Infowars | Alex Jones – David Icke Interview: They Are Purging Humanity! There Is Nothing Left To Lose!

David Icke Congratulates Queen Elizabeth II (foto Gfycat)
Infowars | Alex Jones (foto Know Your Meme)

David Icke Interview: They Are Purging Humanity! There Is Nothing Left To Lose!

Before It’s News, Tuesday, November 23, 2021 10:03

|https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2021/11/powerful-david-icke-interview-they-are-purging-humanity-there-is-nothing-left-to-lose-alex-jones-banned-video-3607644.html

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Infowars+|+Alex+Jones
https://robscholtemuseum.nl/?s=David+Icke
https://robscholtemuseum.nl/?s=Queen+Elizabeth+II

1 Comment

  1. [51.09] So the whole foundation of the conspiracy is to disconnect that part of us, that level of our consiousness, that directly interact with this consiousness through the reality of the 5 senses from expanded levels of ourselves. They want to isolate these 5 senses, what I call body-mind. And once isolated from the influence of greater levels of consiousness, they then program that isolated body-mind with the perception of reality that they want, this is what’s happening. One of the things that is happening with these fake jabs, is that – as people that work with the energy levels of the body are saying – is that people after the jab are…their energetic various levels of energetic field..they are separated. This is exactly what I am talking about. And this plan, to connect the human body, the human brain to AI (artificial intelligence) is to do what? What’s the human brain, at that level, where it operates? What the 5 senses are doing, is taking waveform information, turning it into electrical information and into reality, what we call the human world. So if you start connecting AI to the human brain, then you are overriding that proces and you’re delivering to the brain a sense of reality directly. The human perception, the human thought processes, working it out: it’s all gone, cause it’s coming direct. And the plan all along, because this is, at it’s core a non-human force is behind this! This global cult that we, you know, we’re seeing in the world of the scene, it’s simply a method for this non-human force to impose it’s will upon human society. [53.12]

    [51.09] Dus de hele basis van de samenzwering is om dat deel van ons los te koppelen, dat niveau van ons bewustzijn, dat rechtstreeks in wisselwerking staat met dit bewustzijn door de realiteit van de 5 zintuigen van uitgebreide niveaus van onszelf. Ze willen deze 5 zintuigen isoleren, wat ik lichaam-geest noem. En eenmaal geïsoleerd van de invloed van grotere bewustzijnsniveaus, programmeren ze dat geïsoleerde lichaam-geest met de perceptie van de werkelijkheid die ze willen, dit is wat er gebeurt. Een van de dingen die met deze nepprikken gebeuren, is dat – zoals mensen die met de energieniveaus van het lichaam werken zeggen – is dat mensen na de injectie … hun energetische verschillende niveaus van energetisch veld zijn … ze zijn uit elkaar gehaald. Dit is precies waar ik het over heb. En dit plan, om het menselijk lichaam, het menselijk brein te verbinden met AI (kunstmatige intelligentie), is om wat te doen? Wat is het menselijk brein, op dat niveau, waar het opereert? Wat de 5 zintuigen doen, is golfvorminformatie opnemen, deze omzetten in elektrische informatie en in realiteit, wat we de menselijke wereld noemen. Dus als je AI begint te verbinden met het menselijk brein, dan negeer je dat proces en geef je het brein direct een gevoel van realiteit. De menselijke waarneming, de menselijke denkprocessen, het uitwerken: het is allemaal weg, want het komt direct. En het hele plan, want dit is, in de kern, een niet-menselijke kracht zit hierachter! Deze wereldwijde cultus die we, weet je, we zien op het wereldtoneel, het is gewoon een methode voor deze niet-menselijke kracht om zijn wil op te leggen aan de menselijke samenleving. [53.12]

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image