Henk-Jan den Ouden – ‘Meevallers voor Heiloo’ + Reservering lawaai A9 geschrapt + Roel van Leeuwen – Staten vast aan afslag + Stichting Heilloze Weg – Ingezonden brief: Afslag A9 | Naar Raad van State

‘Ook meevallers op komst voor Heiloo’

Alkmaarse Courant, 7 november 2017

Alkmaarse Courant, 7 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Reservering tegen lawaai A9 geschrapt

Alkmaarse Courant, 8 november 2017

Alkmaarse Courant, 8 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Staten houden vast aan aanleg van afslag

Alkmaarse Courant, 8 november 2017

Alkmaarse Courant, 8 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Ingezonden brief: Afslag A9 | Heilloze Weg naar Raad van State

Heiloo – Op 10 oktober stemden vier partijen – D66, PvdA, Heiloo Lokaal en NCPN – tegen het Bestemmingsplan Aansluiting A9 omdat:

· de kosten het eerder in de gemeenteraad vastgestelde maximum van €8,5 miljoen ver gaan overschrijden en het zicht op de totale kosten ontbreekt;
· de verkoop van nieuwbouwwoningen en bedrijfskavels niet alleen achter loopt op de planning, maar ook miljoenen euro’s verlies oplevert;
· er nog geen enkele duidelijkheid is over de kwantitatief en kwalitatief gelijkwaardige compensatie van ruim 17 hectare weidevogel en Natuur Netwerk Nederland gebied, dat opgeofferd wordt;
· er na drie jaar plannen maken nog geen verkeersbeleid is, dat een structurele, regionale, oplossing biedt voor al het extra verkeer, dat de afslag voor de dorpskern oplevert.

Vier andere partijen – VVD, CDA, Heiloo 2000 en E66 – vinden het ontbreken van essentiële informatie voor deze voor Heiloo belangrijkste beslissing van de laatste decennia, geen probleem. Inclusief zetel rovers hebben zij de meerderheid in de raad. Voor hen is regeren ‘vooruit schuiven’. Zij hebben het Bestemmingsplan geaccordeerd en Heiloo voor de komende zestig jaar opgescheept met extra kosten, rentelasten en bezuinigingen op gemeentelijke voorzieningen.

Heilloze Weg gaat tegen dit bestemmingsplan in beroep bij de Raad van State. De stichting is een crowdfunding actie gestart. U kunt bijdragen op NL40INGB0006837703 t.n.v. Stichting Heilloze Weg.

Bestuur Stichting Heilloze Weg

Uitkijkpost, do 2 nov 2017, 12:13

https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/algemeen/25185/ingezonden-brief-afslag-a9-heilloze-weg-naar-raad-van-state-