Henkoo – (Te)laat

Ik ben een beetje laat met reageren op Kranenburg. Dat komt vanwege de verbazing over de gang van zaken. Een raad van toezicht ontslaat een directeur. Die directeur verzet zich daartegen en vervolgens ontslaat die raad van toezicht zichzelf waarna een machtsvacuüm ontstaat. Een moment waarop de gemeente, statutair, had kunnen ingrijpen.

Maar nee, de directeur zette zijn netwerken in om zijn positie te kunnen behouden. Hij vond het NHKC bereid om een lid te leveren voor de raad van toezicht die daardoor opeens weer, juridisch correct, kon functioneren. En dat deed door de directeur direct te herbenoemen.

Dat ene lid benoemde nog twee andere leden en ziedaar, alweer juridisch, geen vuiltje meer aan de lucht. En ook geen speld tussen te krijgen. De directeur gaat onverdroten door op de ingeslagen weg. Niks museum, dat moet, in zijn visie, een culturele onderneming worden. En wie kan dat beter doen dan hij? Hij heeft immers de wijsheid in pacht! Zonder hem dondert heel Kranenburgh in elkaar. En, pas op, kom niet aan hem want dan mobiliseert hij zijn stakeholder.

En dat, uiteraard, niet voor zijn eer en glorie maar alleen maar in het belang van de brede culturele uitstraling van Bergen. Wat anders dan Kranenburgh (én de directeur) kan dat beter!

Daarvoor verwijs ik graag naar het betoog van Haye van der Werf. Onder de titel “l’Histoire se repéte” geeft hij een uitgebreid overzicht van datgene wat Bergen, Schoorl en de Egmonden te bieden hebben. En veel beter uitgebaat kan worden dan door Kranenburgh alleen.

Misschien moet het conglomeraat van netwerken van de directeur van Kranenburgh daar ook eens kennis van nemen. Misschien heeft hun “god” wel een kokervisie die helemaal niet goed is voor de uitstraling van cultureel Bergen.

Of is het daarvoor te laat?

In deze rubriek een wekelijkse kritische blik op ons dorp door columnist Henk Oudejans
Flessenpost uit Bergen, Jaargang 10, editie 255, 30 oktober 2015

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/2471

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image