Jaap de Wreede – “Directe lijn tussen Volkert en GroenLinks”

Volkert van der G (foto Blik op nieuws)

Directe lijn tussen Volkert en GroenLinks

DEN HAAG Er loopt een directe lijn van de moordenaar van Pim Fortuyn naar GroenLinks (GL). Volkert van der G maakte deel uit van een extreem linkse politieke beweging, waarvan GroenLinks grotendeels de wettige bovenlaag vormt.

Dat zegt onderzoeker Peter Siebelt in HP|De Tijd van deze week. Hij beschuldigt de Partij van Femke Halsema van betrokkenheid bij gewelddadige praktijken. “Zelfs veel van de Partij medewerkers, die in Wereldwinkels braaf Max Havelaar koffie verkopen, beseffen niet, dat hun Partij wordt geleid door generaties radicalen, die geweld niet schuwen. Men kijkt niet achter de schermen“, aldus Siebelt in het opinieweekblad.

Volgens de onderzoeker heeft Van der G veel profijt getrokken van de sabotage van politie en Inlichtingen Diensten door GroenLinks en diens netwerk. Een bekend voorbeeld is de ontmaskering in 1990 van Joop de Boer, vredesactivist en informant van de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD). Deze ontmaskering werd door GroenLinks gebruikt om de Dienst op de korrel te nemen.

Overigens deed De Boer zijn bekentenis, dat hij werkte voor de BVD pas na te zijn bedreigd met stroomstoten. Verdacht hiervan werd GroenLinks lid Peer de Rijk. Hij werd gearresteerd, maar vervolging door Justitie bleef uit. De Rijk is tegenwoordig werkzaam bij WISE, een instituut tegen kernenergie.

Hij is ook de broer van de zojuist afgetreden GroenLinks Partij voorzitter Mirjam de Rijk, die zich vroeger nog wel eens aan een kerncentrale vast ketende en sinds kort in de Eerste Kamer zit. Haar partner is GroenLinks Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak. En diens broer Jan Willem Duyvendak is de Partij ideoloog.

In dezelfde campagne tegen de “snuffelstaat fnuikte GroenLinks in 1990 een infiltratie actie van de BVD in Van der G S kringen. De Dienst probeerde een beter zicht te krijgen op radicale activisten in Wageningen. Doordat ook deze poging door GroenLinks aan de grote klok werd gehangen, kon Volkert volgens Peter Siebelt ongehinderd radicaliseren.

Een van de verantwoordelijken voor deze praktijken was Jack Bogers, ten tijde van de moord op Fortuyn loco Burgemeester in Wageningen. Kort na de arrestatie van Volkert van der G kreeg Bogers van de een telefoontje. Sala vertelde onder strikte geheimhouding dat een medewerker van Vereniging Milieu Offensief (VMO) werd verdacht van de moord op Fortuyn.

Bogers informeerde onmiddellijk zijn goede vriend Sjoerd van de Wouw van VMO, die weer naar het huis van Volkert belde, waar diens vriendin Petra de telefoon opnam. Toen de politie de volgende dag Van der G S woning doorzocht, bleken 200 bestanden op de computer te zijn gewist. Ook op het kantoor van VMO waren digitale sporen uitgewist. Mogelijk is belangrijk bewijsmateriaal verdonkeremaand.

Op de dinsdagavond na de moord vond op het Partij kantoor van GroenLinks Wageningen crisisberaad plaats. Bogers was aanwezig, evenals Marian Stuiver (gemeenteraadslid GroenLinks), Rob Janmaat (gedeputeerde GroenLinks), Jasper van der Hout (waarnemend voorzitter VMO) en enkele radicale activisten. De aanwezigen weten Volkerts daad aan zijn geestesgesteldheid. Ze zeiden eens luidend, dat de milieu beweging hier niets mee te maken had.

Volkert van der G (…) is een onderdeeltje van een goed geoliede, invloedrijke beweging”, concludeert onderzoeker Siebelt in HP|De Tijd. “Een beweging, die wel een Volkert móést baren.”

Reformatorisch Dagblad, 4 juni 2003