Henk-Jan den Ouden – Onderzoek bestuurscultuur + College van B & W Bergen – Onderzoek Hoffmann naar medewerker + Martijn Gijsbertsen – Foute ambtenaren? + Leonie Groen – ‘Beerput Bergen’

Onderzoek bestuurscultuur

Alkmaarse Courant, 12 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 6 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Update (14:55 uur): Onderzoek Bureau Hoffmann naar handelen medewerker

Ons college heeft de BUCH Werkorganisatie opnieuw gevraagd om een update over het onderzoek van Bureau Hoffmann naar het vermeend onjuist handelen van een medewerker. Dit is daarmee een vervolg op ons bericht aan u van 4 september 2018.

Actuele processtappen Fase 1

Bureau Hoffmann heeft het onderzoeksrapport, aanvullend onderzoek, hoor en wederhoor (verder genoemd ‘onderzoek’) aangeleverd bij de BUCH Werkorganisatie
Op basis van deze informatie heeft de BUCH Werkorganisatie juridisch advies ingewonnen bij de huisadvocaat over mogelijke arbeidsrechtelijke stappen
Op basis van het onderzoek en het juridisch advies heeft de directie van de werkorganisatie een voorgenomen arbeidsrechtelijk besluit genomen (20 september 2018)
Op dit voorgenomen besluit mag de medewerker in kwestie een zienswijze uitbrengen. Daar staan tien dagen voor. De medewerker heeft een zienswijze ingebracht
De zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het voorgenomen besluit van de directie. Het voorgenomen besluit is in de directievergadering van 11 oktober 2018 omgezet naar een definitief besluit
Het dienstverband tussen de BUCH werkorganisatie en de medewerker in kwestie is met de uitvoering van dit besluit (strafontslag) beëindigd

Omwille van privacy, juridische zorgvuldigheid en eventuele aansprakelijkheidstellingen doen gemeente en Werkorganisatie BUCH geen uitspraken over de inhoud van het onderzoek.

Openbaar Ministerie

We willen u nogmaals melden dat we vanaf het begin van het onderzoek regelmatig contact hebben gehad met het Openbaar Ministerie (OM).

Zoals bekend hebben derden aangifte gedaan bij het OM tegen de medewerker in kwestie. De werkorganisatie heeft het onderzoek op verzoek van de officier van justitie aangeleverd bij het OM. Deze heeft inmiddels het rapport bestudeerd en besloten dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart naar de betreffende ambtenaar. Het gaat hierbij om de verdenking van het aannemen van steekpenningen. De rijksrecherche voert het onderzoek uit onder leiding van het OM Noord-Holland. Het genoemde rapport is onderdeel van het strafdossier. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het beschikbaar kunnen stellen van het onderzoek Hoffmann aan uw raad. Dit wordt op dit moment nagevraagd bij de officier van justitie.

Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek van OM gaat duren.

Wij hebben onderzocht of de gemeente destijds aangifte had moeten doen. Dit is niet het geval. De officier van justitie heeft dit bevestigd. Het inschakelen van Bureau Hoffmann voor een nader feitenonderzoek was op dat moment adequaat genoeg. Nu de rapportage gereed is, en we het voortschrijdend inzicht uit het onderzoek hebben, doet het college aangifte.

Extra raadsvergadering

Na afloop van de raadsvergadering van 4 oktober 2018 hebben de fractievoorzitters besloten om vooralsnog geen extra raadsvergadering in te plannen. Zij wilden eerst de stappen van het OM afwachten. Tevens is op dat moment besloten dat er nog geen stukken van het onderzoek Hoffmann worden verstuurd naar de raad.

Vertrouwelijkheid

U hebt gemerkt dat dit dossier uiterst vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen we vanuit overwegingen van privacy en juridische zorgvuldigheid. Bovendien hebben derden aan het onderzoek meegewerkt onder de voorwaarde dat hun inbreng vertrouwelijk wordt behandeld.

Op 10 juli 2018 is er door het college geheimhouding opgelegd op de zogeheten managementletter. Onder deze titel heeft Bureau Hoffmann het (eerste) onderzoeksrapport samengevat. De geheimhouding is opgelegd zodat het college de fractievoorzitters uit uw raad tussentijds kon bijpraten. Zoals u weet hoefde deze geheimhouding geen bekrachtiging in uw raad, aangezien de informatie slechts voor een deel van de leden beschikbaar was. Indien het college informatie met de gehele raad onder geheimhouding deelt, dan zal het u verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen in uw vergadering.

We hechten er daarnaast waarde aan te vermelden dat we tevens terughoudend zijn geweest met het openbaren van inhoud van deze casus vanuit bescherming van onze (ex)medewerker. Wij zijn fel tegenstander van de publieke schandpaal zoals deze helaas in deze tijd wel eens wordt gehanteerd. We hebben dan ook morele bezwaren tegen de wijze waarop deze zaak bij tijd en wijle op sociale media en in de pers wordt gepresenteerd.

Fase 2

De BUCH Werkorganisatie onderzoekt op dit moment hoe dit dossier het beste met u en het college gedeeld kan worden. Uitgangspunten hierbij zijn het waarborgen van zorgvuldigheid en privacy. Tegelijkertijd willen we uw raad in staat stellen om goed geïnformeerd een besluit te kunnen nemen over een eventuele Fase 2, een door u nader te definiëren vervolgonderzoek. Het een en ander is tevens afhankelijk van de stappen die het OM zet.

Indien uw raad besluit over te gaan tot een vervolgonderzoek, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad van Bergen en niet – zoals in Fase 1 – onder de verantwoordelijkheid van de BUCH Werkorganisatie.

Nieuwsbrief van het College, 11 oktober, 2018

http://nieuwsbrief.raadbergen-nh.nl/update-onderzoek-bureau-hoffmann-naar-handelen-medewerker/

Foute ambtenaren? ‘Niet bekend’ + ‘Beerput Bergen’ blijkt dieper dan Vos dacht

Alkmaarse Courant, 13 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 13 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hetty+Hafkamp
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/222016/Bergense-ambtenaar-op-non-actief-vanwege-onderzoek-naar-verstrekte-hypotheek
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/222024/Ambtenaar-op-non-actief-Dit-is-belangenverstrengeling-je-bent-zo-chantabel-als-wat
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/232866/Justitie-doet-strafrechtelijk-onderzoek-naar-topambtenaar-Bergen