Herstel de Republiek – Achter Grond Figuren, Mee Lopers en Conformisten, Welke Functie vervullen ze?

Achter Grond Figuren, Mee Lopers en Conformisten, Welke Functie vervullen ze?

NPC’s, Non Player Characters

De Mensen op de Achter Grond, Figuranten, Klap Vee, Mee Lopers

Je hebt Wel Eens Gehoord van NPC’s Non Player Characters in een Film, Figuranten. Ze zijn er Wel, maar stralen Weinig tot Niets uit, Deinen Mee met de Stroom, vertolken een “Mening,” die Exact strookt met het Programma. De Enige Actie, die ze Onder Nemen is het Roepen om de Overheid en het Verketteren van Mensen, die Wél een Eigen Mening hebben Ontwikkeld. Ze roepen Geagiteerd om Bronnen als je je Eigen Mening ventileert. Ze bellen de Politie als je Mond Kapje op Half Zeven hangt in de SuperMarkt. Is het Zo, dat onze Wereld in Werkelijkheid is Gevuld met Mensen op de Achter Grond?

Dolores Cannon komt Meest Al ter Sprake als dit Onderwerp aan de Orde komt. Maar Laten we Eens Kijken naar Wat ze Eigenlijk Zei. Deze Informatie komt uit “Convoluted Universe”, Hoofd Stuk (38) in Boek (4) en Hoofd Stuk (18) in Boek (5) De Achter Grond Mensen.

Deze Achter Grond Mensen, deze NPC’s, ze zijn een COLLECTIEVE ENERGIE.  De Hele Ziel, het Leven. Selectie Proces en het Hebben van een Doel en een Missie. Daar maken ze Geen Deel van uit. Omdat het Geen Individuele Zielen zijn.

Een Ziel is er op het Moment, dat het Bewust Zijn Individueel wordt, maar deze NPC’s zijn Geen Individuen. Dolores Cannon heeft Zo Iets van “Deze Mensen hebben Geen Ziel? Ik begrijp het Niet.” Maar dat hebben ze in der Daad Niet, het zijn Slechts Beelden, ze hebben Geen Hoger Zelf. Dolores zegt “Als ik er Één zou Aan Raken, zou ik dan het Verschil kunnen Zien of Merken?” Maar Zo is het Niet, want je bent Er Door Om Ringd.

De Werkelijkheid bestaat uit Vele Lagen. Deze Achter Grond Mensen zijn Alleen Betrokken bij de Ondiepste Lagen. Dus in dat Geval is het Gewoon een Vorm van Energie? Het zijn Holografische Beelden. Waar om zijn ze Hier in Hemels Naam? Ze zijn Hier om de Ervaring te Creëren. Zo dat Licht Bron Wezens, Wezens, die Zich Af Splitsen van de Bron Schepper en door een Individuele Ziel Evolutie Reis gaan, In Staat Zijn om hun Lessen te Leren. Die NPC’s Helpen ons deze Lessen te Leren.

Om dat er op dit Moment Zo Veel “Hoofd Personages” Hier op Aarde Zijn om de Planeet te Veranderen en Beter te Maken. Deze NPC’s zijn op dit Moment Bezig met een Script om de Planeet te Vernietigen. Ze zijn Boos, om dat ze Hier Zijn om Ons te Provoceren, zo dat we de Les Echt kunnen Door Geven. Dus dit Zet me Aan het Denken: “Wat als het ‘Karen’ Fenomeen onze Eigen Creatie is en het Gewoon NPCs zijn?” Laten we Nu Eens Kijken wat Tim van Cosmic Disclosure Hier Van zegt.

Er lijken Verscheidene Niet Speler Personages, Achter Grond Mensen te Zijn, ze zien Er Uit als Mensen. Ze zijn Benaderbaar, maar ze hebben g
Geen Oog Bewustzijn.”
Laten we Nu Eens Kijken naar dit Boek. Omdat onze Samen Zwering Groot Vader David Icke Hier Lang Geleden over sprak. Hij verdeelt het in Drie Categorieën. De Eerste daar van zijn de Lichamen van de NPC’s zonder Bewust Zijn. Het zijn Inter Actieve Software Programma’s. Hij gebruikt het Voor Beeld van een Carrousel, Hoe de Carrousel draait, Hoe je Ook op Één van de Paarden zou kunnen Rijden, waar Niemand op rijdt. Ze gaan Nog Steeds door de Bewegingen, die ze Rond Draaien met de Rest van de Paarden, maar Er is Niemand om het te Ervaren. David Icke zegt, dat Sommige van deze Inter Actieve Software Programma’s, Ook Wel NPC’s Genoemd, op Andere Programma’s kunnen Draaien, zoals het Agent Smith Personage uit de Matrix Film.

“Laten we Nu naar het Tweede Type gaan, waar Opa Icke het over heeft. Dit Andere Type Mensen hebben Wel Bewust Zijn. Ze zijn Zo in Vervoering, Bevangen en Mis Leid door de Matrix, ze lijken Gevangen te Zitten in een Virtual Reality Gevangenis. Hun Identiteit is een Geprogrammeerde Persoonlijkheid. Deze Mensen zijn de Belangrijkste Energie Bron voor onze Matrix, welke zich voedt met hun Angst, Schuld en Frustratie.

Laten we naar het Derde Type gaan. Deze Derde Groep is de Kleinste van Al deze Mensen. Ze hebben Net Vol Doende Bewust Zijn om te Beseffen, dat we in een Illusie Zitten en dat ons Ware Zelf zich buiten de Begrenzingen van dit Software Programma bevindt.

We zijn Slechts een Fractie van een Oneindige Eenheid. Laten we Nog een Stap Verder gaan met dit NPC Ding. De Blog Genaamd “Eagle Mind” geeft er de Voor Keur aan om het Woord “Non Player Consciousness” te Gebruiken, wat Nog Maals zegt, dat ze Geen Individuele Geest hebben. Ze Missen deze Kwaliteiten, om dat ze Zich  Niet Bewust Zijn van Zich Zelf, Noch van Anderen. Maar er wordt Gekozen om de Woorden ‘Bewust Zijn’ te Gebruiken in Plaats van ‘Karakter‘. Ten Eerste, om dat Alles Bewust Zijn heeft, maar Ook om dat het Woord Toe Passelijker is.”

Con Science Ness

Het Eerste Deel “Con” staat voor “Bedriegen”. Iemand Iets Laten Geloven, Wat Niet Waar is, Het Volgende Deel van het Woord “Science” betekent Kennis Hebben en het Laatste Deel “Ness” houdt in, dat je Staat van Kennis, dus Wat je denkt te Weten, Bedrieglijk is. Het Creëert onze Staat van Zijn. Soms worden ze Ook Wel “Non Source Player” Genoemd. Nog Maals, we zien dit Her Haaldelijk Terug in het Boek van David Icke. De Matrix draait op Energie, Specifiek van de Negatieve Emotie van de Bron Spelers.

Één van de Redenen Waar om NPC’s Bestaan, is om de Voort Zetting van de Matrix Voort te Stuwen door Middel van het Aan Zetten van de Hoofd Personage van de Hoofd Rol Spelers tot het Voelen van Emoties, die deze Realiteit zouden Blijven Creëren en in Stand Houden.

Nou Ja, dit klinkt Wel een Beetje als “Karen voor mij. Het Uit Lokken van Negatieve Emoties om de Tweede Groep Over Stuur en Boos te Houden, Zo dat ze deze Negatieve Realiteit blijven Vorm Geven. Nu doet die Tweede Groep me denken aan de Vrouw van Truman. Ze is een Echt Persoon, maar ze mist het Diepere Bewust Zijn. Ze blijft deze Rol Spelen, een Rol, Waar van ze denkt, dat ze Die moet Spelen.

Dus laten we Nu Terug Gaan naar Dolores Cannon. Stel Nu, dat Één van deze NPC’s is voor Jou een Echt Personage is geworden. Ja, als je je Er Op concentreert en Intensief met ze Om Gaat, Help je ze een Beetje Weg te Evolueren van die Groep Geest. Maar ze worden Niet Onmiddellijk Echt, want het zal Niet tijdens dit Leven Zijn,dat Dit Gebeurt. Je kunt Er Hoogstens Iets in Op Roepen. Mijn Ziel, mijn Bewust Zijn zou een Andere Ziel kunnen Verheffen.

Ten Slotte Nog Iets Heel Belangrijks om teOonthouden. Je zult Nooit kunnen Weten wie een NPC is. Deze Mensen zijn Essentieel voor onze Groei en Evolutie als een, Nog, Niet Geëvolueerde Ziel en Daar Om moeten we Dankbaarheid en Mede Dogen hebben voor de Dingen. die ons Provoceren. Om dat Ze Ons in Feite Gewoon de Kans Geven om te Leren en te Groeien.

Dolores Cannon

De Tijd Versnelt, of Stort in. Al Duizenden Jaren is de Schumann Resonantie of Puls, Hart Slag. van de Aarde 7,83 Cycli per Seconde. Het Leger heeft dit als een Zeer Betrouwbare Referentie gebruikt. Sinds 1980 is deze Resonantie Echter Langzaam aan het Stijgen. Het is Nu Meer dan 12 Cycli per Seconde! Dit betekent, dat er een Equivalent is van Minder dan 16 Uur per Dag in Plaats van de Oude 24 Uur.”
Dolores Cannon – Het Geconvolueerde (Gecompliceerde) Universum, Boek Twee

Administrator

Herstel de Republiek, 4 november 2023

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2023/11/04/achtergrondfiguren-meelopers-en-conformisten-welke-functie-vervullen-ze/#

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herstel+de+Republiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cosmic+Disclosure
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eagle+Mind
https://robscholtemuseum.nl/?s=David+Icke
https://robscholtemuseum.nl/?s=Karen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dolores+Cannon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trueman+Show
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoofd+Personage
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoofd+Rol
https://robscholtemuseum.nl/?s=Achter+Grond+Mens
https://robscholtemuseum.nl/?s=NPC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Non+Player+Character
https://robscholtemuseum.nl/?s=Non+Player+Consciousness
https://robscholtemuseum.nl/?s=Holografie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Virtual+Reality
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schumann+Resonantie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groep+Geest
https://robscholtemuseum.nl/?s=Matrix