Henkoo – CPB + Flessenpost uit Bergen – Lezers… oftewel reaguurders: Frits David Zeiler + Matthie Bergman – Zeiler niet in raad + Politiek in kramp + Jos de Moel – Frits David en Filibusteren

CPB

Nee, ik bedoel niet het adviserend orgaan van de rijksoverheid, maar het Cultureel Platform Bergen.

Een platform, dat meent dat er nog veel te winnen is in de samenwerking tussen cultuur en toerisme, en daarvoor een heuse coördinator heeft aangesteld. Ze heet Ellen Klaus en gaat één dag per week, een heel jaar lang aan de slag. Zeg maar een deeltijdbaan.

Natuurlijk gaat ze eerst kijken, wat er allemaal is. Je moet tenslotte wel weten, waar je over praat. Volgens mij had de in Zaandam wonende coördinator niet eerder gehoord van Schok, het Slotkwartier of de Kunst10daagse. Heel misschien iets over Museum Kranenburg en Holland Music Sessions. Sterke organisaties, volgens Klaus, met betekenisvolle evenementen. Bergen kan er blij mee zijn.

Maar ja, dat is Bergen natuurlijk niet. Zoals alles de laatste tijd, moet het groter worden en beter uitgebuit. De plaatselijke evenementen moeten landelijk worden aangeprezen. En daarom moet de onderlinge samenwerking versterkt worden en de publicitaire slagkracht worden gebundeld.

Ik zie het helemaal voor me. Bergenaren, Hoevers, Binders en Derpers, Schorelaars en Groeters gaan samen paginagrote advertenties plaatsen in landelijke kranten. Kopen zendtijd bij de Ster en de commerciële omroepen om toeristen naar hun plaatselijke evenementen te lokken.

Dan staan er straks duizenden mensen in de rij om een plaatsje te bemachtigen in de Ruïnekerk, waarin maximaal 200 mensen een uitvoering van Holland Music Sessions kunnen bijwonen. En waar gaan al die bezoekers parkeren in het Slotkwartier?

Of in het centrum van Bergen, dat de komende jaren volledig op de schop gaat? Neemt het Cultureel Platform Bergen in zijn enthousiasme mee, dat er ook grenzen aan de groei zijn? Dat we weliswaar één gemeente zijn, maar uit een aantal zeer van elkaar verschillende kernen bestaan. Die heel graag hun eigen karakter willen bewaren?

Bergen landelijk promoten. Ik hou mijn hart vast!

Dat belet mij natuurlijk niet om u fijne Kerstdagen en een veilige jaarwisseling toe te wensen.

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 22 december 2017

http://flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3611

Lezers… oftewel reaguurders: Frits David Zeiler

Frits David Zeiler zal na de verkiezingen van 21 maart 2018 niet terugkeren als gemeenteraadslid in Bergen.

Vanaf 2006 was hij actief voor de kiesvereniging Gemeentebelangen BES, eerst als commissielid, daarna twee termijnen als raadslid.

Hij ontwikkelde zich als deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en landschap, erfgoed en kunst.

Daarbij hield hij het ‘groene’ imago van Gemeentebelangen en zijn Bergense voorgangers altijd hoog in ere.

Bij de voorbereiding van het nieuwe verkiezingsprogramma wilde een deel van GB echter een nieuwe koers inslaan. Méér ruimte voor ondernemers, minder aandacht voor de kleinschaligheid die de dorpen in de gemeente Bergen zo bijzonder en uniek maakt.

Het verschil van inzicht over wat kan en niet kan spitste zich toe op de ontwikkelingen rond het Oude Hof. Zeiler verdedigde met verve het standpunt, dat alle activiteiten moeten passen in het beschermde natuur- en cultuurmonument.

Een meerderheid bepleitte het oprekken van de normen, desnoods tegen de bestaande wetten en regels in, die als te knellend werden ervaren.

Hem werd het woordvoerderschap over deze belangrijke zaak ontnomen, en na Zeilers bezwaar daartegen werd hij zonder pardon de fractie uitgezet.

Dit besluit werd hem meegedeeld door middel van een persbericht. Na overleg met de burgemeester en de raadsgriffier besloot hij door te gaan als éénmansfractie.

Inmiddels waren verkiezingsprogram en kandidatenlijst van GB en de meeste andere partijen vastgesteld. Daardoor waren er nauwelijks mogelijkheden meer voor een doorstart nà 21 maart.

Dat betekent, dat Frits David Zeiler eind maart afscheid neemt van de Bergense gemeentepolitiek.

Maar hij heeft verklaard, maatschappelijk actief te blijven op die terreinen die hem het meest na aan het hart liggen: natuur, cultuurhistorie en kunst. Aldus het persbericht.

Flessenpost uit Bergen, 22 december 2017

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/4213

Zeiler keert niet terug in raad

Alkmaarse Courant, 23 december 2017

Alkmaarse Courant, 23 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Politiek steeds meer in een kramp

Alkmaarse Courant, 28 december 2017

Alkmaarse Courant, 28 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Frits David en Filibusteren

Er waren interessante onderwerpen aan de orde in recente Raadsvergaderingen, zoals de bestemming van het (Oude) Hof, de voetbalfusie in Egmond, het fiets en voetpad aan de Eeuwige Laan en de bestemming van het Slotkwartier. Ik heb weer eens de moeite genomen om bij de beraadslagingen over deze onderwerpen aanwezig te zijn en te aanschouwen, hoe onze lokale bestuurders die aanpakken. Zelden heb ik groter geleuter mogen beleven! Slaapverwekkende betogen voorgelezen van een papiertje en van een detailniveau, dat niet zou misstaan in een caféconversatie na een derde glas wijn. Werd Frits David binnen zijn partij nog enigszins in toom gehouden, nu hij daar als eenmansfractie zit, zijn alle remmen los. Iedereen zal weten, dat hij alle wet en regelgevingen kent, als ook de geschiedenis van willekeurig welk stukje verdwaalde baksteen of konijnepad in Bergen. Hij etaleert dat met veel aplomb en het resulteert altijd in dezelfde conclusie: het kan niet, het mag niet en het is onwenselijk!

Enkele andere raadsleden uit de oppositie blaten, dat vervolgens in eigen platitudes na, zodat we allemaal weten, dat ook zij daar niet zitten voor de kat zijn viool.

Het uit Amerika overgewaaide woord, dat daarvoor is bedacht, is filibusteren; redevoeringen extreem lang rekken met het doel het raadsvoorstel te vertragen of te blokkeren. Wel veel meningen en feiten, maar een debat over waarden en uitgangspunten van waaruit een besluit wordt genomen, vindt simpelweg niet plaats.

Arme, arme burgemeester, wethouders en ambtenaren, die dit uren en uren moeten aanhoren om vervolgens te zien, dat het amendement of de motie sneuvelt bij de stemming. Als iedereen nou eens zijn of haar huiswerk zou doen en de technische vragen en uitvoeringsideeën zou afwikkelen in de raadscommissies, konden we na een uur naar huis. Arme, arme raadsleden en toehoorders, die gepijnigd en uitgewoond, pas na elven hun gezin weer kunnen gaan opzoeken.

Ik wil wel geloven, dat mensen zich afkeren van de politiek. Het is een straf om bij de raadsvergaderingen aanwezig te zijn. Je vindt straks geen raadslid meer, die voor de schamele vergoeding zijn of haar tijd hieraan wil opofferen! Want dat is het, een offer.

Groot respect voor de wethouder,s die ondanks deze martelgang nog tot concrete plannen en besluiten komen. Het mag een wonder heten!

Maak onderling afspraken over maximale spreektijd per partij en per onderwerp. Dat dwingt de deelnemers aan het gesprek tenminste tot bondige uitspraken en motivaties.

We blijven evenwel hoopvol, dat onze filibusters het licht gaan zien. Het wordt immers Kerst, een tijd van inkeer en overpeinzing. In die zin wens ik u allen een mooie retraite met hele stille Kerstdagen en een fonkelend Nieuwjaar.

Hoe denkt u hier over? Laat het ons weten via info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 29 december 2017

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/rechts/4236

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image