Hoge Raad van de Kinderen | Vincent Zegel – Welkom Enige Erfgenaam Van Je Geboorte Trust Nalatenschap

Naast je een warm welkom bieden, nodigen wij je uit om te beginnen met de teksten op deze website en de website Hoge Raad van de Kinderen te bestuderen.

Attention
If you use the translator, you may not get perfect translations and maybe even sometimes nonsense: just read on or choose the Dutch translation and find an external translator, bijvoorbeeld deepl.com

Atención
Si usas el traductor, puede que no obtengas traducciones perfectas y a veces incluso tonterías: sigue leyendo o elige la traducción al holandés y encuentra un traductor externo, por ejemplo deepl.com

Achtung
Wenn Sie den Übersetzer benutzen, erhalten Sie möglicherweise keine perfekten Übersetzungen und vielleicht sogar manchmal Unsinn: lesen Sie einfach weiter oder wählen Sie die niederländische Übersetzung und suchen Sie einen externen Übersetzer, zum Beispieldeepl.com

TIP

GEBRUIK EEN LATIJNS WOORDENBOEK VOOR OPZOEKEN VAN BETEKENIS VAN ERFRECHTELIJKE WOORDEN

Verklarende woordenlijst Erfrechtelijke documenten

Eenvoudige uitleg voor woorden in de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA), begeleidend schrijven en volmacht.

Je bent ook van harte welkom in de Facebook groep ‘Activeer de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap‘.

Heb je een vraag? Ga dan naar het zoekvenster, dat je vindt links onder deze pagina, type daar je zoekwoorden in en klik daarna op enter.

Mijd praat en discussiegroepjes

WEDEROPSTANDING

Het is jouw wederopstanding.
Let op het verloop van je individuele activatie van de afwikkeling. Je weet niets van de omstandigheden van een ander.
Je hebt dan ook niets aan de informatie, die een ander je meent te kunnen verstrekken, alsof die informatie voor een ieder van toepassing zou zijn.
Dat is namelijk geenszins het geval.
Niemand kan jou ooit in de war kan brengen als je echt zèlf de documenten leest.
Sluit jouw bewustzijn aan, op het bewustzijn van de Erfrechtelijke documenten.
Trek je terug in je eigen schrijfkamer. Werk er hard voor om het te gaan begrijpen.
Alleen. Zoals je ter wereld bent gekomen.

Surrexi Iure Hereditario

Ik ben opgestaan in mijn erfrecht en feitelijk bevoegd.

Op de website vind je artikelen met uitleg en foto voorbeelden ten behoeve van het invullen van
(1) het Spoed VBA 1|8, 2|8, 3|8, 4|8, 5|8, 6|8, 7|8, 8|8
(2) de Algemene Volmacht 1|8, 2|8, 3|8, 4|8, 5|8, |/8, 7|8, 8|8
(3) het Begeleidend Schrijven 1|4, 2|4, 3|4, 4|4
(4) de Promissory Note 1|3, 2|3, 3|3 met een begeleidend schrijven 1|2, 2|2
(5) het Diplomatiek Paspoort Enige Erfgenaam
(6) Exoneratie Arrest foto voorbeelden en video
(7) Schikkingsdocument en voorbeeld PDF
(8) Foto voorbeelden met wijzigingen, die gemaakt dienen te worden in de documenten voor België.

(a) Verzendadres documenten
(b) Transitiefase Belastingdienst naar TrustBelastingdienst.

Spoed VBA is digitaal aan te passen en een PDF invulversie vind je via de website Hoge Raad van de Kinderen.

De Volmacht en het Begeleidend Schrijven is vrijelijk beschikbaar in Word en PDF digitaal, en in Word en PDF om handmatig in te vullen.
Je vindt de documenten via de website Hoge Raad van de Kinderen.

Ook de overige genoemde documenten vind je op de website Hoge Raad van de Kinderen.

Wat is de Geboorte Trust Nalatenschap?
inclusief luister versie van dit artikel

Instructie video’s invullen van de Erfrechtelijke documenten.

De vraag is niet, óf de Enige Erfgenaam moet handelen door de documenten te gaan verzenden maar wanneer.
De Spoed VBA, de Algemene Volmacht met begeleidend schrijven voor de Directeur TrustBelastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen (voor België dus naar de Directeur TrustBelastingdienst aldaar TrustBelastingdienst, Koning Albert II laan 33, bus 10, 1030 Brussel), zijn de enige documenten (ZONDER TUSSENKOMST VAN NOTARIS) voor gebruik tijdens de Corona Virus crisis.

Let op

Gebruik de documenten en procedure van tijdens de Corona Virus crisis, die je vindt op de website Hoge Raad van de Kinderen
Alle documenten van vóór de Corona Virus crisis zijn het directe gevolg van een telefonische bespreking met de senior private wealth manager van de ABNAMRO MeesPierson, over de Cestui Que Vie geboorte trust. Na een poosje als een arm verward kind te zijn behandeld, verwees hij tenslotte toch door naar het Ministerie van Financiën en minister Wopke Hoekstra.

De documenten volgden het politieke schuim marcheren van de vermeende Bevoegden, op de voet. Net zoals nu.

In 2018 was het bijvoorbeeld de Verplichte Orgaandonatie (bodysnatching door de Overheid) die de Erfgenamen van het eerste uur, hun documenten aangetekend deed verzenden. Nu is het de, in het vooruitzicht gestelde, Verplichte Vaccinatie (total control) tijdens een Corona Virus crisis, die steeds meer Erfgenamen er toe brengt, de vrij beschikbaar gestelde documenten, in gereedheid te brengen.

De vraag is niet, óf de Enige Erfgenaam moet handelen door de documenten te gaan verzenden, maar wanneer. Ik zal, in twee letters, een tipje van de sluier (corporate veil) oplichten over het juiste tijdstip: NU!

Als er géén Corona Virus crisis bestond kan ik mij voorstellen dat je eerst eens rustig, met rood potlood in een comfortabele stoel, de documenten gaat onderwerpen aan een grondig empirisch en forensisch onderzoek. De vragen en bezwaren, die je formuleert ,geef je dan eens rustig in behandeling bij wat vrienden en het kan erg goed zijn, dat je plotseling vooral getroffen wordt door de vermeende complottheorie er achter en grote kans ,dat jij je daar natuurlijk niet mee wenst te associëren en overgaat tot de orde van de dag, trouw het NOS Journaal volgend en uiterst creatief in het zoeken naar minuscule aanwijzingen, dat de politiek vermeende bevoegden in het Kabinet, toch best bekwame mensen zijn, die het goed met de samenleving voor hebben.

Maar het is Corona Virus crisis. Als je vragen hebt over de eventuele nadelige gevolgen van de documenten, dan kan het niet anders, of je hebt diezelfde vragen over de nadelige gevolgen van het niets doen tijdens deze Corona Virus crisis.

Niets doen, terwijl er een Virus woekert, dat erop gericht is, om een Corporate Autoritarian Regime te vestigen, is niet erg aanbevelenswaardig. Als je verkouden bent, neem je immers toch ook wat vaker de gelegenheid om je neus te snuiten. Bij de meest onschuldige verkoudheid doe je toch al gauw iets in plaats van niets.

Hoge Raad van de Kinderen
Vincent Zegel

In kopie kúnnen de documenten in de bestuurslagen hun verdere opwachting maken bij burgemeesters, ministers, bankiers, gerechtsdeurwaarders, rechters, koning, keizer, admiraal, wanneer je dat als Enige Erfgenaam zinnig acht. Dit hoef je dus niet te doen.

Stappenplan

(1)

Wil je toegevoegd worden aan de Facebook groep waar de documenten besproken worden? Beantwoord dan de drie lidmaatschapsvragen en geef een akkoord op de groepsregels voor automatische toevoeging aan deze groep en lees daar de bovenste post ‘Hartelijk Welkom Enige Erfgenaam’. Daarin word je feitelijk al de stappen aangereikt inclusief de werking van het zoekvenster (loepje).

(2)

We gebruiken nu de documenten van de website Hoge Raad van de Kinderen
Print de documenten uit voor leesbaarheid als je dat prettig vindt.

(3)

Bestudeer deze website en de website Hoge Raad van de Kinderen.

(4)

Zoek via zoekvenster het artikel waarin uitgelegd wordt, waarvoor de verschillende documenten bedoeld zijn.

(5)

Bestudeer de foto voorbeelden van de verschillende documenten: er zijn foto voorbeelden per document, per pagina, en per foto voorbeeld worden aanwijzingen aangereikt. Houd je uitgeprinte documenten bij de hand en vergelijk. Je kunt alvast de gegevens invullen, die duidelijk zijn voor je en/of een begin maken met het verzamelen van gegevens, waarnaar gevraagd wordt.

(6)

Beluister de instructie invulvideo’s: stap(5) en (6) kun je tegelijkertijd doen.

(7)

Indien je een vraag hebt, kun je via het zoekvenster vinden of je vraag al beantwoord is: type je vraag in zoekvenster.

(8)

Gebruik Google voor betekenis van woorden, die je niet kent en die niet op de verklarende woordenlijst staan.

(9)

Vul de documenten volledig in en verstuur ze.

(10)

Vul het Diplomatiek Paspoort in.

(11)

Optioneel: verstuur het Exoneratie Arrest. Zoek via zoekvenster naar de foto voorbeelden.

(12)

Pas het Schikkingsdocument toe.

(13)

Oefen je in denken en handelen vanuit de positie van de Enige Erfgenaam: zoek naar artikelen die je hierbij kunnen ondersteunen, waaronder stemmen, protesteren, aangaan van hypotheek enof lening, hoe te handelen tijdens de transitiefase, voeren van rechtszaken binnen het huidige rechtssysteem als de Enige Erfgenaam (de Enige Erfgenaam kán de nieuwe impuls binnen brengen: daarbij is het dan noodzakelijk dat jouw jurist denkt en handelt vanuit de positie van de Enige Erfgenaam).

Door middel van het insturen van de documenten set, bestaande uit de VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven. Activeer jij de afwikkeling van je geboorte trust nalatenschap beneficiair (dat houdt onder ander in dat je helemaal nergens afstand van doet: je vindt de betekenis van beneficiair terug in verschillende artikelen).

Iedere Enige Erfgenaam kan het Exoneratie arrest document versturen (tegelijk met de documenten set is het advies) of nasturen.

Indien je schulden hebt, kun je direct één of meer Promissory Note(s) mee sturen.

Je kúnt je schuldeisers een documenten set en Promissory Note toesturen (zie ook de post ‘Hoe te handelen tijdens de transitiefase’).

Het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje en een vormfout

(1)

In de erfrechtelijke procedure: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) maakt de Enige Erfgenaam zich bekend.

(2)

De Enige Erfgenaam is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied.

(3)

In de VBA documenten is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied, aan het woord.

(4)

Omdat de Erfrechtelijke procedure in documenten is neergelegd kan het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje als bijzonder zwaarwegend worden ervaren.

(5)

Een foutje, verschrijving of spelfoutje is echter geen schending van een vorm vereiste, terwijl een vormfout dit wel kan zijn.

(6)

Een vormfout of vormverzuim is een juridisch begrip voor de schending van een procesrechtelijk voorschrift of vorm vereiste.

(7)

De vormvereisten voor de documenten
(a) De roepnaam en indien aanwezig doopnamen en familienaam van de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied, de Enige Erfgenaam, wordt in kleine letters geschreven en tussen de roepnaam en indien aanwezig doopnamen en de familienaam gebruik je het tussenvoegsel:‘Vdf’ (‘Van de familie’).
(b) De gelijknamige Erflater wordt aangeduid in hoofdletters.
(c) In de stempels (zegels) bovenaan op iedere pagina, verenigt zich de rechter wijsvingerafdruk met de paraaf van de Enige Erfgenaam ten teken, dat hij of zij met de activatie van de afwikkeling van de geboorte Trust Nalatenschap, géén afstand doet van lopende overeenkomsten, registergoederen, Rechten en commitments.
(d) De Nalatenschap wordt Beneficiair aanvaard. Derhalve is de Enige Erfgenaam niet zuiver hoofdelijk aansprakelijk en wordt niet de Enige Erfgenaam belast, maar zijn of haar batige Geboorte Trust Nalatenschap wordt met de afdoening van vorderingen en aanspraken belast.
(e) De Enige Erfgenaam oefent zijn of haar Erfrecht uit door te verklaren en niet door te claimen.
(f) De Enige Erfgenaam doet géén afstand van zijn of haar handtekening, zoals deze reeds bekend is bij de derde partijen zonder Erfrecht, Trustee (overheid) en Fiduciary (bank).
(g) Hierdoor blijven lopende overeenkomsten, registergoederen, Rechten en commitments, geldig en kan de individuele Geboorte Trust Nalatenschap de daaraan verbonden, vorderingen en aanspraken, voldoen.

Vincent Zegel

https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/welkom-enige-erfgenamen/
Identiteit Kaart met Geheim Bank Rekening Nummer, dat aan Uw Geboorte Trust gekoppeld is (foto Telegram)
Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vincent+Zegel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoge+Raad+van+de+Kinderen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Enig+Erfgenaam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geboorte+Trust
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geboorte+Trust+Nalatenschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erfrecht
https://robscholtemuseum.nl/?s=AVB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verklaring+Beneficiaire+Aanvaarding
https://robscholtemuseum.nl/?s=Algemene+Volmacht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Promissory+Note
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diplomatiek+Paspoort
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diplomatiek+Paspoort+Enig+Erfgenaam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Exoneratie+Arrest
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cestui+Que+Vie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verplichte+Orgaan+Donatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Body+Snatchers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verplichte+Vaccinatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Total+Control
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corporate+Veil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Financiën
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wopke+Hoekstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus+Crisis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corporate+Authoritarian+Regime
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hartelijk+Welkom