Jacco Vonhof – Het is tijd voor lastenverlichting

Jacco Vonhof (foto De Ondernemer)

Het is tijd voor lastenverlichting

Ondanks de onrust in de wereld om ons heen – de handelsoorlog, Brexit, de vooruitzichten in Duitsland – staat Nederland er economisch gezien vrij aardig voor. Weliswaar zwakt de groei af, maar ook volgend jaar zitten we nog op de 1,4 procent. De werkloosheid blijft laag en de koopkracht stijgt.

Nauwelijks iets gemerkt van economische groei

Dat is ook de reden, dat mensen nauwelijks iets hebben gemerkt van de economische groei en de oplopende bruto loonkosten, die werkgevers betalen. Daar ligt nog een enorme uitdaging voor de komende jaren. Het verschil tussen wat de werkgever betaalt en de werknemer netto op zijn rekening krijgt gestort – de wig – móet kleiner. Want er wordt steeds wel zo makkelijk gezegd, dat de lonen omhoog moeten, feit is, dat van elke euro salarisverhoging de overheid meer overhoudt dan de werknemer zelf. Doe daar wat aan!

Dan nog even over die lonen: die stijgen wel degelijk. Volgens het CPB met 2,5 procent. Dat is trouwens een onderschatting van de werkelijkheid. Incidentele loonstijgingen worden namelijk niet meegerekend en juist in de huidige krappe arbeidsmarkt kunnen die fors zijn. Dat burgers er volgend jaar gemiddeld 1,2 procent in koopkracht op vooruitgaan, is volgens het CPB ook te danken aan de reële loonstijging; veel meer dan aan het kabinetsbeleid.

Ik ga ervan uit, dat het kabinet op Prinsjesdag zal bekendmaken, dat de in het regeerakkoord beloofde lastenverlichting gewoon doorgaat. Voor burgers en zeker ook voor bedrijven. Want ook al groeit de economie volgend jaar, het wordt wel minder en de onzekerheden in de (internationale) markt zijn groot. De winstgevendheid van bedrijven loopt al terug, terwijl de lonen door stijgen. Verlaging van de winstbelasting is alleen daardoor al gewoon nodig.

Ik verwacht ook, dat het kabinet gaat investeren om onze economische motor goed draaiende te houden. In duurzame woningen, infrastructuur, noem maar op. Na jaren van bezuinigen is het daar tijd voor. De overheidsfinanciën laten het toe en geld lenen was nog nooit zo aantrekkelijk.

Jacco Vonhof is voorzitter van MKB Nederland.

Lees meer
Gevolgen klimaatakkoord voor het MKB volstrekt onduidelijk
https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/175618/gevolgen-klimaatakkoord-voor-het-mkb-volstrekt-onduidelijk
Grote zorgen in het MKB: personeel lijdt onder tijdsdruk
https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/175604/grote-zorgen-mkb-personeel-lijdt-tijdsdruk

De Ondernemer, 22 augustus 2019, 08:03

https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/175871/column-jacco-vonhof-tijd-voor-lastenverlichting