Ingenieur LG Pisa en anderen – Bericht aan alle Leden van de Staten Generaal Betreft Verzoek tot Onmiddellijke Actie naar Aanleiding van Bestrijding van de Epidemie van Covid 19

COVID 19 Cases Worldwide (foto Medium)

Bericht aan alle Leden van de Staten Generaal Betreft Verzoek tot Onmiddellijke Actie naar Aanleiding van Bestrijding van de Epidemie van Covid 19

Geachte Volksvertegenwoordigers,

Bij de Aanvaarding van uw Functie als Lid van de Staten Generaal heeft u een Eed, dan wel een Verklaring en Belofte, van Zuiverheid afgelegd en Trouw aan de Grondwet en een Getrouwe Vervulling van uw Ambt gezworen.

Bij Handelen in Strijd met Bovenbedoelde afgelegde Eed en of Verklaring en of Belofte bij de Vervulling van uw Ambt is er sprake van een Ambtsmisdrijf voor welk Strafbaar Feit u terecht zult staan voor de Hoge Raad.

Als Bijlage aan deze Brief heb ik Onomstotelijk Bewijs gehecht, dat Dr David E Martin heeft geleverd, uitgaande van Patenten, die zijn afgegeven vanaf 1999 en latere jaren met betrekking tot de zogenaamde SARS COv 2, die zijn Bedrijf heeft geanalyseerd. De Conclusies zijn op zijn minst schokkend.

Dr. David Martin is de Oprichter en CEO van M Cam International, https://www.m-cam.com/. M Cam International is het Bedrijf, dat wereldwijd alle Innovaties, die vertaald worden in Immateriële Activa en of Vermogensrechten onderzoekt en bijhoudt. Het Bedrijf van Dr David Martin heeft vierduizend Patenten, die uitgegeven zijn, rondom de Sars Corona Virus, beoordeeld. Alle Patenten zijn raadpleegbaar via de Pagina van de United States Patent and Trademark.

Office
https://www.uspto.gov/.

Dr David E Martin legt haarfijn uit in een Interview, met de Duitse Advocaat, Reiner Füllmich, dat gepubliceerd is op 12 juli 2021 en hier onder gezien kan worden.

Dr Reiner Fullmich interviews Dr David Martin

Published July 12th, 2021

Reacties
https://odysee.com/@vaccines-covid-nwo:3/JgxEMA02opvp:6

Er is geen sprake van Uitbraak van een Virus in Wuhan, China in 2020, maar van een bewuste Verspreiding van Spike Proteïne als een Bio Wapen met als doel Mensen afhankelijk te maken van wat hij noemt Post Pandemie Injecties.

De Injecties, die thans worden gegeven aan Mensen in Relatie tot de SARS Cov 2 zijn GEEN Vaccines tegen een Virus, maar zijn Injecties met een, volgens Dr David E. Martin, Schadelijke Gepatenteerde Spike Proteïne mRNA Sequence. Immers, om als Vaccine te kwalificeren moet het Middel, dat toegediend wordt via een Injectie, Bescherming bieden tegen de Infectie. Het is algemeen bekend, dat de Injecties met Spike Proteïne mRNA Sequence, GEEN Bescherming geven tegen Infectie met de SARS COv 2. Er is volgens dr. David E Martin dan ook GEEN Sprake van een Volksgezondheidscrisis, maar van een Diabolische Marketingcampagne met als Doel om Winst te maken voor Investeerders.

Inmiddels is er ook een uitgebreid Nederlands Artikel geschreven over de Onthullingen van Dr David E Martin. Het Artikel vindt u terug op https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/covid-19-patenten-verraden-t-biowapen/.

Het Covid 19 Beleid van de Regering van Nederland bestaande uit het Misleiden van Mensen via de Media om Injecties, die als Vaccines worden gepresenteerd zich daarmee te laten inspuiten terwijl deze Mensen niet juist althans Niet Volledig zijn Geinformeerd, is in Strijd met de Nuremberg Code en levert dus een Strafbaar Feit op. Deze Code is na de Tweede Wereldoorlog door de Verenigde Naties in het Leven geroepen om te voorkomen, dat Medische Experimenten op Mensen worden uitgevoerd Zonder Geïnformeerde Toestemming van de Betrokkenen.

Ik wil u nogmaals op het Feit wijzen, dat de Injecties met Spike Proteïne mRNA Sequence om een Computer Gesimuleerde Gezondheidscrisis tegen te gaan, nog in een Testfase verkeren tot 2023. De Bijwerkingen van deze Injecties worden thans opgenomen in het Registratiesysteem van Lareb, https://www.lareb.nl/pages/update-van-bijwerkingen. In een Hoorzitting in de Amerikaanse Staat Texas begin mei 2021 verklaarde een Medisch Expert, Ben Edwards, dat volgens Onderzoek slechts 1% van de Bijwerkingen wordt geregistreerd. Zie de Verklaring van Edwards.

Doctors Testify Before Texas State Senate Against MandatoryCOVID 19 Vaccination,” May 6 2021

Gepubliceerd 13 mei 2021

Reacties
https://youtu.be/GSssnEOZYDg

U heeft de Wet van 28 oktober 2020, houdende Tijdelijke Bepalingen in verband met Maatregelen ter Bestrijding van de Epidemie van Covid 19 voor de Langere Termijn Tijdelijke Wet Maatregelen Covid 19 goedgekeurd. Deze Wet is van toepassing geweest tot en met 31 mei 2021.

Vanaf 1 juni 2021 is de “Tijdelijke Wet Maatregelen Covid 19” vervangen door de “Wet Publieke Gezondheid” met als Doel voor de Langere Termijn een Juridische Basis te vormen voor een Samenleving, waarin het Houden van Afstand en andere Gedragsvoorschriften van Groot Belang zijn.

Via bovenbedoelde Wetgeving heeft u de Regering een Juridische Basis gegeven, om de Vrijheden en Rechten van Mensen, zoals opgenomen in de Grondwet en Internationale Verdragen, zoals Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) in Nederland, opzij te zetten met als Doel Winst te creëren voor een Groep investeerders.

Ik begrijp dat u, net zoals ik, geschokt zult zijn na het inzien van hetgeen daadwerkelijk schuilgaat achter het Covid 19 Beleid van de Regering van Nederland.

Het is derhalve uw Plicht om per direct een Halt toe te roepen aan het Covid 19 Beleid van de Regering van Nederland, om de Democratie en de Vrijheden van de Mensen in Nederland te herstellen.

Ik doe dan ook namens alle Mensen, die Nederland wonen dringend een Beroep op u, om binnen 14 dagen na Dagtekening van deze Mail, aan te geven welke Stappen de Staten Generaal zal ondernemen om het Covid 19 Beleid van de Regering in Nederland te stoppen. Zo zou u kunnen denken aan het met Onmiddellijke Ingang intrekken van de Wet Publieke Gezondheid en een Parlementaire Enquête te starten.

In Afwachting van uw Antwoord verblijf ik.

Hoogachtend,

De Heer Ingenieur LG Pisa

3 augustus 2021 te Lelystad

Mede Ondertekenaars
Mevrouw Zijner Professor Dokter TA Takken, Egmond aan Zee, Officier van onze Koning Willem Alexander in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw WM de Winter, Egmond aan Zee
Mevrouw EFJ Egmond aan de Hoef
Mevrouw EJA Muller, Egmond aan de Hoef