkoning van Nederland? Sinds de beperking van de hypotheekrente aftrek en afschaffing van de Wet-Hillen is dat allang niet meer het geval. De OZB is voor veel gemeenten, ook voor Hollands Kroon een mooie sluitpost om de begroting rond te krijgen. Van enige transparantie in zake de besteding van deze belasting is geenszins sprake. Gelukkig kunnen huiseigenaren nu profiteren van de aantrekkende huizenmarkt en de historisch lage hypotheekrente. Het is dus niet enkel kommer en kwel, maar dat komt niet door de politieke partijen! Want die zelfde politieke partijen zorgen er voor dat de kloof tussen arm/gewoon en rijk steeds groter word en de kiezers te recht ontevreden zijn, wat de saamhorigheid en tevredenheid in een gemeente als Hollands Kroon enorm aantast. En daar moeten de lokalen partijen zich sterk voor maken, dus het moet ‘anders’.
woensdag, 28 februari, 2018

Anoniem zei
Door nog een paar van deze D66 acties en de partij heeft haar langste tijd gehad.
D66 wil zonder verzet extra betalen aan EU Brusssel na ook al het afschaffen van het referendum.
Na het omstreden orgaan wet, burgemeester Jan Hoekema van Wassenaar/Langedijk wil D66 ook aan de eisen van Brussel tegemoet komen en zonder verzet tot extra betaling te overgaan. Als het moet dan moet het maar, aldus de heer Verhoeven. Nog een paar van deze acties en de partij heeft haar langste tijd gehad en weten wat D66 voor haar kiezers overheeft. Nog meer betalen en halen wat er te halen is bij de kiezers.Is dat wat D66 voor haar kiezers doet?
woensdag, 28 februari, 2018

Zorro zei
Iemand schreef ergens : D’66 , een partij met een boosaardige naïviteit.
woensdag, 28 februari, 2018

Anoniem zei
Ik heb een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Er wordt mij gevraagd door politieke verenigingen om mijn verantwoordelijkheid en bevoegdheid over te dragen in een machtiging aan diezelfde politieke verenigingen (stemmen). Ik ben volwassen en draag mijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid niet in een machtiging over aan een politieke vereniging. De reden? Waarom zou ik een politieke vereniging in een machtiging voor mij laten handelen, als er structureel bij die politieke verenigingen een cultuur heerst van list en bedrog, en zij staatsburgers zien als stemvee dat zij eens in de vier jaar nodig hebben om daarna weer vier jaar op de gelden van de staatsburgers te kunnen parasiteren.
donderdag, 01 maart, 2018

Anoniem zei
Schrikken van gemeentelijke WOZ belasting aanslag van 35 %.
Dat is schrikken. Zaterdag viel de belasting envelop Gooise Meren Bussum op de mat. Een verhoging van maar liefst 35 % ten opzichte van 2017. De WOZ met 14,3 % omhoog. Wie houdt de gemeente (Hollands Kroon) tegen? Als Hollands Kroon met steeds zijn overschrijdende uitgaven en geen bouwgrond meer weet te slijten en de touwtjes niet meer aan elkaar weet te knopen dan zou het ontoerekeningsvatbare college het niet laten dit hier ook op ontoelaatbare wijze ook toe te passen. Hou daar maar vast rekening mee, want in Hollands Kroon kan je alles verwachten mits er nu ‘anders’ word geregeerd in Hollands Kroon.
donderdag, 01 maart, 2018

Anoniem zei
Partij DENK had er nooit mogen komen!
Bij een ’weg uit de patij, is weg uit de kamer’ had DENK nooit in de Tweede Kamer kunnen komen. Het wordt hoog tijd dat er in ons land een wet word aangenomen, waarin Kamerleden uit een partij treden ook meteen hun zetel in de kamer moeten opgeven. Dat geld ook zo in de gemeenteraad Hollands Kroon!
Weg is pech, die verantwoordelijkheid neem je zelf.
Ik had zelf begrepen dat wij in de Tweede Kamer volksvertegenwoordigers hebben. Niet voor iedereen blijkt duidelijk over welk volk het gaat. Iemand als KUZU moet dringend tot de orde worden geroepen. DENK bedreigt onze democratie.
vrijdag, 02 maart, 2018

Anoniem zei
Laatste anoniem: gewoon de 2 paspoorten afschaffen en het probleem is opgelost. waarom mag een autochtone Nederland geen 2 paspoorten hebben en de Nederlanders hatende turken en Marokkanen wel? Kan iemand dat uitleggen? Kom niet aan met het verhaal dat het niet mag van Erdogan of de koning van Marokko want dat is lariekoek.
vrijdag, 02 maart, 2018

Anoniem zei
Lokale VVD gaat voor Woningen in Hollands Kroon of enkel Veld-Noord ?, maar Kreileroord hoort daar helemaal niet bij. De VVD-fractie heeft bij de vaststelling van bestemmingsplan ’t Veld Noord met succes een motie ingediend, waarbij het college de opdracht krijgt direct door te starten met de voorbereiding van fase 2. Totaal 360 woningen. De VVD gaat er van uit dat fase 1, die nu in ontwikkeling is, snel zal zijn uitverkocht? VVD hameren op extra woningen, omdat ze vinden dat het college de potentie van Hollands Kroon onderschat, maar daar hoort Kreileroord niet bij! Onze dorpen aan de A7 en N241 zijn een perfecte uitvalsbasis richting de Randstad en Alkmaar, maar daar hoort Kreileroord niet bij ! Meer woningen betekent voor Hollands Kroon ook meer inwoners maar daar hoort Kreileroord niet bij !. Ga je gang in Kreileroord VVD, de bevolking zit er al 45 jaar op jullie te wachten. Maar de naam Kreileroord wordt nooit genoemd voor woningbouw, Alleen als de bewoners van Kreileroord niet willen mee maken als dumpplaats voor polen pensions te dienen. Ex wethouder en VVD-er Meskers weet wel dat het goed is voor onze verenigingen, voor onze middenstand en voor de toekomst van onze lokale samenleving als geheel maar laat de bewoners gaarkoken. Maar weet zelf niet ?? dat Kreileroord ook nog op de kaart van Hollands Kroon staat en langzaam ten onder gaat. Om zo met je eigen inwoners en kiezers om te gaan is het heel duidelijk om absoluut niet VVD lokaal te stemmen. VVD Meskers gaat u maar eerst een beetje puinruimen wat er nog ligt, wij zullen wel onze eigen boontjes proberen op te lossen want op de VVD hoeft niemand hier in Kreileroord te rekenen, VVD u wordt bedankt met uw sprookjes maar trappen daar niet meer in.
vrijdag, 02 maart, 2018

Anoniem zei
OZB kan ook bij Hollands Kroon wel degelijk naar beneden als hun huishoudboekje een keer op orde is net, zoals in de gemeente Best. Want de gemeente Beste doet wel degelijk zijn stinkende best en is een voorbeeld. Er is de laatste dagen veel te doen omtrent de WOZ. Ben ik blij dat ik in de gemeente Best woon want mijn WOZ is verlaagd van 688,40 euro in 2017 naar 675,20 dit jaar. In 2016 betaalde ik 660,32 euro, in 2015 640,84 euro, in 2014 640,98 euro en zo kan ik nog wel even door gaan. Een compliment voor de gemeente Best die laat zien dat zij de financiën goed op orde heeft. (Tel.Gr.1-3-2018T17) J.Martens, Best. Goed voorbeeld doet volgen en zou Hollands Kroon en alle politieke partijen vragen een uitnodiging te mogen ontvangen van de gemeente Best om daar eens in de leer te gaan en hun uiterste “best” te doen om nu ook eens aan hun eigen inwoners te denken en dit geld niet te gebruiken om hun eigen fouten te dichten. Want het is wel heel erg makkelijk te beslissen over een andermans geld en af te pakken als het niet anders kan. Op deze manier houd elke ondernemer het wel uit maar niet rechtvaardig is en tegen opgetreden moet worden. Want belastinggeld is nu een melk koe voor elk tekort en is diefstal.
zaterdag, 03 maart, 2018

Anoniem zei
Tweede kamer lid GroenLinks wist van het wangedrag bij Oxfam !
Tom van der Lee wist van het wangedrag bij Oxfam Novib toen hij directeur was van de organisatie. Ik zou zeggen opstappen. Volstrekt onbetrouwbaar als Kamerlid nu.( Tel.Gr.3-3-2018 T16) Els Strikkers, Bergen. Onbetrouwbaarheid en list en bedrog is hier in Hollands Kroon de laatste jaren ook scheer en inslag en aan het licht gekomen en daar moet hier ook maar eens gauw een eind aan komen. Dit om de rechten van de inwoners noch stand te doen houden. Onze eerlijke democratie staat zwaar onder druk. Lokaal GroenLinks raadslid Jan Eichhorn kan aan Tom van der Lee nog een voorbeeld geven. Daar durf ik zonder na te denken zo mijn portemonnee aan mee geven.Jan ik ben met veel dingen van GroenLinks het niet mee eens, maar je doet het prima en integer in Hollands Kroon voor de inwoners.Compliment! Ik vind dat je dat van de meeste gemeenteraadsleden in Hollands Kroon niet meer kan zeggen. Dit zijn de goede doelen waar je geld naar toe gaan.
zondag, 04 maart, 2018

Anoniem zei
Laatste anoniem, ik kan uw mening delen, Jan Eichorn is een integere kerel, helaas is het dhr. Eichhorn als de welbekende naald in de hooiberg.
zondag, 04 maart, 2018

Anoniem zei
Maar het blijft een Groen(s)linkser.
zondag, 04 maart, 2018

Anoniem zei
Gemeenteraden zitten vol zetelrovers! Of je nu links of recht bent ”die zetel is van mij”.
Raadsleden die ruzie krijgen zoals ook toen bij LADA met Henk Jan Witting blijven massaal aan het pluche plakken door vanuit een eigen fractie zoals OHK verder te besturen. Dat blijkt uit een onderzoek van de telegraaf naar afsplitsingen van Nederlandse gemeente. Wie verhuist of de betaalde baan voor laat gaan, geeft de zetel altijd netjes terug aan de partij. Maar bij ruzie zoals bij LADA ging het heel anders: zeker bij 155 raadsleden keerden hun partij de rug toe en begonnen net zoals Henk Jan Witting voor zich zelf of sloten zich bij een andere partij aan zoals Dhr.G. Roos pas van de VVD naar Senioren Hollands Kroon ging wegens onvrede over de standpunten van de VVD. Een derde van de politici die onderwerp waren van een schandaal zoals bij Burgemeester Nawijn vaker is gebeurd weigeren hun zetel (Meskers die weer terug is) of functie op te geven, ondanks alle moties.
In de praktijk kiezen inwoners voor een partij of voor een programma. Maar bij een coalitie samensmelting, moet er water bij de wijn gedaan worden en verandert het programma. In dat licht is het weinig fraai dat raadsleden die met hun fractie overhoop liggen, er zo vaak voor kiezen om op eigen titel verder te besturen zoals Henk Jan Witting deed. Het is ook onwerkbaar zeker sinds de gemeente drie jaar geleden verantwoordelijk werden voor de zorg en participatie. Dan is het ondoenlijk om het bestuur in je eentje te controleren. Het is te veel werk, de regelingen zijn ook te veel ingewikkeld. Nu al blijkt dat de gemeente raadsleden nauwelijks inzicht hebben in hoe bijvoorbeeld jeugdzorg wordt geregeld. De politiek is wel gebaat bij kritische geesten, die hun mond open durven te doen. Nou dat is niet gebleken van Henk Jan Witting de afgelopen jaar, want er kwam haast geen goed verhaal naar voren en sloot zich meestal aan bij de coalitie. Er zullen raadsleden zijn die principiële redenen hebben voor hun afsplitsing, maar lokale politiek kenmerkt zich juist door praktische vraagstukken die ik niet naar voren heb zijn komen. Over een geschrapte buslijn zijn alle partijen het wel over eens, maar niet onderscheidend. Een afsplitsing moet wel een goed verhaal hebben om deze stap te rechtvaardigen. Dan heb ik mijn twijfels over om te zeggen “die zetel is van mij” en blijft dan gewoon aan het pluche plakken wat de gemeenschap geld kost,en er niets mee opschiet meestal.
maandag, 05 maart, 2018

Anoniem zei
Toppertje was Meskers (VVD) wel!
Onlangs gevlucht om politiek financieel verantwoording af te moeten leggen ten overstaan van de raad door ‘em voor de ondervraging te smeren of zoals dat politiek heet ‘vrijwillig’ samen met zijn maat Westerkamp (LADA) af te treden. Het gaat hier om een bedrag van ruim €2.500.000 Euro dat de belastingbetaler mag ophoesten. Maar het was niet de schuld van wethouder Meskers hoor; nee, het was de schuld van de ambtenaren! OH ja, Kooyhaven zou 1000 man werk geven. Waar zijn die bedrijven Meskers? Net als jij soms gevlucht? Keek op de Week 9 JAS / 5-3-2018
VVD-er Theo Meskers de Super Sinterklaas heeft waarschijnlijk in zijn VVD gelederen heel veel vrienden net zoals alle sinterklazen.En iemand sprookjes verhalen vertellen,kan ook niet iedereen die eerlijk is.
maandag, 05 maart, 2018

Dekker zei
Stemmen is als een volmacht geven aan een politieke partij. Verwacht mag dan worden dat deze partij het vertrouwen niet beschaamd.
De afgelopen jaren hebben bewezen dat het geven van je volmacht het onverstandigst is wat je maar doen kunt, er wordt op grote schaal misbruik van je vertrouwen gemaakt.
maandag, 05 maart, 2018

Anoniem zei
Hoezo partij vertrouwen? Genieperig de boel met list en bedrog de kiezers belazeren.Daar zijn CDA, PvdA, en VVD met de Kooy haven in ieder geval kampioen in, maar de eerlijke kiezers zitten weer met de brokken.
CDA, VVD, PvdA waren al in september 2005 in het geniep aan het praten voor doorgang Kooyhaven plan ?
JAS Archief dinsdag 20 september 2005 Regentenpartijen tuk op geheim overleg Kooyhaven.
Zodra democratisch gekozen volksvertegenwoordigers eenmaal op het pluche zitten, hebben ze lak aan alles wat met democratie te maken heeft.
Dat bleek maandagavond weer eens in het Wapen van Anna Paulowna. Raadsleden van CDA, VVD en PvdA kwamen daar bijeen voor een geheim overleg over het plan Kooyhaven. Dit plan werd in de openbare raadsvergadering van 27 april 2005 afgeschoten, maar staat kennelijk stiekem toch nog steeds op de agenda van de plaatselijke regentenpartijen. Waarom zou je anders in het geniep moeten praten over een plan dat je als raad al hebt afgekeurd?
Reactie; Hieruit kan je al uit concluderen dat stemmen helemaal geen zin heeft, omdat je door deze patijen steeds in de maling word genomen en kiezers niet bestaan.
dinsdag, 06 maart, 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/03/keek-op-de-week-9-met-verkiezingen-en.html

https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+JAS

Onderzoek in Hollands Kroon

Helderse Courant, 6 maart 2018

Helderse Courant, 6 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Wordt de Kooyhaven een lachertje van Kanniewaarzijn?

Was de gedeputeerde op de hoogte van de provinciale oekaze, dat schepen met een beetje diepgang de Kooyhaven niet in mogen?

Toen het nieuws kwam, dat de Kooyhaven nauwelijks gebruikt kan worden doordat het water ondiep is voor schepen met enige diepgang, heb ik meteen het televisieprogramma “Kanniewaarzijn” gebeld, dat gretig het land afstroopt naar mislukte overheidsprojecten, die miljoenen euro’s belastinggeld hebben gekost. Weggegooid geld noemen ze het hier: de zinloze bruggen, een verkeerd aangelegde hardloopbaan, wegen. die in het zand eindigen, een nieuw gemeentehuis, dat zo lek is als een mandje en 14 miljoen euro heeft gekost en wildviaducten, die op een verkeerde plek zijn gebouwd en ga zo maar door. Bij dit rijtje kan nu de Kooyhaven worden toegevoegd. Ook een miljoenenproject, dat lijkt te mislukken. Wat is er aan de hand? De haven is aangelegd voor 4,5 meter diepgang, maar de provincie staat slechts een diepgang toe voor schepen van maximaal 3,3 meter. Om de kade is een groot haven gebonden bedrijven terrein aangelegd. Dat was de wens van de gemeente Den Helder.
De Kooyhaven is een jaar geleden open gegaan. Den Helder wist toen te vertellen, dat er verschillende bedrijven belangstelling hadden voor de locatie, maar het bleef er angstvallig stil. Maar met de komst van Glomar Offshore zou alles anders worden, omdat dit bedrijf een aanzuigende werking heeft op de gehele offshore markt. Het alles komt goed verhaal bleek een wassen neus. Volgens het NHD heeft het bedrijf zich teruggetrokken. Waarom? De provincie wil geen diepstekende schepen, die de oevers van het Noordhollands kanaal beschadigen. Maller dan dit kan het niet worden. De provincie is direct betrokken geweest bij het plan.
De officiële opening werd verricht door gedeputeerde Jaap Bond in het voorjaar van 2017. Overal blijde gezichten, want de haven zou zorgen voor veel bedrijvigheid en werkgelegenheid en een krachtige spin off voor het achterland. De Kop Werkt! en het ontwikkelingsbedrijf Kop van Noord-Holland klopten zich zelf op de borst, want het was geen sinecure, dat de haven er was gekomen. De gemeente Hollands Kroon had er helemaal geen zin in om op haar grondgebied een haven te dulden, dat er van Den Helder moest komen. Uiteindelijk ging de gemeenteraad akkoord. Nadat iedereen vertrokken was, de feestmutsen ingeleverd en de muziek naar huis gestuurd viel een deken van stilte over de haven en sindsdien is het zo gebleven. He enige geluid hier is de loeiende wind en het geschreeuw van zeemeeuwen.
N.V. Port of Den Helder heeft contractuele afspraken gemaakt met de bouwbedrijven voor de aanleg van het industrieterrein Kooyhaven. N.V. Port of Den Helder heeft een afnameverplichting van 14 miljoen euro, waarvan in 2016 het eerste deel van 5 miljoen voldaan moest worden. De Gemeente Den Helder heeft een garantie afgegeven voor het project van in totaal 8,5 miljoen euro.
De VVD Statenfractie is terecht in de pen geklommen om het provinciebestuur te vragen naar het waarom van dit debacle. Was de gedeputeerde op de hoogte van de provinciale oekaze, dat schepen met een beetje diepgang de Kooyhaven niet in mogen? . De VVD wil ook weten, of er voorafgaand aan de realisatie van de Kooyhaven een onderzoek is gedaan naar de wensen van de mogelijke gebruikers van deze havens? En ja, hoor, wie heeft weer het grootste woord? Oud wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon. De beste man kraait al een tijd als een kip zonder kop. En ook nu weet hij te vertellen, dat ondanks deze handicap de haven nog veel potentie heeft. Ik heb Kanniewaarzijn meteen gebeld, dat zij vooral hem moeten hebben voor een diepte interview, liefst op de kade bij windkracht 12.

Schagen FM, 07-03-2018

Stichting JAS, donderdag 8 maart 2018

Reacties:

Anoniem zei
Kan niet Waar zijn kan beter een studio in HK openen, zoveel is er mis gegaan en het heeft de burgers kapitalen gekost. Zij we het idiote plan en uitvoering van een nieuw/oud Gemeentehuis van bijna 20 miljoen al weer vergeten wat nu bemand wordt door een totaal niet functionerend dokterspraktijk die enkel en alleen is opgezet om zo veel mogelijk aan zieke patiënten te verdienen. Een Gemeente waar bijna niets functioneert en welke kapitalen kost.

http://www.stichting-jas.nl/2018/03/wordt-de-kooyhaven-een-lachertje-van.html

https://robscholtemuseum.nl/?s=Eugeen+Hoekstra

Verwerpelijke marktwerking in de zorg?

Incluzio Hollands Kroon is een commercieel project in de gemeente Hollands Kroon. Het is onderdeel van de Facilicom Group. Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning in de gemeente Hollands Kroon.

Hierbij gaat het om alle taken in de Jeugdzorg, Wmo, voorliggende voorzieningen en signalering. Men doet dit met eigen medewerkers, maar schakelt ook gespecialiseerde zorg door derden in. Wijkteams vormen een sleutelrol.

Onafhankelijk onderzoek voor de gemeenteraad

BurgerkrachtCentraal, het echt onafhankelijke bureau voor sociale vraagstukken, maakt zich zorgen over de relatie tussen de gemeente en Incluzio Hollands Kroon en bouwt hier aan een dossier om die zorgen te ventileren. Dit doen we door onafhankelijk onderzoek te verrichten en de resultaten online te delen. Dit doen we hoofdzakelijk ter ondersteuning van de gemeenteraad van Hollands Kroon. Dit gebeurt vooralsnog ongevraagd op eigen burgerinitiatief.
Ook in het burgerbelang

Maar we doen dit ook zeker voor de bewoners van Hollands Kroon en iedereen op de publieke (burger)tribune!

Onze inspanningen voor dit dossier passen in onze missie:

Aanhangig maken van de commerciële geldonttrekking aan het sociaal domein, die in heel Nederland gaande is. We hopen hiermee ondanks de overmacht verschil te maken en aan te sturen op het alternatief burgerbedrijf en burgerfondsen.

Meer in Over BurgerkrachtCentraal…
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/over-burgerkrachtcentraal/

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/kwesties/dossier-incluzio-hollands-kroon/

https://robscholtemuseum.nl/?s=burgerkracht

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+Nawijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven