Henk-Jan den Ouden – Provincie: afslag gaat gewoon door

Heiloo – De aansluiting van Heiloo op de A9 zal niet worden afgeblazen als gevolg van bijvoorbeeld vertraging in de woningbouw waarmee het project deels wordt gefinancierd. Dat antwoordt het provinciebestuur op vragen van de fractie van de SP in Provinciale Staten.

De SP stelt dat de huizenbouw in de wijk Zandzoom aan de zuidkant van Heiloo langzamer gaat dan verwacht en dat er nauwelijks belangstelling van bedrijven is om zich in de Boekelermeer te vestigen. De afslag is onder andere bedoeld om de toegankelijkheid van de Zandzoom en het bedrijventerrein te verbeteren. Gedeputeerde Staten zegt echter: „Er is nu de gelegenheid, mede door toestemming van de minister, om de aansluiting te realiseren en te zorgen dat onder het motto ’eerst infrastructuur, dan architectuur’ de bereikbaarheid op orde is voordat de woningen worden gebouwd. Daarbij is bekend dat het huidige wegennet al overbelast is en dat de nieuwe weg het bestaande wegennet ontlast.”

De SP stelt verder dat er al begonnen is het de aanleg van de afslag; PWN is namelijk bezig een waterleiding en een rioolleiding om te leggen. Volgens de SP moet voor de aanvang van de werkzaamheden al natuurcompensatie gerealiseerd zijn en is dat niet gebeurd. GS geeft wel aan dat het verlies van 16 hectare aan natuur die verloren gaat voor de afslag, gecompenseerd wordt aan de oostkant van de A9, maar ook dat er voor het verleggen van de leiding geen compensatie nodig is. Maar de vraag was breder, zegt Marnix Bruggemann, Statenlid van de SP. „De vraag was of de natuurcompensatie voor de afslag geregeld was, en ik lees nu in de antwoorden dat dat allerminst het geval is.”

„Maar belangrijker is, dat dat wij vinden dat de gemeenteraad van Heiloo zich eens goed achter de oren moet krabben of ze ruim acht miljoen euro hierin willen stoppen. GS zegt eigenlijk: als je de afslag aanlegt, dan komen de huizen en de bedrijven vanzelf. Maar dat is koffiedik kijken. Het zou verstandiger zijn om eerst te kijken hoe de woningbouw en het bedrijventerrein zich ontwikkelt. Dan kun je het plan voor de afslag altijd alsnog uit de kast halen.”

NHD, 3-12-2016, 8:50 (Update 3-12-2016, 8:50)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28819336.ece/Provincie-afslag-gaat-gewoon-door_?lref=SL_1