Henk Jan den Ouden – Nog steeds meerderheid in raad van Heiloo voor aansluiting op A9, zegt D66 zegsvrouw Pauline Wittebol: ’Zorgen oplopende kosten, maar nu geen open einde meer’

Het talud van de afslag Heiloo op de A9 ligt al klaar, de Lagelaan (richting de rode bollenvelden bovenin) moet worden aangepast (foto Hans van Weel)

Er is nog steeds een grote meerderheid in de raad van Heiloo voor de aansluiting op de A9, zegt D66 zegsvrouw Pauline Wittebol: ’Onze zorgen waren de oplopende kosten, maar we hebben nu geen open einde meer

Heiloo – Heiloo heeft een nieuw coalitieakkoord. VVD, D66, CDA, PvdA en Heiloo Lokaal stonden dinsdagavond in een extra gemeenteraadsvergadering nog achter de afspraken, die de afgelopen weken zijn gemaakt.

De oude coalitiepartijen VVD en CDA benadrukten vooral, dat het ging om het oude coalitieakkoord uit 2018, met enkele aanvullingen. Heiloo Lokaal was al vaak loyaal aan de coalitie, maar PvdA en D66 hadden wat meer uit te leggen. GBH fractievoorzitter Edith de Jong sprak van ’een draai van 180 graden’, vooral voor wat betreft de aansluiting van Heiloo op de A9, omdat de drie partijen tegen de extra financiering van 1,7 miljoen hadden gestemd en nu voor. Ook Linda Veerbeek van de vertrokken coalitiepartij Heiloo-2000 vond dat er in het programma niet veel was gewijzigd. „Gezien de felle oppositie van D66 en PvdA in de eerste drie jaar hadden we verwacht een heel ander coalitieprogramma te lezen.”

Nu staat in dat coalitieakkoord, dat Heiloo wel degelijk gaat betalen. „Er is nog steeds een grote meerderheid in de raad voor de afslag”, stelde D66 fractievoorzitter Pauline Wittebol vast. „Onze zorgen betroffen de oplopende kosten. We hebben nu geen open einde constructie meer, de 1,7 miljoen is maximaal en ultiem. We hadden die 1,7 miljoen als drukmiddel richting de provincie in onze zak gehouden.” Op de vraag van De Jong wat er gebeurt als er toch overschrijdingen komen, antwoordde VVD voorman René van Splunteren „Dan gaan we weer in overleg.” Niet echt een hard plafond”, vond De Jong. „Ik heb de indruk dat GBH aanstuurt op nog meer vertraging en dus nog hogere kosten”, sneerde Hessel Hiemstra (CDA). „En dan zeggen: zie je wel dat het te duur wordt.”

PvdA-voorman Ko Hemminga sprak van ’reparatiemanagement’ in de financiën. Hij vond, dat er met nieuwe afspraken over een maximale schuldpositie in het coalitieakkoord veel veranderd was. „Ik vertrouw erop dat we het lek boven gaan krijgen. De nieuwe wethouder speelt daarin een essentiële rol. Wij gaan ervan uit dat er dit jaar geleverd gaat worden.”

Erg florissant ziet het er niet uit. „De komende jaren neemt de ruimte die beschikbaar is voor nieuwe wensen snel af”, constateerde Wittebol maar alvast. „We kunnen nu nog een paar leuke dingen voor Heiloo gaan doen. Maar vanaf 2027 moeten we beginnen met het aflossen van een grote lening van 52 miljoen euro.” Het gaat dan om een aflossing van anderhalf miljoen euro per jaar.

Stemming

De man die de geldstromen in Heiloo in elk geval tot voorjaar 2022 in goede banen moet gaan leiden is haar partijgenoot Peter van Diepen, de beoogd wethouder van financiën. Hij mocht zich dinsdagavond al even kort voorstellen aan de gemeenteraad, maar moet de stemming nog afwachten. Dat moet namelijk schriftelijk gebeuren, en dat kan niet in een digitale vergadering. De raadsleden moeten nu woensdagmiddag stembriefjes gaan brengen naar het gemeentehuis. De uitslag wordt woensdagavond bekend in een nieuwe extra raadsvergadering, waarna hij benoemd kan worden.

Alkmaarse Courant, 19 januari 2021, 22:51

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210119_53567579

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afslag+A9
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heiloo