hèt Goede Nieuws | Jeroen de Kreek – Bij de Straf Vervolging van Journalist Micha Kat

Bij de Straf Vervolging van Journalist Micha Kat

Journalisten zijn Beoefenaars van een Vrij Beroep. Het Bedrijven van Journalistiek is Niet Afhankelijk van Enige Inschrijving in Enig Register. Dat Journalist Micha Kat door de Nederlandse Vereniging van Journalisten is Uit Gesloten van Lidmaatschap maakt Niet, dat hij zich Niet Te Recht beroept op zijn Journalistieke Vrijheid. Hij heeft Nota Bene In Geschreven gestaan als Journalist bij de NVJ. En hij heeft Gewerkt voor het NRC en De Telegraaf. Dat Journalist Micha Kat voor het Oog van de Natie wordt Genaaid en Bedrogen door Collega Journalisten staat Buiten Kijf. Ook Wat betreft het Pedo Netwerk, waar over Journalist Micha Kat het heeft. Dit Netwerk bestaat en pleegt Dagelijks Ernstige Misdrijven, waar onder Verdwijning van Gedwongen Uit Huis Geplaatste Minder Jarigen.

Saillant in dit Verband is, dat dit Netwerk Decennia Reeds opereert onder Auspiciën van de Secretaris Generaal van Justitie, waar van Niet is Voor te Stellen, dat hij de Ernstige Mis Standen in deJeugd Zorg en Kinder Bescherming Niet in de Gaten heeft of heeft gehad. Of het Waar is Wat Journalist Micha Kat stelt en beweert is Al Lang Niet Meer relevant. Het gaat om Journalisten als Chris K en Maarten K en Saskia B en Wierd D en Mattijs van N en Theodor H en Danny G, die pas Écht Gevaarlijk zijn. Hun Leugens, Bedrog, Des Informatie en Nep Nieuws zijn Vele Keren Meer Misdadig dan het Gepruts in de Marge van Journalist Micha Kat. Keer op Keer storten de Parasieten van de Pers zich op deze Complot Denker, die een Goede Verteller is van Verhalen. Dat is Wat Journalisten doen. Journalisten vertellen Verhalen.

Bijkomend Relevant Aspect bij de Straf Vervolging van JournalistMicha Kat is het Eenvoudige Feit, dat de Nederlandse Recht Spraak Belang heeft bij zijn Straf Vervolging. Journalist Micha Kat heeft Corrupte Rechters Ontmaskerd en eist een Miljoen of Meer van de Recht Spraak voor Schade, die de Magistratuur Onrecht Matig aan hem heeft Toe Gebracht. Dat maakt de Stevige Aan Pak van de Bataafse Boefjes Allemaal Wat Sappiger. Niemand behalve het Openbaar Ministerie, de Rechters, Kat en zijn Advocaat kent de Inhoud van de Straf Dossiers van de Bedreigingen, waar van Journalist Micha Kat wordt Beschuldigd.

Ook weet Niemand, of het Waar is, Wat hij stelt en beweert, dat Journalisten Zaken tegen hem In Steken om te Laten Lijken, dat Journalist Micha Kat hen Iets heeft Aan Gedaan. De Beschuldigingen aan het Adres van Journalist Micha Kat Imponeren Over Dreven en Aan Gedikt. De Beeld Vorming met Betrekking tot Journalist Micha Kat in de MainStream Media Beïnvloedt in Sterke Mate het Oordeel, dat de Magistratuur over hem heeft. Trial by Media. JournalistChris K is Zelfs Doel Gericht als een Vol Leerde ‘Man Hunter’ achter het OM Aan Gegaan om het tegen Journalist Micha Kat in Actie te krijgen.

Journalist Micha Kat heeft Gekozen voor Guerrilla Journalistiek. Dat is Kaatsen en de Bal verwachten. Een Vorm van Journalistiek met Risico’s, omdat het de Weder Partij een Stok kan geven om de Hond te slaan. Wat Niet betekent, dat de Magistratuur Journalist Micha Kat met die Stok mag Slaan. De Recht Spraak heeft er Belang bij, dat Journalist Micha Kat in een Zo Slecht Mogelijk Dag Licht Komt te Staan, omdat Dit Bevordert, dat de Miljoenen Claim, die Journalist Micha Kat op de Recht Spraak beweert te hebben Niet of Niet Geheel wordt Toe Gewezen wegens Zelf Toe Gebrachte Schade aan het Eigen Imago. Het siert de Advocaatvan Micha Kat, in dien hij tijdens de Inhoudelijke Behandeling 28 maart 2023 verdedigt, dat de Recht Bank Den Haag wegens Eigen Belang Onbevoegd is Kennis te nemen van de Vordering van het Openbaar Ministerie tegen Journalist Micha Kat in Verband met de Hem Verweten Uitings Delicten.

hèt Goede Nieuws, 14 december 2022, 03:00

https://www.goedenieuws.nl/vndg/2022/12/14/bij-de-strafvervolging-van-journalist-micha-kat

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+de+Kreek
https://robscholtemuseum.nl/?s=hèt+Goede+Nieuws
https://robscholtemuseum.nl/?s=Micha+Kat
https://robscholtemuseum.nl/?s=NVJ
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Vereniging+van+Journalisten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verdwijning+van+Gedwongen+Uit+Huis+Geplaatste+Minder+Jarigen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Secretaris+Generaal+van+Justitie
https://robscholtemuseum.nl/?s=OM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbaar+Ministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeugd+Zorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kinder+Bescherming
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chris+Klomp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Saskia+Belleman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maarten+Keulemans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wierd+Duk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Matthijs+van+Nieuwkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theodor+Holman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Danny+Ghosen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Miljoenen+Claim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uitings+Delicten