HvdL | Friesch Dagblad – Venezuela is een Nederlands probleem + Café Weltschmerz – Venezuela, Maduro en jaarlijks 27.000 doden: Jan Roos & Michel Spekkers

Crises Venezuela is ook een Nederlands probleem

Curaçao voert een uitzettingsbeleid, dat er op neer komt, dat elke Venezolaan zo snel mogelijk het land uit moet.

We vergeten het hier in Nederland nog wel eens, maar ons koninkrijk heeft een buurland, dat in een diepe politieke en economische crisis verkeert. Een crisis die ook ons raakt, omdat veel inwoners van dat land naar ons koninkrijk vluchten. Het gaat hier om Venezuela. Het land, dat onder president Maduro is afgegleden van een zelfbewuste socialistische oliestaat naar een democratie en economie in verval. Veel Venezolanen willen de ellende in hun land verlaten. En vlak voor de kust liggen Aruba, Curaçao en Bonaire.

Op de behandeling door Curaçao van de honderden gevluchte Venezolanen komt nu veel kritiek van organisaties als Human Rights Watch en Amnesty International. Curaçao voert een hard uitzettingsbeleid, dat er op neer komt, dat elke vluchteling uit Venezuela zo snel mogelijk het land uit moet. Daarbij wordt niet tot nauwelijks gekeken naar het individuele vluchtverhaal en er wordt nauwelijks getoetst, of zij recht hebben op asiel, concludeerde de ombudsman van het eiland afgelopen juni. Daarmee schendt Curaçao het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, waar het eiland als deel van het Koninkrijk Nederland onder valt.

Crisis Venezuela

Curaçao is een zelfstandig land binnen ons koninkrijk en zodoende verantwoordelijk voor alle eigen binnenlandse aangelegenheden. Daaronder valt ook het asiel en migratiebeleid. Nederland kan dus niet bepalen wat Curaçao wel of niet beslist. Volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties betekent dit, “dat Curaçao zelf verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een adequaat migratiebeleid en in brede zin voor de verwezenlijking van mensenrechten”.

Dat is natuurlijk waar, Nederland moet accepteren, dat in het Caribische deel van het koninkrijk nu eenmaal andere beleidskeuzes gemaakt kunnen worden dan hier. Maar dat het Nederlandse kabinet een staatssecretaris heeft met als belangrijkste taak Koninkrijksrelaties spreekt boekdelen. Nederland heeft nog altijd een dikke vinger in de pap. Het ministerie van Binnenlandse Zaken hecht veel waarde ‘aan gezonde overheidsfinanciën, gedegen rechtshandhaving en goed bestuur’. Nederland is ook verantwoordelijk voor de militaire bescherming en het buitenlands beleid van de eilanden.

Dus als Curaçao geconfronteerd wordt met de gevolgen van een crisis in een buurland en niet in staat is of niet wil voldoen aan de eisen van het Europees asielverdrag, dan is het wel degelijk een taak van Den Haag om te helpen of in te grijpen. In elk geval moet het nieuws uit Curaçao een waarschuwing zijn voor Den Haag: dat de crisis in Venezuela ook een crisis kan worden voor ons Koninkrijk. Daarbij kunnen we Curaçao niet alleen laten.

https://frieschdagblad.nl/2018/10/23/commentaar-crisis-venezuela-is-ook-nederlands-probleem

Knipselkrant Curaçao, 23 oktober 2018

http://www.knipselkrant-curacao.com/opinie-crisis-venezuela-is-ook-nederlands-probleem/#more-241348

Venezuela, Maduro en jaarlijks 27.000 doden: Jan Roos & Michel Spekkers

Venezuela is een van gevaarlijkste landen ter wereld met jaarlijks 27.000 moorden. 96% daarvan wordt niet opgelost. Journalist Michel Spekkers heeft een team van lokale mensen nodig om zich enigszins beschermd te voelen om door Caracas te lopen. Een verslag over de ontwikkelingen in een buurland van het Koninkrijk der Nederlanden.

Michel Spekkers is een freelance onderzoeksjournalist, die ‘het onrecht de grens over achtervolgt’. Afgelopen jaren was hij werkzaam in onder andere Venezuela, Colombia, Curaçao, Turkije/Syrië, Oost Oekraïne en Europa.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie’s en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

🖇Deze aflevering is geadopteerd door designbureau MEGAVOLT, Amsterdam

Reacties:
https://youtu.be/qgxK1xnkurk

Café Weltschmerz, 22 oktober 2018

https://www.cafeweltschmerz.nl/venezuela-maduro-en-jaarlijks-27-000-doden-jan-roos-en-michel-spekkers/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Roos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cura%C3%A7ao
https://robscholtemuseum.nl/glen-sujo-the-hope-optimism-portfolio-venezuela/