Henkoo – Lezers… oftewel reaguurders

Wat is er geworden van de kunstenaar van niveau, die als 18 jarige Bergen verliet om te ontsnappen aan de verlammende invloed ervan op zijn opbloeiende creativiteit?

Is hij daarna verzamelaar geworden van historische ansichtkaarten van zijn geboortedorp? En daarna encadreur om passe-partouts te gaan snijden voor diezelfde ansichten?

En zijn die, anders dan de verzamelingen van Piet Mooy of de HVB (Historische Vereniging Bergen)? Zo anders dat daarvoor een speciale plek moet worden ingericht, bij voorkeur in een paviljoen in de tuin van Kranenburgh?

En dat directeur Kees Wieringa, de man die niet ge-interresseerd was in de Bergense School collectie van mevrouw Smithuys, hem heeft verteld daar wel oren naar te hebben.

Waarna de naar erkenning hunkerende passe-partoutnijder een smeekbrief stuurde naar onze burgemeester met het dringende verzoek zijn verzameling perminent tot “museaal” te verklaren.

Heeft Harald Vlugt wel eens gehoord van Het Kompas. Het voormalige kerkje op de hoek van de Prins Hendriklaan/Dr. van Peltlaan? Tegenwoordig in gebruik als accountantskantoor.

Misschien willen zij hem wel ruimte aan hun wanden verhuren!

Henk Oudejans

Flessenpost uit Bergen, Jaargang 10, editie 314, 04 december 2015

http://flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3169