JAS – Keek op de Week (13): Sombere toekomst… + Lydia Jasper – Coalitie Hollands Kroon deze week + Ron Ranzijn – Ambtenaren met dood bedreigd + Martijn Gijsbertsen – Lening 25 miljoen

Keek op de Week (13): Overduidelijke verkiezingsuitslag met sombere toekomst…

Hollands Kroon – Hoogte- en dieptepunten van week 13 in 2018 (28 maart – 2 april)

De weg naar de hel in Hollands Kroon is voor de komende vier jaar geplaveid met de volgende CDA en VVD voornemens.

Was er in 2014 hoop op een verandering van de 19e eeuwse, agrarisch en ambtelijke bestuursstructuur naar een meer met de bevolking rekening houdende besturingswijze, na de recente uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen is gebleken, dat de burger zoiets niet te verwachten heeft. Kennelijk zijn de CDA, VVD en Senioren aanhang massaal komen stemmen en heeft de rest van het volk het af laten weten; de opkomst was 50,7% – bijna voldoende om de verkiezingen ongeldig te kunnen laten verklaren, omdat:

Vooropgesteld moet worden, dat Lada, onder leiding van fractievoorzitter en ex PvdA raadslid Van Gameren de grote boosdoener in het gebeuren is. Juist in deze partij had de bevolking vertrouwen gesteld op verandering en juist deze partij heeft het af laten weten, zo niet haar kiezers verraden. VVD en CDA hebben de opdracht en belangen van de kiezers keurig uitgevoerd door op roofzuchtige wijze hun plaatselijke en de van boven opgelegde opgedragen provinciale en Haagse belangen veilig te stellen. Wat in dit opzicht het verschil in Hollands Kroon tussen liberaal en christelijk is, is voor JAS een raadsel en heeft ons inziens niets te maken met het op 1 april gevierde Paasfeest.

Knap is het, dat de Senioren van 6 naar 7 zetels gegaan zijn en dat zonder noemenswaardige inbreng buiten het, zoals een raadslid een aantal jaren geleden opmerkte, hoognodige borreltje om 12 uur. Als zodanig kan gesteld worden, dat deze partij niet zo zeer een seniorenpartij is, maar meer een bejaardenhuis partij. Het was immers in de bejaardenhuizen, waar succesvol campagne gevoerd werd voor en door deze partij.

Nu nog even voor de vorm een bijwagen in de vorm van bijvoorbeeld een karakterloos clubje als D66 (2 zetels) bij de coalitie zoeken en Senioren (7)), CDA (5) en VVD (5) zitten op rozen. Met dan 19 zetels tegen de rest (10 zetels) is voortzetting van het huidige, onder het vloerkleed veegbeleid, gewaarborgd, want van die bijwagen hoeven zij zich in wezen niets aan te trekken.

Na de ‘formatie’ zal blijken in hoeverre de strop door het bestuur om de nek van de bevolking nog verder aangehaald zal worden; deze strop zal zekere nog verder aangehaald worden indien:

a. de oude wethouders Groot (CDA), Van Gent (SHK) en Meskers (VVD), terugkomen. Alleen Meskers al is politiek verantwoordelijk voor gepruts op financiën, wat de bevolking minstens € 5.000.000 zo niet meer moet hebben gekost. Zie hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/11/ook-college-hollands-kroon-wist-niks.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/01/raadsleden-hollands-kroon-ontvangen.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/10/veel-kritiek-raad-op-wethouder.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/10/miljoen-extra-in-hollands-kroon-voor-ict.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2015/06/theo-meskers-ontmaskerd.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/05/college-hollands-kroon-krijgt-brief.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/03/keek-op-de-week-10-met-kooyhaven.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/03/hollands-kroon-in-de-fout-met-dossier.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/03/hollands-kroon-heeft-nauwelijks-buffer.html,

b. de werkwijze van willekeur en chantage door wethouders en ambtenaren versus kleine ondernemers en bevolking wordt voortgezet. Zie hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/11/burgemeester-nawijn-spreekt-de-waarheid.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2015/12/tekenen-of-geen-opdrachten-meer.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/03/tonneman-opnieuw-naar-de-rechter-voor.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/10/miljoen-extra-in-hollands-kroon-voor-ict.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2014/05/plannen-geschrapt-wegens-ambtenaren.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/07/nawijn-ontvangt-brief-over-wieringer.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/03/families-terdiek-door-windmolen.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/02/familie-de-vries-haalt-onder-protest.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/10/wieringerwerver-is-woedend-om-conflict.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/10/veegbedrijf-uit-slootdorp-vecht.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/08/jan-bijlstra-de-echte-brugwachter-wacht.html,

c. de zelfsturende ambtenaren zelfsturend blijven. Zie hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/06/team-verdeelt-onderling-salarisbudget.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/05/personeelszaken-overboord.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/01/gemeente-hollands-kroon-en-zelfsturing.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/01/gemeente-hollands-kroon-en-zelfsturing.html,

d. het ongebreidelde optimisme van gemeentewege in de berichtgeving niet op realiteit gestoeld blijkt; inmiddels klaagt zelfs de RUD, dat er niet gehandhaafd kan worden, omdat de APV uitgekleed is. Dat zijn die APV regels, die door Nawijn & Co zo succesvol uitgewist zijn en waarvan Nawijn beweert, dat er geen incidenten waren. Zie hier: http://www.stichting-jas.nl/2012/05/hollands-kroon-wil-naar-de-top.html,

e. het aspect duurzaam, wat dat ook moge betekenen en wat de consequenties ook mogen zijn voor de bevolking, niet losgelaten wordt op het ongebreidelde gifspuiten in de bollenteelt.
A propos, hoe duurzaam is die Kooyhaven nu eigenlijk, Meskers? Zie hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/03/wordt-de-kooyhaven-een-lachertje-van.html.

f. het inspreken beperkt blijft of verboden wordt en de raad de insprekers negeert (met dank aan Vriends (CDA)). Zie hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/01/wieringerwaarder-krijgt-geen-spreektijd.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/12/komt-het-recht-van-inspreken-eigenlijk.html,

g. het verbod op het interrumperen in eerste termijn in de raadsvergadering gehandhaafd blijft. Zie hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/03/saaiheid-vergaderingen-hollands-kroon.html,

h. de gemeenteraad zich blijft ringeloren door bevoegdheden en mandaten af te staan aan B&W.

Dat er inmiddels een nieuwe gemeentesecretaris aangesteld is, zegt niets; Stichting JAS verwacht, dat de man uitsluitend als ‘kop van Jut’ c.q. bliksemafleider gebruikt gaat worden om de aandacht af te leiden en om hem straks gemakkelijk te kunnen ontslaan als de boel weer in de soep loopt, wanneer al die vastgevroren kleine ambtenarenbaasjes gaan samenspannen.

Stichting JAS wenst de secretaris overigens het beste toe, maar koop wel een paar ogen voor in de rug.

Oh ja, kan die formatie niet wachten tot Nawijn in september vertrokken is?

Vier jaar Van Gent, kan absoluut niet terug komen als wethouder:
Zie hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/03/jip-pankras-plakbaard-gaat-alsmaar.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/05/zorg-grote-zorg-niet-voor-eensgezinde.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2014/10/pvda-hollands-kroon-tikt-wethouder-van.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2014/11/rumoer-rond-wethouder-hollands-kroon.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/06/christenunie-groenlinks-en-pvda.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/06/besparen-miljoen-nog-ver-weg.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/12/scheiding-gemeenten-in-cowwi-kost.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/05/tranen-na-uitspraak-lichte-huishoudhulp.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/05/tranen-na-uitspraak-lichte-huishoudhulp.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/03/hollands-kroon-moet-stevig-vinger-aan.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/08/proefproces-over-loon-thuishulp.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/04/keek-op-de-week-13-overduidelijke.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/05/zorg-grote-zorg-niet-voor-eensgezinde.html,

Vier jaar T. Groot, kan absoluut niet terug komen als wethouder:
Zie hier: http://www.stichting-jas.nl/2015/12/wethouders-hollands-kroon-chanteren.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2014/08/wethouder-groot-cum-suis-over.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/12/lichte-sanering-van-asbestterrein.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/01/hollands-kroon-4-jaar-anna-paulowna.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/11/ict-kosten-hollands-kroon-blijven.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/10/conflict-camping-gaat.html,

Vier jaar T. Meskers, kan absoluut niet terug komen als wethouder:
Zie hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/11/ook-college-hollands-kroon-wist-niks.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/01/raadsleden-hollands-kroon-ontvangen.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/10/veel-kritiek-raad-op-wethouder.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/10/miljoen-extra-in-hollands-kroon-voor-ict.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2015/06/theo-meskers-ontmaskerd.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/05/college-hollands-kroon-krijgt-brief.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/03/keek-op-de-week-10-met-kooyhaven.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/02/keek-op-de-week-6-met-vvd-en-meskers-en.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2018/01/keek-op-de-week-3-met-meskers-kan-niet.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2017/10/wethouder-laat-hoofd-niet-hangen.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/10/financien-hollands-kroon-wiebelig.html, hier: http://www.stichting-jas.nl/2016/05/potsierlijke-graaiers-bijeen.html,

De zelf opgestapte Lada wethouder Westerkamp kan na de enorme nederlaag van Lada, wat juist ook Westerkamp is aan te rekenen, niet terug komen.

Stichting JAS, maandag 2 april 2018

Reacties :

Anoniem zei
Wat een zootje dat hollands kroon (hoofdletters niet waardig). Wordt het niet tijd dat GS gaat ingrijpen?

Anoniem zei
Mochten Theo & Theo weer wethoudertje worden wat mij overigens niets zal verbazen, dan hoop ik echt dat zij Hollands Kroon verder ten gronde werken.
Dan zullen de oud bollige VVD & CDA kiezers het pas gaan inzien, ik verwacht zeker niet dat zij de komende 4 jaar gaan uitzingen
woensdag, 04 april, 2018

Mr. X zei
Het gebeuren in Hollands Kroon is kenmerkend voor de afstomping en lethargie waarin de Nederlandse bevolking ondergedompeld is en dit niet in het minst door de niet aflatende stroom leugens en oplichterij van politiek en hun vazallen kranten en omroepen.
woensdag, 04 april, 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/04/keek-op-de-week-13-overduidelijke.html

Coalitie Hollands Kroon op zijn vroegst deze week op zijn vroegst eind deze week bekend

Schager Courant, 5 april 2018

Schager Courant, 5 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Ambtenaren Hollands Kroon via mail met dood bedreigd

Schager Courant, 15 april 2018

Helderse Courant, 5 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Lening van 25 miljoen

MHelderse Courant, 11 april 2018

Helderse Courant, 11 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+Nawijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image