IMPOSSIBLE BODIES – (IM)POSSIBLE BODIES, interactive experience exhibition about Cyborgs, DATA and AI

(IM)POSSIBLE BODIES (1) (foto Twitter)
(IM)POSSIBLE BODIES (2a) (foto Niet Normaal Foundation)

(IM)POSSIBLE BODIES (2b) (foto Facebook)

(IM)POSSIBLE BODIES (3)(foto Mediawijzer)

(IM)POSSIBLE BODIES (4) (foto Twitter)
(IM)POSSIBLE BODIES (5) (foto werkwarenhuis.nl)
(IM)POSSIBLE BODIES (6) (foto werkwarenhuis.nl)

(IM)POSSIBLE BODIES, interactive experience exhibition about Cyborgs, DATA and AI

Published on 29 sep. 2020

(IM)POSSIBLE BODIES is een interactieve ervaringstentoonstelling over Cyborgs, DATA en kunstmatige intelligentie (AI), zowel op locatie in ’s Hertogenbosch als online.

Offline en online tentoonstelling | performances| muziek | talks | meer

Cyborgs zijn versmeltingen tussen mens en machine. Door protheses en implantaten, smartphones en digitale twins zijn we allemaal Cyborgs. Maar hoe ziet onze toekomst met steeds meer nieuwe technologieën er uit? Duik in de multidimensionale ervaring van (IM)POSSIBLE BODIES en ontdek wat het betekent om Cyborg (en om mens) te zijn!

Bezoek de tentoonstelling op verschillende locaties in ’s Hertogenbosch.
Centrum, Huis73, Willem Twee, Werkwarenhuis | Social Label, Kaaihallen, Verkade fabriek en SPARK Makers Zone.
Je vindt er augmented reality (AR) werken, interactieve virtual reality (VR) installaties en bewegende sculpturen. Via de VVV is er een spannende AR tocht door de stad te maken.

Daarnaast beleef je digitale kunstwerken in een meeslepende virtuele ervaring, online via de laptop en via een speciale app. Gratis te bezoeken van 23 oktober – 1 november
http://www.impossiblebodies-experience.nl

(IM)POSSIBLE BODIES biedt ook een uitgebreid context programma. Praat met kunstenaars en woon live performances in het DEEP DIVE programma, of laat je meenemen door het vooruitstrevende muziekprogramma FUTURE SHOCK.

Ga voor het volledige programma en kaartverkoop naar http://www.impossiblebodies.nl.

(IM)POSSIBLE BODIES vindt plaats van 23 oktober tot 1 november 2020.

(IM)POSSIBLE BODIES is de opvolger van Robot Love, dé bezoekersmagneet van Dutch Design Week in Eindhoven 2018.

INFO
Openingstijden
23, 31 oktober en 1 november 11.00 – 20.00
24 tot met 30 oktober 11.00 – 18.00

Locaties | Locations
Willem Twee, Werkwarenhuis | Social Label, Kaaihallen, Verkade fabriek, Huis73, SPARK Makers Zone

Kassa | startpunt
Willem Twee
Boschdijkstraat 100
’s-Hertogenbosch.

Tickets
Standaard € 10
Groepen, CJP, kinderen en jongeren tot 18 jaar en studenten € 7,50.

EN

(IM)POSSIBLE BODIES is an interactive experience exhibition about Cyborgs, Data and Artificial Intelligence, both on location in ’s Hertogenbosch and online.

Offline and online exhibition | performances | music | talks | more

Cyborgs are fusions between man and machine. Prostheses and implants, smartphones and digital twins make us all cyborgs. But what does our future look like with more and more new technologies? Dive into the multidimensional experience of (IM)POSSIBLE BODIES and discover what it means to be a Cyborg (and to be human)!

Visit the exhibition at various locations in ’s Hertogenbosch.
Center, Huis73, Willem Twee, Werkwarenhuis | Social Label, Kaaihallen, Verkade fabriek and SPARK Makers Zone. You will find augmented reality (AR) works, interactive virtual reality (VR) installations and moving sculptures. An exciting AR tour of the city can be made via the tourist office.

In addition, you will experience digital artworks in an immersive virtual experience, online via the laptop and a special app. Free to visit from 23 October – 1 November http://www.impossiblebodies-experience.nl.

(IM)POSSIBLE BODIES also offers an extensive context program DEEP DIVE. Talk to artists and attend live performances, or let yourself be carried away by the progressive music program FUTURE SHOCK.

For the full program and ticket sales, go to http://www.impossiblebodies.nl.

(IM)POSSIBLE BODIES will take place from 23 October – 1 November.

(IM)POSSIBLE BODIES is the successor to Robot Love, the visitor magnet of Dutch Design Week in Eindhoven 2018.

INFO
Opening hours
23, 31 October and 1 November 11.00 – 20.00
24 – 30 October 11.00 – 18.00

Locations
Willem Twee, Werkwarenhuis | Social Label, Kaaihallen, Verkade fabriek, Huis73, SPARK Makers Zone

Kassa | starting point
Willem Twee
Boschdijkstraat 100
’s-Hertogenbosch

Tickets
Standard: € 10
Groups, CJP, children and youth till 18 years and students€ 7,50

Reacties
https://youtu.be/biAT8aYRVNQ

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=POSSIBLE+BODIES
https://robscholtemuseum.nl/?s=IMPOSSIBLE+BODIES
https://robscholtemuseum.nl/?s=interactive+experience
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cyborg
https://robscholtemuseum.nl/?s=DATA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Artificial+Intelligence
https://robscholtemuseum.nl/?s=DEEP+DIVE
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dutch+Design+Week
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robot+Love