Jan Sterenborg – De zaak Nicky Verstappen

Na 20 jaar meer duidelijkheid? (foto NOS Jeugdjournaal)

De zaak Nicky Verstappen

De zaak rond Nicky Verstappen houdt me bezig.
Wordt dit weer eenzelfde zaak als met Marianne Vaatstra, waarbij de echte moordenaar niet achter de tralies zit?

Een paar opmerkingen vooraf: in Amerika en Engeland zou het DNA bewijs, dat nu voorligt niet als bewijs toegelaten worden. Waarom? Omdat het DNA van Jos B op een oneigenlijke manier verkregen is.

Tweede verschil met die landen is, dat zij met een jury werken en in Nederland niet. In Nederland doet de rechter uitspraak over de schuld. In Amerika en Engeland doet dat een jury en de jury krijgt de opdracht mee om alleen de verdachte schuldig te verklaren als er sprake is van geen enkele redelijke twijfel.

Beyond a reasonable doubt is a legal standard of proof required to validate a criminal conviction in most adversarial legal systems. [1] It is a higher standard of proof than the balance of probabilities (commonly used in civil matters) and is usually therefore reserved for criminal matters where what is at stake (for example someone’s liberty) is considered more serious and therefore deserving of a higher threshold.

Zonder enige redelijke twijfel is een wettelijke bewijsstandaard om een criminele veroordeling te valideren. Het is een hogere bewijsstandaard dan de balans van waarschijnlijkheden, die meestal speelt in civiele strafzaken. De hogere standaard in criminele zaken is er, omdat het gaat om iemands vrijheid.

Waar zitten mijn twijfels bij deze zaak?

Ik zoek naar een motief en dat kan ik nog steeds niet vinden.
Verder is het lastig, dat wij als buitenstaanders niet beschikken over een aantal zaken bijvoorbeeld het autopsierapport van Nicky.

Vragen rond de dood van Nicky zijn

• Was Nicky een gezonde jongen, of zijn er bijvoorbeeld afwijkingen geconstateerd aan hart, lever of longen?
• Waren er sporen van geweld, is Nicky bijvoorbeeld gewurgd?
• Is Nicky seksueel misbruikt? Ik lees op internet, dat dat zo is. Vraag hierbij: was het aangetroffen sperma in het anusgebied hetzelfde als op het ondergoed?

Nu heeft men sperma sporen van Jos B op het ondergoed van Nicky aangetroffen en dan is de voor de hand liggende conclusie: hij is de dader?

Laten we dit nader bekijken.

• Hoe is Nicky op de plaats delict gekomen?
• Heeft Jos B hem opgehaald in het kamp, waar Nicky was?
• Is Nicky gaan zwerven en heeft toevallig Jos B ontmoet?

Beide opties zijn zeer onwaarschijnlijk.
Kende Jos B Nicky en omgekeerd? Zou Jos B zich als vreemde in een dergelijk kamp wagen? Waar zou hij dan Nicky moeten vinden en waarom Nicky? De kans was groot. dat hij daar ontdekt zou zijn.

Stel, dat Nicky zou zijn gaan dwalen. Toevallig ontmoet hij Jos B en Jos B zou hem misbruikt hebben en dan nog is de vraag: waarom zou Jos B hem dan vermoord hebben? Wat was zijn motief om Nicky te vermoorden? Ik kan er niets bij bedenken. Ze kenden elkaar niet. Jos B had na de daad zo op zijn fiets kunnen stappen en wegrijden. Bovendien was het donker en wie zou Nicky geloven als hij weer teruggegaan was naar het kamp en de volgende dag verteld zou hebben, dat hij iemand ontmoet had? Als hij het al verteld zou hebben.

Jos B zegt, dat hij Nicky heeft aangetroffen en dat hij al dood was.
Hoe komt het sperma dan op het ondergoed?
Het is goed voorstelbaar, dat Jos B uit medelijden de dode Nicky op zijn schoot genomen heeft, van dat gebeuren heel opgewonden raakte en toen allerlei handelingen heeft uitgevoerd. die het sperma op het ondergoed deden komen.
En zelfs zo ver gegaan is hem te verkrachten, terwijl Nicky al dood was?
Het kan hoe gruwelijk de gedachte zelf ook is.

Het volgende kan ook gebeurd zijn.
Nicky was op kamp en dan zijn er begeleiders aanwezig.
Het kan dat een van de begeleiders Nicky heeft mee geloodst uit het kamp om een wandelingetje te maken. Misschien waren er al valse motieven in het spel? Op een gegeven moment zijn er handelingen verricht, waarvan de begeleider zelf zo schrok, dat hij bang was dat dat de volgende dag in de openbaarheid zou komen en vanuit die paniek heeft hij Nicky vermoord en achtergelaten.

Later kwam Jos B voorbij die Nicky aantrof.

In deze situatie zie ik wel een echt motief dat leidde tot moord namelijk de schaamte en de paniek van de begeleider.
De vraag hierbij is: heeft men toen men Nicky aantrof de weg terug naar het kamp grondig onderzocht op bijvoorbeeld voetsporen?

Zoals de zaken er nu voor staan, en dat was in de zaak Marianne Vaatstra ook het geval: er moest en zou een dader komen. En in dit geval is iedereen er van overtuigd, dat het Jos B is. Hij was al veroordeeld voor hij voor de rechter kwam. In de zaak Marianne Vaatstra werd het Jasper S, omdat zijn sperma op het lichaam van Marianne was aangetroffen. Maar niemand heeft zich toen afgevraagd, of dat sperma niet aangebracht was en dat Jasper met de moord niets te maken had.

In deze zaak zijn toch gerede twijfels, zoals het ontbreken van een motief, en het op oneigenlijke wijze verkrijgen van het DNA van Jos B Bovendien is niet duidelijk hoe Nicky op de plaats delict terecht is gekomen.
Dus in feite moet Jos B vrij gelaten worden, dat is mijn oprechte indruk.
Een jury zou hem vrijgesproken hebben. Er is geen overtuigend bewijs in de zin, dat er geen gerede twijfel aanwezig is.
We wachten het hoger beroep af.

In de zaken Marianne Vaatstra, Nicky Verstappen en Dascha Graafsma speelt Peter R de Vries een rol en die rol is niet altijd even duidelijk.
De Vries heeft verschillende belangen: in de zaak Vaatstra heeft hij er verschillende TV uitzendingen aan gewijd. In de zaak Dascha Graafsma was hij zo’n beetje de woordvoerder van het OM en de verbinding tussen de ouders en de politie. Deze zaak werd afgedaan als zelfmoord en dan gaat het onderzoeksdossier dicht. Enige weken voor deze dood van Dascha, waarbij een trein betrokken was, was er al sprake dat een zelfmoord te veel vertraging op leverde voor het treinverkeer. Een zelfmoord was een goede oplossing voor dit probleem? Het dossier gaat dan onmiddellijk dicht en het onderzoek wordt gestaakt. Heel veel later zijn er naar ik meen excuses aangeboden en werd het onderzoek weer geopend met helaas geen resultaat.

Een patholoog anatoom doet een uitspraak en de politie ontkent dat?
Met welke autoriteit kan de politie dat ontkennen?

In het geval van Nicky Verstappen is De Vries steeds de verbindingsman geweest met de familie.

Nu kennen we De Vries van zijn spectaculaire reportages over Joran van der Sloot, waar helaas nooit een oplossing gevonden is, omdat de rol van de vader van Joran, een rechter, mijn inziens nooit nader onderzocht is.

De Vries wordt betaald door het OM en de media en de vraag is kan hij zijn eigen positie onafhankelijk houden? Hier zet ik grote vraagtekens bij. Ik vind het ook een bedenkelijke zaak, dat het OM een misdaad journalist als spreekbuis en onderzoeker inzet, los even van de kwaliteiten van De Vries.
Onafhankelijkheid dient gewaarborgd te blijven.

Wat in Nederland ook mee moet spelen in de overwegingen is de rol van pedo netwerken. Deze netwerken zijn moeilijk aan te tonen, omdat het een anoniem iets is. Het zijn geen mensen, die geregistreerd staan in een vereniging. Maar er is wel degelijk sprake van een werking, die uitgaat van deze netwerken. De macht is groot, want in alle lagen van de bevolking zit deze werking. Zelfs het koninklijk huis wordt genoemd en de rechterlijke macht, justitie, de politie, advocaten, artsen et cetera.
We moeten voorzichtig zijn om namen te noemen, want je weet het nooit zeker en je eigen leven kan in gevaar komen.

Toevallig genoeg bereiken ons berichten, dat Micha Kat gearresteerd is in het buitenland, iemand, die veel onderzoek doet naar dit soort netwerken. Is Micha iets gevoeligs op het spoor?
Waarom dit overdreven machtsvertoon vanuit Justitie?

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Sterenborg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nicky+Verstappen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marianne+Vaatstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dascha+Graafsma
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+R+De+Vries
https://robscholtemuseum.nl/?s=Micha+Kat
https://robscholtemuseum.nl/?s=DNA