Jan Pieter Rompa – Mail aan Hetty Hafkamp, burgemeester van Bergen, naar aanleiding van de uitzending van “de Monitor”, 18 maart 2017

Naar aanleiding van de uitzending van “de Monitor” stuurden JP en ik een mail naar mevrouw Hafkamp om uitleg te vragen over haar juridisch onjuiste opmerking dat onze buren recht hebben op een recreatiewoning. Wij geloofden onze ogen niet toen wij, voor het eerst in 3,5 jaar antwoord van haar kregen op onze mail. In deze mail een ontwikkeling die wij met jullie willen delen. Want mevrouw Hafkamp belooft ons dat dit de laatste rechtsgang gaat worden. Echt geloven doen wij het (nog) niet.

Geachte mevrouw Hafkamp,

Dank voor uw mail van dinsdag jl..

In de afgelopen drie jaar hebben wij u meerdere brieven en mails gestuurd. Op geen van die brieven en mails is ooit een direct antwoord gekomen van u. Het enige directe contact dat wij met u gehad hebben is een telefoongesprek geweest, in mei vorig jaar. In dat telefoongesprek werd ons gevraagd om af te zien van een gesprek met de heer Snabilie.

Het heeft ons dan ook verbaasd dat u nu wel geantwoord heeft op onze mail. Wat ook de reden moge zijn van uw antwoordmail, wij zijn er blij mee.

Wij lezen in de mail dat u niet inhoudelijk ingaat op het dossier omdat de zaak onder de rechter ligt.

Mogen wij u erop wijzen dat u in “De Monitor” wel degelijk inhoudelijk bent ingegaan op dit specifieke dossier? Door uw vaststelling dat er in het vorige bestemmingsplan een recreatiewoning mocht zijn op het perceel Dokter van Peltlaan 43 heeft u, op de landelijke televisie, geoordeeld over het geschil dat wij hebben met de gemeente. De kern van het geschil is namelijk het verschil tussen zomerwoningen uit het vorige bestemmingsplan en recreatiewoningen. Bent u, door hier uw oordeel over te geven, niet buiten uw boekje gegaan? Als burgemeester behoort u boven de partijen te staan.

Daarbij is uw uitlating onjuist, gezien de reeds bindende uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 januari 2016. Die heeft geoordeeld dat er in het vorige bestemmingsplan geen planologische mogelijkheid was voor een recreatiewoning op het perceel en dat zomerwoningen niet bestemd waren voor het gebruik van derden en daarmee geen recreatiewoningen konden zijn. Dit staat in rechtsoverweging 5.1 van de uitspraak. Waarom gaat u geheel voorbij aan deze uitspraak? U, die in andere zaken zegt dat u zich moet houden aan de uitspraak van de Afdeling. Gelijke monniken, gelijke kappen nietwaar? En geen willekeur!

Waarschijnlijk ten overvloede vermelden wij hier, nogmaals, dat alle betogen van het college en de familie P/R gefaald hebben bij de Afdeling.

U kunt een zaak sluiten door deze terug te trekken bij de rechtbank. Wat kan een volgende rechtsgang, gezien de uitspraak van de Afdeling van 20 januari 2016, nog opleveren mevrouw Hafkamp? Er is immers gezag van gewijsde. Geen rechter kan daar meer omheen. Zonde van al ons belastinggeld.

Maar, u laat ons de gang naar de rechtbank nogmaals maken.

Over de uitspraak van de volgende rechtsgang zegt u in uw mail dat, de gemeente, de uitspraak hoe dan ook zal volgen en dat er wat de gemeente betreft geen juridisch gevolg zal worden gegeven aan de uitspraak. In deze zin zit, ons inziens, een tegenstrijdigheid. U zegt: “Wij volgen de uitspraak”. Dat stukje begrijpen wij, maar dan zegt u: “Er wordt geen juridisch gevolg aan gegeven”.

Als u geen juridische gevolgen geeft aan een uitspraak, dan legt u de uitspraak(weer) naast u neer. Bedoelt u misschien geen juridisch vervolg?

In gewoon Nederlands: Geeft u hiermee op voorhand aan dat de gemeente zich bij de uitspraak zal neerleggen? Of toch niet?

Graag zouden wij van u vernemen wat u precies bedoeld heeft.

U vindt het ongepast dat wij op dinsdag meteen al contact gezocht hebben met de pers. Dat is uw goed recht. Wij hadden en hebben daar zo onze redenen voor.

Is de wijze waarop wij in de achterliggende drie en een half jaar door de ambtenaren en de meesten van de bestuurders van de gemeente Bergen zijn weggezet dan wel gepast? Mogelijk vond niet elke actie plaats onder uw regie maar u bent er als burgemeester wel eindverantwoordelijk voor dat er jegens ons consequent vanuit een vooringenomenheid is en wordt gehandeld die een overheid niet past.

Wij zien uit naar uw antwoord op de vraag wat u precies bedoelt met het geen juridisch gevolg geven aan de komende uitspraak van de bestuursrechter.

Hoogachtend,

Alice Catsburg en Jan Pieter Rompa

Reacties:

Frans Zomers
Je moet briefjes van Hetty Hafkamp drie keer lezen. Er zitten juridische woordspelletjes in verstopt. In deze brief was het ” wij leggen bij voorbaat de uitspraak van de rechtbank naast ons neer” toen hetty daarop werd gewezen reageerde zij weer alsof ze door een wesp was gestoken. wat weer een ongelofelijk gepruts.

Jan Pieter Rompa
Ja, en zij gaat niet in op het feit dat zij, in weerwil van de uitspraak van de RvS ,gewoon haar eigen mening, of liever gezegd de mening van de juridisch medewerkster mevrouw E.V. geeft. Er ligt nota bene een bindende uitspraak van de RvS!!! Hoe kun je dit nu doen als burgemeester? Burgemeesters behoren boven de partijen te staan. Zwak, zwak, zwak. De Ombudsman had het in “de Monitor” over behoorlijkheid. Hoe behoorlijk is dit mevrouw Hafkamp?

Jan Pieter Rompa
Er is ons ter ore gekomen dat de advocaat van de achterburen, die heel toevallig ook de huisadvocaat van de gemeente is, heeft geprobeerd de uitzending tegen te houden. Waarom? Nog meer vragen. Van wie krijgen wij een antwoord? Gemeenteraad waar bent u?

Paola Linke
Even een mailtje naar De Rijdende Rechter? Gelijk maar voor alle zaken: de familie Vos, Ingrid Schouw en jullie zaak! Meester Frank Visser deed net een oproep op TV: hij zit om nieuwe zaken verlegen! Go for it 💪🏻

Jan Pieter Rompa
Het probleem is dat hij geen zaken kan behandelen die nog onder de rechter liggen of die al afgedaan zijn bij de rechter. Ik vrees Paola dat de familie Vos, Ingrid Schouw, JP en ik het op eigen kracht moeten doen. Maar wij zijn bijtertjes. ooit komt het goed en daarom is het fantastisch dat jullie ons begrijpen en steunen.😍😍😍

Paola Linke
We volgen alles hoor, maar wij staan ook machteloos

Jan Pieter Rompa
Jullie hebben geen idee hoe dit helpt. Meer dan twee jaar waren JP en ik alleen en volkomen gestrest bezig. Op het moment dat wij ons aansloten bij “Samen Bergen Verzetten” voelden wij ons omarmd. Steun en begrip zijn zo belangrijk. 😘
Paola Linke
Heerlijk toch! Staan jullie niet ‘alleen’. Dat geeft een goed gevoel, ondanks alles

Han Thomasse
Die op ’t Spookslot zouden meelezen en dus zou je verwachten dat maandagmorgen Hetty bij je op de stoep staat met ’n doos gebak om de hele rechtsgang af te sluiten: hoe moedig zal ze zijn?
Vind ik leuk · 2 · Gisteren om 7:15

Allard Zwart
Han, dat zal een gebakje van de HEMA worden denk ik (Hetty’s Eenmalige Medeleven Actie)

Facebook, Samen Bergen Verzetten, 18 maart om 17:54

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/449270622082226/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image