Henkoo – 2017 en de vorm + Flessenpost uit Bergen – Oproep stil protest tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen: maandag 9 januari 2017 om 20.00 uur

2017 en de vorm

Een heel nieuw jaar beginnen zonder iedereen die dat doet heel veel goeds te wensen kan niet.

Bij deze dus. Voor allen een gezond en gelukkig Nieuwjaar!!!

Zo, daarmee heb ik aan de vorm voldaan en ga ik ervan uit dat u daar in trapt. Wat dat betreft ben ik niet anders dan onze bestuurders. Nadat Hetty Hafkamp mij in haar laatste column van 2016 nog even geruststelde omdat de democratie in Bergen fantastisch had gewerkt en dat er nu eenmaal altijd winnaars en verliezers zijn. ‘Leg je daar nu eens gewoon bij neer Henkoo’, dacht ik toen.

Maar mijn kerstgevoel, u weet wel ‘vrede op aarde voor alle mensen’, was volkomen naar de knoppen. Wat nu ‘alle mensen’. En al die mensen in dit dorp die tegen een super Aldi zijn dan? En tegen een onomkeerbare vernieling van ons dorpscentrum? Gewoon erbij neerleggen want dat is democratisch niet haalbaar?

Hoe kom ik van dat gevoel af dat er in dit dorp niet geluisterd wordt naar de inwoners? Zal ik mee blijven werken aan de vorm? Meedenken, inspreken, protesteren zonder resultaat. Voor de vorm?

Een referendum over de nu vastgestelde plannen, toch een ultiem democratisch middel, werd, zelfs door D66, weggestemd. Zo wordt de democratie omgezet in een dictatuur.

De dictatuur van de meerderheid. Een meerderheid van 2 stemmen!

Doe ik nog langer mee aan dit spel? Voor de vorm? Neen. Om te beginnen ga ik dus niet naar de nieuwjaarsreceptie van dit College.

Dat is, voorlopig, mijn vorm.

Henkoo

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen. 7 januari 2017

http://flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3611

Oproep stil protest tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen – maandag 9 januari 2017

Het college van Bergen nodigt u graag uit…

voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De receptie is van 20.00 tot 22.00 uur in de Ruïnekerk. De zaal gaat om 19.30 uur open. U bent van harte uitgenodigd om te komen proosten op het nieuwe jaar: wat gaat het ons brengen? En wat heeft het oude jaar ons gebracht?

Misschien gaat het wel een knalfuif in de Ruïnekerk worden nu columnist Henkoo niet komt.

Beste inwoners van de gemeente Bergen,

Steeds meer inwoners maken zich zorgen over het harde handhavingsbeleid van het College van B&W. Door dit beleid wordt in Schoorl de familie Vos uitgezet. Fred en Karin Vos en hun twee jonge kinderen. Hardwerkende inwoners die in de veronderstelling verkeerden dat ze, net als Vader Vos al 20 jaar, volkomen legaal woonden. Dat hadden ze vooraf grondig laten onderzoeken. Modern uitzetten betekent in de praktijk een dwangsom van 150.000 euro aan je broek krijgen. Met enige goede wil kan dit probleem door onze bestuurders opgelost worden.

In Egmond is de dreiging van een woonverbod voor Ingrid Schouw boven de duinmanege voorlopig uitgesteld. Een situatie die al jaren bestaat, wordt door rigide handhaving ineens niet langer toegestaan. De politiek is nu aan zet, door een ‘Verklaring van geen bezwaar’ (VVGB) af te geven maar er is nog niets zeker.

In december werd het plan In Harmonie na een ongelijke strijd door College en coalitiepartijen weggestemd. Met een andere plannenmaker werd namelijk al eerder een intentieovereenkomst getekend. Daarmee maakte bestuurlijk Bergen van burgerparticipatie een lachwekkende vertoning. De door de wethouder bejubelde wedstrijd tussen twee plannen werd slechts voor de bühne gehouden. Het voorstel om binnen drie maanden door een onafhankelijk expertteam het beste uit beide plannen te halen, werd van tafel geveegd. Jarenlange juridische strijd is nu het gevolg. Ook een voorstel voor een referendumverordening werd afgewezen om de wethouder in het zadel te houden.

Steun uw dorpsgenoten en kom op maandag 9 januari om 20.00 uur ook naar de nieuwjaarsborrel van de gemeente Bergen in de Ruïnekerk. Laat College van B&W en de gemeenteraad met een stil protest horen én zien dat:

‘De Vossenjacht gestaakt moet worden’ (familie Vos)

‘Wonen boven de manege de veiligheid van paarden garandeert’ (Ingrid Schouw)

‘Dat u nog altijd voor het plan In Harmonie bent’. (Stichting Mooier Bergen)

Het College en de gemeenteraad zijn met uw stem gekozen. Dat schept verplichtingen ten aanzien van zorgvuldig bestuur en menselijke beleid in de richting van burgers. Laat door het tonen van de onderstaande poster zien dat u dat ook van hen verwacht!

Komt u niet naar de nieuwjaarsreceptie? Plaats de poster graag zichtbaar achter uw raam. (Leest u dit bericht op Facebook, maak dan door een reactie kenbaar dat u ons steunt.)

Vraag de onderstaande poster als pdf via een mailbericht aan bij samen.bergen.verzetten@outlook.com of download via de website van Zorgnetwerk Noord-Holland (http://zorgnetwerk-nh.nl/stil-zichtbaar-protest-beleid-college-en-coalitiepartijen-tijdens-nieuwjaarsreceptie-op-maandag-9-januari-om-20-00-uur-ruinekerk-bergen/), zodat u de poster zelf kunt uitprinten en vouwen. Graag tot de 9e!

Flessenpost uit Bergen, 30-12-2016 12:55

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/oproep-stil-protest-tijdens-nieuwjaarsreceptie-gemeente-bergen—maandag-9-januari-2017/7700