Het Wilde Oog – Hendrikje & Rob Scholte in het atelier van Rob

het wilde oog

Theateratelier Het Wilde Oog is opgericht in 2000 door Hans Lemmerman en Inge van Run en onderzoekt hoe documentaire kwaliteiten in diverse kunstuitingen tot hun recht komen.

Met als motto ‘ Wild Kijken & Lenig Denken’ ensceneert Het Wilde Oog ontmoetingen tussen culturen, resulterend in portretten: fotoreeksen, theatrale documentaires, performances, publicaties. We houden van een mix van alledaagsheid en kunstzinnigheid. We ontginnen eigen(aardig)heden van afzonderlijke mensen en laten deze individuen met hun markante uitspraken en handelingen in dialoog gaan met gedachtegoed en stijlprincipes van beeldende kunstenaars die hun kunsthistorische waarde hebben bewezen. Richtingwijzers als Joseph Beuys, Christian Boltanski, Salvador Dali. We laven ons aan hun beeldende erfgoed en mixen deze met dramaturgische verworvenheden, dankzij onze achtergrond als theatermakers. We zijn in staat om ‘gewone’ mensen tot wezenlijk onderdeel van een installatie te maken: We ervaren de kracht van documenteren en recyclen. Het documenteren van talige, beeldende en fysieke gegevens die samenhangen met waarden en wonden in het leven en het recyclen van het biografisch materiaal opdat het persoonlijke vormkracht krijgt.

Voor Het Wilde Oog is de biografische, cultuur- en kunsthistorische geschiedenis levende materie. We verbinden werelden die meestal strikt gescheiden zijn. Bij Het Wilde Oog ontstaan ontmoetingen over de grenzen heen, een culturele uitwisseling, kunstzinnig vormgegeven.

Het Wilde Oog is een laboratorium voor proeven en botsingen tussen persoonlijkheden uit de samenleving en professionele kunstenaars.

Beeldmateriaal van Het Wilde Oog is in beperkte oplage te koop: foto’s, videoperformances, tasjes, broches.

Het Wilde Oog en educatie / workshops

Het Wilde Oog en publicatie

Het Wilde Oog in de pers

Tentoonstellingen van Het Wilde Oog

http://www.hetwildeoog.nl/