Henk-Jan den Ouden – Raad Heiloo twijfelt over samenwerking regio + Raad van State blokkeert aanleg afslag A9 Heiloo

Raad Heiloo twijfelt over samenwerking regio

Heiloo – De zes andere gemeenten in de regio zullen een maand moeten wachten op een antwoord uit Heiloo over nieuwe regionale samenwerking. In de gemeenteraad staakten maandagavond de stemmen over de Focus agenda, en dan met name over de financiering daarvan.

Het gaat niet eens om grote bedragen; voor Heiloo enkele tienduizenden euro’s extra om te komen tot een samenwerking op drie speerpunten: wonen, bereikbaarheid en energie innovatie. Maar zelfs bij coalitiepartij Heiloo 2000 waren er tot aan de stemming twijfels. Coalitiegenoot VVD wilde het geld niet structureel beschikbaar stellen, maar incidenteel. Uiteindelijk stemden zij, net als partner CDA, toch voor. Maar omdat er bij de VVD een raadslid afwezig was, haalde de coalitie deze keer geen meerderheid: 9-9. En dus wordt het plan volgende maand opnieuw behandeld.

Portefeuillehouder en burgemeester Hans Romeyn had zijn uiterste best gedaan om een meerderheid voor de Focus agenda te krijgen. De gemeenteraad was bang, dat bij een ‘ja’ Heiloo het geld kwijt zou zijn, zonder dat daar veel controle op zou zijn. Romeyn stelde, dat het bedrag pas over een paar maanden, bij de behandeling van de begroting, definitief zou moeten worden gereserveerd. Maar in het voorstel voor de Focusagenda stonden de bijdragen toch echt. En daarop sneuvelde het plan, vooralsnog.

De oppositie was al niet mals geweest. PvdA voorman Ko Hemminga sprak van ‘een kind met een waterhoofd zonder zicht op harde resultaten’. Hij vond dat het beleid best door ‘een paar van de 2000 ambtenaren’ kon worden uitgevoerd, die in de zeven gemeenten werken. Edith de Jong van GBH vond de drie focuspunten ‘te veel naar welvaart en te weinig naar welzijn’ neigen, en Fons Hopman van D66 vond het voorstel getuigen van ‘bestuurlijke autisme en arrogantie’, omdat volgens hem bij de totstandkoming ervan ‘geen enkele interactie met de volksvertegenwoordiging, laat staat de burgers’ was geweest.

Romeyn kreeg zijn coalitiepartijen slechts met moeite mee, en de oppositie dus niet. Wordt over een maand vervolgd. Het wachten is op de andere zes gemeenteraden.

Alkmaarse Courant, 7 mei 2019, 13:31

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190507_88393656/raad-heiloo-twijfelt-over-samenwerking-regio

Raad van State blokkeert aanleg afslag A9 Heiloo

Heiloo – De aansluiting Heiloo op de A9 kan voorlopig niet worden aangelegd. De Raad van State heeft het bestemmingsplan dat de afslag mogelijk maakt, vernietigd.

Dat blijkt uit een uitspraak (https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@117541/pas-remt-zes-ontwikkelingen/) die woensdagochtend bekend is gemaakt.

Volgens de Raad van State is niet duidelijk wat de gevolgen voor de stikstofdepositie in nabijgelegen natuurgebieden, zoals het duingebied, zullen zijn als de afslag is aangelegd. De gemeenten Heiloo en Castricum, die rechtstreeks betrokken zijn bij de aanleg van de afsluiting, moeten dat opnieuw onderzoeken volgens de nieuwste richtlijnen, die in mei van dit jaar bekend zijn geworden.

Later meer.

Lees ook: Uitstel of afstel voor afslag A9 bij Heiloo
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190607_84689082/uitstel-of-afstel-voor-afslag-a9-bij-heiloo

Alkmaarse Courant, 11 september 2019, 10:46

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190911_20863864/raad-van-state-blokkeert-aanleg-afslag-a9-heiloo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Romeyn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heiloo
https://robscholtemuseum.nl/?s=samenwerking+regio
https://robscholtemuseum.nl/?s=A9