Henk-Jan den Ouden – Uitstel of afstel voor afslag A9 bij Heiloo

Heiloo – De aanleg van de aansluiting van Heiloo op de A9 loopt op zijn minst verder vertraging op. Dat blijkt uit een toelichting op een recente uitspraak van de Raad van State.

Het hoogste rechtsorgaan in ons land heeft recent uitspraak gedaan over twee zaken rond het Programma Aanpak Stikstof. Op basis van dat PAS kan alvast toestemming worden verkregen voor bijvoorbeeld wegenbouwprojecten, waarvan wordt vermoed, dat ze gevolgen hebben voor het stikstofgehalte in natuurgebieden. Dit omdat met het PAS later maatregelen worden getroffen om dat stikstofgehalte te verminderen.

Ook voor de aansluiting Heiloo is destijds op deze manier alvast toestemming gekregen voor de aanleg. Maar een aantal belanghebbenden heeft bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Die heeft besloten, dat de projecten moeten worden stilgelegd tot er duidelijkheid is.

Die duidelijkheid is er nu. De Raad van State meldt: “Het PAS loopt vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij ’vooraf’ toestemming aan nieuwe activiteiten. Het Europese Hof oordeelde in november 2018, dat de positieve gevolgen van de maatregelen, die in het PAS zijn opgenomen, vooraf vast moeten staan. Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan. Omdat het PAS niet aan die voorwaarde voldoet, mag het niet als toestemmingsbasis voor nieuwe activiteiten worden gebruikt.

De Raad van State zette vorige week met deze argumentatie als eerste een streep door twee vergunningen voor veehouderijen. In totaal liggen er echter zo’n 180 zaken te wachten, die tijdelijk zijn stilgelegd in afwachting van een oordeel over het PAS. De Raad van State zal als eerste uitspraken doen over de resterende zaken over veehouderijen. “De afhandeling van zaken over bestemmingsplannen zal wat langer duren“, zo meldt Den Haag.

Tegenvaller

Dat is een tegenvaller voor het projectteam, dat de aansluiting coördineert en waarin de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum en de provincie Noord-Holland vertegenwoordigd zijn, en voor de gemeente Heiloo, de formele opdrachtgever van het project. De aanleg wordt op zijn minst een paar maanden verder vertraagd, en er is een kans, dat het helemaal niet doorgaat, omdat de gevolgen voor de natuur toch te groot blijken.

De gemeente Heiloo en het projectteam willen nog geen commentaar geven op de mededelingen van de Raad van State. “De gevolgen van de uitspraak worden in kaart gebracht“, aldus een woordvoerder. Eerder hoopten ze nog, dat een uitspraak niet nodig zou zijn, omdat uit nieuw onderzoek bleek, dat het stikstofeffect van de afslag zeer gering was.

De fractie van Gemeentebelangen Heiloo heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van B & W van Heiloo. De partij, een gekend tegenstander van de aansluiting, wil onder andere weten welke gevolgen de uitspraak heeft en of het college nu claims verwacht.

Alkmaarse Courant, 8 juni 2019, 08:27

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190607_84689082/uitstel-of-afstel-voor-afslag-a9-bij-heiloo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heiloo
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afslag+A9