Henk-Jan den Ouden – Minder geheime stukken in Heiloo

Heiloo – Er moeten minder geheime stukken komen in Heiloo. Als bijvoorbeeld kan worden volstaan met een alinea of zelfs alleen een bedrag ’wit te maken’, dan zal dat gebeuren. Dat was de conclusie in de gemeenteraad maandagavond na een door Fons Hopman van D66 aangezwengeld interpellatiedebat over geheimhouding.

Hopman vond dat er te vaak incidenten zijn met geheimhouding. De gemeenteraad kan het college op die manier niet controleren en de raad kan de burgers niet goed laten weten wat er allemaal bekokstoofd wordt, zei Hopman. Hij stelde dat het college onlangs nog zelf opzichtig in de fout ging, door een stuk over de financiën rond nieuwbouwwijk Zandzoom dat op 30 augustus door de raad geheim was verklaard, nog dezelfde dag gewoon op de website te zetten.

Burgemeester Hans Romeyn wilde echter, ook niet na aandringen van Hopman, erkennen dat daarmee fouten waren gemaakt. Er was gewerkt volgens de opgestelde protocollen. ,,En wat we doen voldoet aan de wetgeving op dit gebied.’’ Hij stelde dat er in de zaak Zandzoom niet was verwezen naar geheime informatie en dat geheime stukken ook niet inhoudelijk werden geciteerd, omdat deze informatie gewoon openbaar was. Tot verbazing van Hopman, die er uiteindelijk akkoord mee ging om deze verwarring later eens afzonderlijk met het college te bespreken.

Wit lakken

Maar het was D66, gesteund door mede-oppositiepartijen PvdA en NCPN, om meer te doen dan excuses en ze kregen steun van andere partijen in de gemeenteraad. „Met een goede motivatie kun je geheimhouding beter aan de burger uitleggen”, vond CDA-fractievoorzitter Hessel Hiemstra. Elly Meriwani van E.66 stelde voor, geen hele documenten meer geheim te verklaren maar bepaalde delen ’wit te lakken’. Wat de VVD betreft wordt er zo veel mogelijk openbaar, zei voorman René van Splunteren. En Tijmen Valkering van Heiloo-2000 vond het prima als er kritisch gekeken wordt, hoe met geheimhouding moet worden omgegaan.

Romeyn gaf toe dat de geheimhouding ’gezamenlijk als een probleem wordt ervaren’ en zegde toe, dat het college kritisch de reeds geheim verklaarde stukken zou gaan doornemen, om te kijken welke gedeelten nou per se geheim moeten blijven. En in de toekomst moet preciezer worden omschreven, waarom een stuk geheim wordt. Omdat het uiteindelijk de gemeenteraad is die geheimhouding oplegt, gaat de auditcommissie nu met Romeyn en wellicht nog een wethouder bespreken wat in de toekomst het beleid inzake geheimhouding wordt.

Nadat de raad nog had besloten om een proef met diffractoren om het geluid van de snelweg A9 bij Plan Oost te verminderen, drie maanden extra respijt te geven, sloot Romeyn de vergadering. Pubiek en pers moesten de zaal verlaten, want er was nog een besloten vergadering van de raad gepland. Waarover dat ging? Dat was en bleef ook na dit interpellatiedebat geheim.

NHD, 13-12-2016, 8:39 (Update 13-12-2016, 8:39)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28852235.ece/Minder-geheime-stukken-in-Heiloo_?lref=r_regionaal