Hilda Groeneveld – Groningen Status Aparte (1 & 2 & 3)

Groningen Status Aparte (1)

Dag allemaal,

Hierbij een korte reactie van NOS op het plan van de Overheid met betrekking tot de gaswinning in Groningen, waar morgen een debat over is:
https://nos.nl/artikel/2238377-akkoord-gaswinning-wat-krijgen-shell-en-exxon-ervoor-terug.html

Bij punt 2 staat:
“NAM is juridisch niet meer aansprakelijk voor de schade.”
Een interessante uitkomst van het akkoord is, dat de NAM niet meer zelf aansprakelijk zal zijn voor gedupeerden. Ze betalen wel voor de schade, maar de aansprakelijkheid wordt overgenomen door de staat. Dat betekent, dat Groningers niet meer direct de NAM kunnen aanklagen, maar dat dat alleen nog maar kan via een (nog op te richten) publiekrechtelijk fonds.

De reden, dat de staat de aansprakelijkheid op zich neemt, is, omdat de overheid ExxonMobil en Shell vraagt om door te blijven gaan met de gaswinning. Uiteindelijk gaat de staat erover hoeveel gas er opgepompt moet worden: er moet in 2022 nog steeds 12 miljard m3 gas uit de grond gehaald worden. “Shell en ExxonMobil mogen dus helemaal niet stoppen met de gaswinning in Groningen”, zo laat een woordvoerder van Shell weten. Daarom is het, voor de onderhandelende partijen, eerlijk als de staat juridisch aansprakelijk is, en niet de NAM. Dit is voor de olie- en gasbedrijven een principiële, juridische kwestie.”

Mist en ruis, als vanouds. Wanneer de Kamer met de wet akkoord gaat, worden de rechten van de Groningers ingeperkt en krijgen we te maken met een status aparte.

Teken daarom a.u.b. de petitie:
https://petities.nl/petitions/stop-de-mijnbouwwet-die-groningen-monddood-maakt?locale=nl

Ruim 600 mensen hebben dit ondertekend. Maar minstens 1000 handtekeningen voor het behoud van Groningen als onderdeel van de rechtstaat Nederland moet toch mogelijk zijn.
Met dank alvast!

Hartelijke groet,
Hilda

Mail aan Rob Scholte, 26 juni 2018, 09:58

Groningen Status Aparte (2)

Beste mensen,

Met dank aan een lezer hierbij iets meer informatie.

Vermoedelijk gebeurt het volgende:
Nu kan men nog zijn schadeclaim via de rechtbank vorderen o.g.v. art 6:177 BW. Dit is de civielrechtelijke weg.

De bestuursrechtelijke weg staat open bij de Raad van State bij een vergunning of besluit. Wij komen dan ook herhaaldelijk op tegen de gaswinvergunning. Echter, Wiebes wil straks geen vergunning meer geven, maar de NAM een bevel/opdracht geven tot het winnen van het gas. Dit heeft heel veel voordelen voor Wiebes en de NAM.

– bij geven opdracht hoeft Wiebes geen vergunning meer te geven en kan er niet meer opgekomen worden tegen de gaswinning(vergunning) bij de RvS.

– Maar ook: Stel u zit in de rechtbank en u beroept zich op art 6:177 BW. De NAM zal zich dan beroepen op art 6:178 lid c BW en eigenlijk zeggen ”Meneer de rechter; wij vinden het ook jammer, dat er schade aangericht wordt, maar wij kunnen niet anders > het moet in opdracht van Wiebes en wij treffen dus geen schuld”. En is dit een sterk argument? Ja en nee. Als u niet weet hoe u hier mee om moet gaan dan ‘Ja’.

En als u denkt “Dit is wel erg ver gezocht,” dan verwijs ik u naar een FD artikel van de 11de juni (‘Shell en Exxon missen troefkaart in onderhandeling met Wiebes’). Daarin is te lezen, dat Wiebes de NAM een verplichting zal geven tot winnen van het gas.

Dan het fonds en de publiekrechtelijke afhandeling van de schades:
Publiekrechtelijk wil zeggen ‘via de overheid’. Dan verschuift het civiele recht (rechts-/persoon versus rechts-/persoon) naar de bestuursrechter (persoon versus overheid). En dat zal heel veel uitmaken! Een bestuursrechter toetst slechts ‘marginaal’: https://nl.wikipedia.org/wiki/Marginale_toetsing
Toetst een civiele rechter nog zwaar inhoudelijk… een bestuursrechter mag dat niet! Hij toetst alleen, of voor u de juiste procedures zijn doorlopen! Zo ja, dan zal een bestuursrechter ‘oké’ zeggen. De gemiddelde burger snapt hier niks meer van…

Graag doorsturen aan elke bekende!
https://petities.nl/petitions/stop-de-mijnbouwwet-die-groningen-monddood-maakt?locale=nl

Met hartelijke groet,
Hilda

Mail aan Rob Scholte, 26 juni 2018, 11:09

Groningen Status Aparte (3)

Beste mensen,

Prof. mr. dr. H.E. Herman Bröring heeft als reactie op mijn mails enkele belangrijke kanttekeningen geplaatst. Zie hieronder:

“Uit artikel III Wet minimalisering leidt ik af, dat tegen de vaststelling operationele strategie rechtstreeks beroep bij de RvS komt open te staan, zoals dat nu het geval is bij een instemmingsbesluit (en anders zou je gezien art. 112 GW nog naar de civiele rechter kunnen).
Verder: Het is een groot misverstand, dat de bestuursrechter marginaal toetst (zie alleen al de uitspraken van de Raad van State in de procedures over een instemmingsbesluit gaswinning: niks alleen maar marginale toetsing). Laat staan, dat hij in geval van schadevergoeding marginaal toetst. Alleen mensen, die 20 jaar geleden zijn afgestudeerd en daarna de ontwikkelingen niet meer hebben gevolgd, zullen beweren, dat de bestuursrechter marginaal toetst (maar ook in geval van schadevergoeding toetste de bestuursrechter ook vroeger nooit marginaal). Zij hebben er kortom niets van begrepen.
Iets anders is, dat rechters, ook civiele rechters, zich in geval van schadevergoeding- en versterkingszaken sterk zullen laten leiden door het oordeel van deskundigen. In die zin is wel sprake van marginale beoordeling. Maar nogmaals, dat geldt overal waar (en voor zover!) een deskundigenoordeel speelt. De rechter kan een dergelijk oordeel enkel terughoudend beoordelen, want hij is immers niet zelf de deskundige (dit geldt, nogmaals, voor elke rechter, dus in het civiele recht, het bestuursrecht en het strafrecht).”

Krispijn Beek heeft ook nog een aantal zaken op een rij gezet: http://sargasso.nl/nieuwe-mijnbouwwet-maakt-generaliteitsland-van-groningen/

Met hartelijke groet,
Hilda

Mail aan Rob Scholte, 26 juni 2018, 13:34

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=aardgas
https://robscholtemuseum.nl/page/1/?s=Hilda+Groeneveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groningen
https://robscholtemuseum.nl/maaike-wind-hier-zijn-ze-dan-die-geheime-stukken-uit-1963-over-de-gaswinning-in-groningen/
https://robscholtemuseum.nl/hans-de-booij-tommy-uit-appingedam/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image