Hilda Groeneveld – Film, symposium en workshop Van der Gaag + Onder Groningen – OMEM symposium: “Mazen in het Meetnet,” 1 april 2017 (Video)

Film, symposium en workshop Van der Gaag

Beste geïnteresseerden in waarheidsvinding rondom de gevolgen van de gaswinning,

Daar waar het draait om bewijsvoering van schade als mogelijk gevolg van bodembeweging(en) schiet met name de overheid schromelijk te kort.
De relatie tussen schade en bevingen en tussen schade en zettingen in de ondiepe ondergrond kan alleen bewezen worden door goed te meten. Dit kunnen versnellingsmeters niet. Noch NAM noch de overheid voelt zich sowieso verplicht deze relaties te meten.

Twee pijnplekken die in verband hiermee niet worden onderkend, zijn

1. Het gebruik van tilt meters (diverse modellen t.b.v. verschillende vragen/uitkomsten)
2. en het onderzoek naar de lokale ondiepe bodem.

Vorig voorjaar is dit opnieuw duidelijk gemaakt tijdens het symposium dat door OMEM was georganiseerd.
Het symposium op film gezet en online te vinden onder:
http://www.ondergroningen.nl/video-omem-symposium-mazen-in-het-meetnet-op-1-april-2017/

Een van de sprekers was Peter van der Gaag, die vanaf 1992 al veldonderzoek doet naar de ondiepe ondergrond in Groningen.
Van der Gaag geeft een derde workshop geologie in Groningen, die wordt gehouden op 19 en 20 maart (maandag en dinsdag) in Vita Nova te Middelstum. Zie ook: http://www.hollandinnovationteam.nl.

De aardbeving van Zeerijp zal worden behandeld waaruit weer blijkt dat contour kaarten (afstanden tot epicentrum) onmogelijk gebruikt kunnen worden voor schadeafhandeling. Hoe versterk je slim en waar begin je? Op aardbeving gevoelige plaatsen en bij schade gevoelige boerderijen en
monumenten?
Er zullen rapporten worden behandeld van Arcadis, Sweco, W+B, TCBB, commissie bodemdaling en de Nederlandse kennisinstellingen. En: wat wordt er (ten onrechte) niet behandeld?
Een tiental praktijkgevallen laat zien dat het niet alleen de gaswinning is maar dat er ook combinaties van oorzaken zijn die tot schade kunnen leiden.

Ook zal de inzet van tilt meters worden behandeld aan de hand van een aantal voorbeelden. Met een systeem tilt meters kan de reactie van een het maaiveld worden gemeten op het weghalen of inbrengen van massa uit de ondergrond. Op deze manier worden al tientallen jaren bodemdaling kaarten gegenereerd, maar eveneens de relatie gelegd tussen schade en de gebeurtenis die de schade veroorzaakt. Van der Gaag heeft 25 jaar ervaring in Canada, V.S. en Europa.

Hij schrijft: “We kunnen ons reeds verheugen op de aanwezigheid van kritische
wetenschapsjournalisten en zullen met de resultaten van interacties en de gevoerde discussies direct in gesprek gaan met internationale experts. Ik hoop u te kunnen begroeten. Aanmelden is mogelijk tot 16 maart”

Met hartelijke groet,

Hilda Groeneveld

Mail aan Rob Scholte, 5 maart 2018, 12:13

OMEM symposium “Mazen in het Meetnet,” 1 april 2017 (Video)

Afgelopen jaar vond op 1 april 2017 in dit kader het eerste onafhankelijke symposium georganiseerd door en voor Groningers plaats!

Zie ook de aankondiging van het symposium op deze pagina van Onder Groningen:
http://www.ondergroningen.nl/mazen-in-het-meetnet/

Hoewel het al bijna weer een jaar geleden is, dat het symposium is gehouden, is de inhoud nog steeds zeer actueel… Denk bijvoorbeeld aan de tilt meters, die nog steeds niet worden gebruikt, hoewel er inmiddels zowel aangenomen moties liggen bij de Tweede kamer en Provinciale Staten van Groningen.

Hierbij de trailer van de video, die is opgenomen door Gerard van Dijken en Jaap van der Laan van Middelstum-info. De video is door Kor Dwarshuis geproduceerd, evenals de trailer daarvan. Allen hartelijk dank voor jullie grote inzet.

Omem Groningen – Trailer OMEM–symposium “Mazen in het Meetnet” (1 april 2017)

Gepubliceerd op 19 feb. 2018

Reacties:
https://youtu.be/_S0Hl5RGB_k

De volledige film van het symposium is hieronder opgenomen:

Omem Groningen – OMEM–symposium “Mazen in het Meetnet,” 1 april 2017 (3,5 uur lang)

Gepubliceerd op 19 feb. 2018

• 0:00:30 Introductie – Hilda Groeneveld [ondertiteld]
• 0:06:32 Tilt meters – Reinier Brongers en Jeroen Kleef [ondertiteld]
• 0:27:46 Glasvezelmeters – Jeroen van Ravenzwaaij [ondertiteld]

Het eerste onafhankelijke symposium georganiseerd door en voor Groningers!

Het Onafhankelijk Kennisplatform Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM) organiseerde op zaterdag 1 april 2017 in Vita Nova te Middelstum het symposium “Mazen in het Meetnet”.

Meer info:
http://www.ondergroningen.nl/mazen-in-het-meetnet/
http://www.ondergroningen.nl/presentaties-symposium-mazen-in-het-meetnet-van-1-april-2017/

VERVOLG SPREKERS:
• 0:55:16 Presentatie OSSG – Stef van der Ziel [niet ondertiteld]
• 1:15:13 De ondiepe ondergrond – Peter van der Gaag [gedeeltelijk ondertiteld]
• 1:47:37 Wat kan de contra expert betekenen – Eddie van Marum [niet ondertiteld]
• 2:22:31 bevinggevoeld.nl – Wim Blanken [niet ondertiteld]
• 2:32:14 het KNMI en de correcties van metingen – Joop Kruize [niet ondertiteld]
• 2:55:21 Groningen: veilig en wel? Versterken, rol van EZ, NAM en NCG – Theo Elsing [niet ondertiteld]

INTERESSANTE GEDEELTEN OM APART TE BELUISTEREN:
• 0:13:50 : Aardbeving alarm
• 0:14:55 : Fraeylemaborg – Tilt meters
• 0:18:50 : Waterspanning seconden voor beving. Niemand geïnteresseerd in meettechniek
• 0:19:45 : Boerderij Noordbroek, Hellum beving
• 0:27:55 : “Zodra je feiten gaat vastleggen, wat nadelig is voor de NAM e.d. […]”
• 0:52:25 : Niet alleen bodemdaling, maar ook bodemstijging. “Wat hier af en toe gebeurt…”
• 0:53:36: In buitenland wordt veel meer gemeten.
• 2:57:14: “Geen bevingsschade, maar slecht houtwerk”

Reacties:
https://youtu.be/JntuCnzU_bU

Hieronder zijn voor volledigheid ook nog de presentaties en de links naar nieuwsberichten over het symposium.

Hilda Groeneveld – Tekst Inleiding Opening Symposium ‘Mazen in het meetnet’, 1 april 2017
http://www.ondergroningen.nl/wp-content/uploads/2017/04/1a-Inleiding-Symposium-Mazen-in-het-meetnet-1-april-2017-.pdf

Hilda Groeneveld – Sheets Inleiding Opening Symposium ‘Mazen in het Meetnet’
http://www.ondergroningen.nl/wp-content/uploads/2017/04/1b-Sheets-bij-inleiding-symposium-Mazen-in-het-Meetnet.pdf

Reinier Brongers & Jeroen Kleef – Tilt meters, Sheets van presentatie door Stabi alert
http://www.ondergroningen.nl/wp-content/uploads/2017/04/2-Tiltmeters-Reinier-Brongers.pdf

Jeroen van Ravenzwaaij – Brem Funderingsexpertise Optische Deformatie Metingen | OMEN Mazen in het meetnet te Loppersum, 1 april 2017
http://www.ondergroningen.nl/wp-content/uploads/2017/04/3-Optische-Deformatie-metingen-Jeroen-van-Ravenzwaaij.pdf

Drs. Peter van der Gaag (Holland Innovation Team) – De ondiepe ondergrond
http://www.ondergroningen.nl/wp-content/uploads/2017/04/5-De-ondiepe-ondergrond-Peter-van-der-Gaag.pdf

Eddie van Marum (HBS Schade-expertises) – van Contra Expertise Aardbevingsschade naar Contra Expertise Mijnbouwschade in Drie Protocollen
http://www.ondergroningen.nl/wp-content/uploads/2017/04/6-Contra-Expertise-Aardbevingsschade-Eddie-van-Marum-HBS.pdf

Wim Blanken (Groninger Bodem Beweging) – Bevinggevoeld
http://www.ondergroningen.nl/wp-content/uploads/2017/04/7-Bevinggevoeld-Wim-Blanken.pdf

Joop Kruize – Correcties van metingen
http://www.ondergroningen.nl/wp-content/uploads/2017/04/8-Correcties-van-metingen-Joop-Kruize.pdf

Theo Elsing – Veilig en Wel
http://www.ondergroningen.nl/wp-content/uploads/2017/04/9-Veilig-en-Wel-Theo-Elsing.pdf

Inmiddels zijn er al een aantal artikelen in kranten en online media verschenen, die hebben verwezen naar (de uitkomsten van) het symposium.

Zo is er het artikel van de Ommelander Courant d.d. 3 april 2017, geschreven door Janny de Weijs, die als vanouds weer een goed verslag heeft gemaakt!

Ommelander Courant, 3 april 2017
http://www.ondergroningen.nl/wp-content/uploads/2017/04/OMMELANDER-COURANT-3-APRIL-2017.pdf

Meer nieuws dankzij allerlei kranten/sites, waarvoor dank!

·Follow the Money:
https://www.ftm.nl/artikelen/groningen-eensgezind-tegen-nam-dus-niet?utm_content=bufferafd23&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bufferk

·NRC:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/01/nam-op-afstand-er-verandert-niets-7806518-a1552869

·AD:
https://www.ad.nl/binnenland/geef-groningers-n-grondboor~acfd57c1/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

·RTV-Noord:
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/176315/Geef-alle-Groningers-in-het-aardbevingsgebied-een-grondboor

·De Telegraaf:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/16858/versterking-nodig-voor-1450-groningse-panden

http://www.ondergroningen.nl/video-omem-symposium-mazen-in-het-meetnet-op-1-april-2017/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=aardgas
https://robscholtemuseum.nl/page/1/?s=Hilda+Groeneveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=groningen