Hoofdagent Specialisme Mobiele Eenheid – Verklaring voor de Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie, januari 2020 (PDF)

Mobiele Eenheid Haaglanden (foto Politiemuseum Tilburg)

Mobiele Eenheid Haaglanden (foto Regio 15)

Verklaring voor de Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie, januari 2020

Transcriptie politieverhoor

Ik leg deze verklaring af voor de uiten Parlementaire Onderzoek Commissie 2020, omdat ik mijn verhaal ergens wil doen.

Ik ben Hoofdagent, en heb als Specialisme Mobiele Eenheid gekozen.

Ik heb dat gedaan, omdat het soms nodig is met zwaardere middelen de orde te behouden of herstellen. Denk daarbij aan demonstraties, waarbij er schade aan materiaal en of mensen wordt toegebracht. Vaak is de aanwezigheid van de Mobiele Eenheid al voldoende om de orde te bewaren.

De Mobiele Eenheid wordt in de regel alleen achter de hand gehouden, wanneer er sprake is van een hoog risico situatie, blokkering van wegen door demonstranten, onrust in wijken et cetera.

In beginsel wordt de Mobiele Eenheid buiten het zicht gehouden om escalatie te voorkomen. Alleen al de aanwezigheid van de Mobiele Eenheid kan namelijk tot een escalatie leiden.

Sinds verleden jaar de Corona Virus crisis begon is het werk in hoog tempo veranderd. Zelfs bij toegestane aangekondigde demonstraties wordt de Mobiele Eenheid zichtbaar op locatie geplaatst. Ik stel ook vast, dat dit afhangt van het onderwerp van de demonstratie: bij de Black Lives Matter demonstraties worden we of niet eens opgeroepen, of low profile geplaatst buiten zicht.

Bij demonstraties tegen het Corona Virus beleid worden we in vol zicht geplaatst, en krijgen we van tevoren de opdracht op te treden bij de minste overtreding van de regels. Afstand houden is dan een ideale regel om op te treden: het is immers bijna onmogelijk voor demonstranten om de afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

Bovendien is dat juist iets, waar zij tegen demonstreren. We weten dus al zeker, dat we op gaan treden. De minste tegenstand, zoals niet snel genoeg lopen, is nu een toegestane reden om maximaal geweld te gebruiken. Zo snel mogelijk schoonvegen is het devies.

De demonstraties tegen corona worden standaard Wappie demo’s genoemd.

Je kunt ook bij de Aanhouding Eenheid werken, de zogenaamde Romeo’s. Ik zit daar zelf niet bij. Ik weet wel, dat deze Eenheid bij Corona Virus demonstraties er continu op uit zijn de situatie te laten escaleren, zodat de Mobiele Eenheid vervolgens zo snel mogelijk schoon kan vegen.

Intimidatie door zoveel mogelijk geweld is bedoeld om demonstranten af te schrikken. Al tijdens het geweld doet de Politie een oproep aan demonstranten, die eventueel onderweg zijn, om terug te keren. Door maximaal te escaleren hopen ze deze demonstranten af te schrikken.

Wanneer deze mensen dan alsnog komen, is dat een reden, die naderhand wordt aangevoerd voor de escalatie.

Ik verklaar bij u, omdat ik hier niet langer aan mee kan en wil werken.

Er wordt neerbuigend en discriminerend over demonstranten gesproken. Het zijn ‘Hersenloze Wappies’, ‘Virussen, die je moet bestrijden’, ‘Onderkruipsels, waar je de lat over moet leggen’, en ga zo maar door.

Momenteel ben ik, buiten de Politie Organisatie om, onder behandeling voor psychische klachten als gevolg van mijn werk bij de Mobiele Eenheid. Er is bij mij Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) geconstateerd.

Ik kan mij echter niet ziek melden, of afmelden voor dienst bij de Mobiele Eenheid. Er wordt dan direct gevraagd, of je moeite hebt met ‘Wappies rammen’. Wanneer je dat bevestigt, heb je geen leven meer. Je wordt dan continu vernederd en gepest, en onder druk gezet om demonstranten te slaan.

Ik kan dit niet meer. Mijn vrouw kent me niet meer terug. Ik ben depressief, slaap slecht, huil veel, en val constant uit tegen mijn vrouw en kinderen.

Ik heb mij nu toch ziek gemeld met als reden, dat ik Corona Virus verschijnselen heb. Hoe cynisch. Ik schaam mij er voor, maar ik zie geen andere weg.

Januari 2021

Aanvulling maart 2021

Tweets van Bpoc2020 (foto Telegram)

Ik heb de Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie 2020 gevraagd de beelden van dit verhoor voorlopig niet online te plaatsen, na bedreigingen via sociale media richting de agenten, die hebben verklaard, toen de Hoofdagent Specialisme Mobiele Eenheid – Verklaring voor de Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie 2020 2020 citaten uit verhoren op Twitter plaatste. Het gaat mij er niet om, of ik ontslagen zou worden, of op non actief geplaatst. Het gaat mij om de veiligheid van mijn gezin.

Ik heb trouwens besloten zelf mijn ontslag in te dienen. Ik kan en wil hier geen deel meer van uit maken. Ik ga er aan kapot.

Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie, januari 2020 – maart 2020

Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie YouTube Kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCzBTOlq2SlV4TFYV1aaAuow/videos

PDF
Hoofdagent Specialisme Mobiele Eenheid – Verklaring voor de BPOC2020

https://bpoc2020.nl/