Henk-Jan den Ouden – Jan Roos wil raad Bergen in + ‘Burger wordt als drempel ervaren’ + Hans Vos – FATSOENSNORMEN OF NORM OVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Jan Roos wil raad Bergen in

Jan Roos overweegt de lokale politiek in te gaan in de gemeente Bergen, waar hij woont. Hij zegt daarover een gesprek te hebben gehad met ’een groep heren, die ook klaar zijn met de politieke situatie in Bergen’.

De voormalige politiek leider van de partij Voor Nederland (VNL) zegt, dat er ’nogal wat gedoe’ is in de Bergens politiek. „Ik heb het in de Tweede Kamer gezien en in Bergen gaat het net zo: elke vorm van dualisme ontbreekt. De afspraken zijn al gemaakt, voordat het debat in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden, terwijl het volk het daar niet mee eens is. In Bergen zwaait een burgemeester van Groen Links, mevrouw Hafkamp, de scepter, alsof het haar eigen gebied is. Ze heeft verder weinig voeling met de inwoners van de voormalige BES gemeenten.”

Roos heeft overleg gehad met een groep rond de Facebookpagina Samen Bergen Verzetten (https://www.facebook.com/groups/231642440511713/?fref=nf). „Maar het is wel breder dan dat. We zijn aan het kijken in hoeverre zo’n nieuw geluid gehoord wordt en er toe doet.” Met andere woorden, Roos kijkt nog, of er voldoende draagvlak is voor zo’n partij in Bergen.

Noordhollands Dagblad, 29 september 2017, 16:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/jan-roos-wil-raad-bergen

‘Burger wordt als drempel ervaren’

Alkmaarse Courant, 30 september 2017

Alkmaarse Courant, 30 september 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

FATSOENSNORMEN OF NORM OVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Ook goede morgen, dat saaie en alles op rolletjes lopende Bergen,

Vandaag willen wij wat vraagtekens zetten bij rechten en plichten van ambtenaren en bestuurders en de vraag of en in hoeverre een burgemeester gerechtigd is om eigenhandig verregaande controles en onderzoeken in te stellen.

De casus

Wij van Samen bergen Verzetten timmeren nu ruim 3 jaar aan de weg.
Verguisd, uitgelachen, af geserveerd en door de meeste, vooral oudere en vast geroeste politici met eigen agenda’s weg gezet als tijdelijke relschoppers.
Waaide wel over en zou wel als een nachtkaars uitgaan.
Maar die nachtkaars werd een batterij aan 500 watt bouwlampen, die 24/7 aanstaan en alles, tot in het meest donkere hoekje, in het volle daglicht zetten.

En ja, gaande weg onze veldtocht tegen misbruik van bevoegdheid, achterkamertjes politiek, volstrekte willekeur, belangenverstrengeling tussen politiek, ambtenaren en zakenlui, de genadeloze angst en afmaak cultuur als het gaat om een ieder, die het waagt om zich tegen deze clan te verzetten of, erger nog, publiekelijk stelling neemt tegen deze bestuurders, of ze aanklaagt, of aan de kaak stelt, gaande weg de bekendmakingen zijn er ambtenaren (geweest), die wel integer zijn en die de heersende angstcultuur en vriendjespolitiek meer dan beu zijn en ook liever verbetering en verandering zien. Die er zijn voor de inwoners van Bergen en niet voor een klein clubje alles is voor Bassie ritselaars.
En ja, zij informeren en informeerden ons steeds regelmatiger over zaken en feiten, die zich op het spookkasteel afspelen.
En vooral het laatste jaar zijn daar ook een paar politici bij gekomen.

Voor een deel onze bronnen.
Want lezen, dat je ambtenarenapparaat, waarvan je deel uitmaakt, beoordeelt wordt door de VNG als waardeloos…
Uit de krant moeten lezen, dat GS dreigt met onder curatele stelling…
Als je te horen krijgt, dat er geen tijd en keuzes meer zijn bij Van Speijk, omdat alle termijnen, ook die van de RVS verstreken zijn en er 3 meter hoger gebouwd wordt ten bate van luxe (recreatie)appartementen
Als je dat gevloek, bedreig en getier van de burgemeester en van sommige coalitie fractievoorzitters grens overschrijdend gedrag vind, disproportioneel en zwaar buiten het boekje, bedreigend en intimiderend vind..
Als je de hetze tegen Hans Vos en de Facebook pagina Samen Bergen Verzetten en de achterbakse tactieken om handen op elkaar te krijgen om aangifte tegen hen te doen, ondemocratisch vind en je je rot schaamt, dat mensen dit alleen maar willen om hun eigen beerput dicht te laten en om verder te kunnen gaan met hun wij zorgen voor elkaar cultuur…
Als je met lede ogen moet aanzien, dat wethouders gewoon duizenden emails laten verdwijnen.
En als je als ambtenaar zowat overspannen raakt, omdat je (te) regelmatig zaken moet afhandelen, waar je totaal niet achter kan staan of je moet maar aanzien dat dit gebeurd…
En ga zo maar door.

Dan krijgen wij nog wel eens wat (achtergrond)informatie.

Overigens is het zo, mevrouw Hafkamp, dat elke Nederlander wordt geacht om, daar waar hij of zij getuige is (geweest) van, of kennis heeft van zaken, zoals diefstal, malversatie, oplichting, fraude, geweldpleging, chantage, lichamelijke of geestelijke mishandeling, wetsovertredingen…
Zo iemand wordt zelfs geacht dit aan te geven, mevrouw Hafkamp.
Dit stellen wij even, om de link te leggen tussen fatsoensnormen en norm overschrijdend gedrag. Niet, omdat nou deze feiten specifiek aan de orde zijn in deze casus.
En voor personeelsleden van bedrijven en overheden is er, als het gaat om corruptie, misbruik van bevoegdheid, belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en voorkeursbehandelingen en stiekeme afspraken, zelfs zoiets als een Klokkenluiders regeling, weet u nog wel?
En wie bent u, mevrouw Hafkamp, om de grondwet van Nederland in Bergen buiten gebruik te stellen?

Dus wie bent u om, nadat een foto circuleerde van een overvol parkeerterrein, toen alles en iedereen op moest draven vooraf gaande aan die memorabele algemene Raadsvergadering van donderdagavond 14 september, ALLE pasjes van iedereen, die die middag in checkte en uit checkte te gaan controleren, botweg om een lijst te kunnen maken van wie er die middag allemaal waren?
Om de jacht op en of meer bronnen van ons op te voeren?
Want wie had die foto gemaakt?

Gewoon een foto, die laat zien, dat er kennelijk op veel fronten overleg moest komen i.v.m. de zware en meer dan gevoelige Algemene Raadsvergadering van die avond?
Waarom mogen wij dat niet weten?
Wat is er zo geheim aan?

Ja, lezers: een heksenjacht, die op een wel heel extreme een discutabele manier door mevrouw Hafkamp wordt gevoerd.
Omdat er een foto is gemaakt.
Omdat er dus inderdaad heel veel betrokkenen door Hafkamp waren opgetrommeld om alle neuzen dezelfde kant op te dwingen en het parkeerterreintje dus vol stond.
En dat mocht dus niemand weten.
Wat op zich al belachelijk is en alleen maar de volkomen verpestte en verrotte bestuursmentaliteit in Bergen onderstreept.
Want de vraag rijst dan onmiddellijk, waarom we die foto niet zouden mogen zien:
wiens auto staat daar, die er dus niet had mogen staan? Tenminste; niet voor ons zichtbaar?
Wie moet er afgeschermd worden?
Wat is er nu weer ondemocratisch en stiekem, wat wij niet mogen weten?

En, lieve lezers, om erachter te komen, wie de foto gemaakt zou kunnen hebben, ga je dan als burgemeester in zo’n staatsondermijnende situatie op eigen initiatief pasjes opvragen en controleren.
Met welk recht, mevrouw Hafkamp?
En keurig langs de daartoe voorgeschreven geprotocolleerde, vastgelegd en naderhand terug te vinden paden, mevrouw Hafkamp? Of gewoon met naam en titel even flink misbruik van de gezagsverhoudingen maken?

En wat controleert en heeft u nog meer op die manier gecontroleerd, mevrouw Hafkamp?
Wat wordt er allemaal door u nagekeken en bijgehouden?
En waar staat, dat u dat mag?
En met wie overlegt u dat?

Wij vinden dit volstrekt onrechtmatig, onwettig en een schokkend voorbeeld van misbruik van bevoegdheid.

Nog meer achterdocht, wantrouwen, rancune, aversie tegen je werk…
En nog meer mensen, die ons wat gaan vertellen, want als het te duidelijk wordt, dat een machtsclubje toch het veld gaat ruimen, zijn er ook steeds meer mensen, die willen mee helpen, dat proces te bespoedigen en te helpen het laatste zetje te geven.
Da’s ook een soort marktwerking, mevrouw Hafkamp.

Wij hadden en houden er een hele vieze smaak van over in onze mond.
En lezers, onwillekeurig doemt toch weer de vergelijking op met een bepaald regime, in een bepaalde periode, aan de andere kant van een bepaalde muur, voordat deze werd neergehaald…

Paranoïde is ook een goed woord. Schizofreen?
Past in het totaalplaatje van een burgemeester, die zich bewust ophitsend uitlaat in de krant, politiebescherming regelt voor een feestje, ludieke posters af laat pakken en mensen laat fouilleren…
Gewoon een psychische aandoening.
Of toch in essentie iemand, die onder alle omstandigheden ALLE macht wil hebben en houden?
Of een combi?

samen.bergen.verzetten@outlook.com

Facebook, 27 september om 12:20

Reacties:

Anton de Porto
Beste Hans, mijn complimenten voor je prachtige stukjes proza. Ik bewonder je. Ik begrijp niet waar je de tijd en energie vandaan haalt om naast je werk deze strijd al drie jaar volte houden. Je dwingt wel respect af.

Hans Vos
Dank je wel !!!!!!

Rita Ibink
gadver, gadver. chappoo hans, hoe jij het verwoord, top.

Jan Pieter Rompa
Wordt het niet de hoogste tijd dat mevrouw Hafkamp met een goede psychiater gaat praten. En wordt het niet de hoogste tijd dat zij van het Bergense toneel verdwijnt. Doe het uzelf niet langer aan mevrouw Hafkamp en doe het ons ook niet langer aan. Alice.

Henny Grijs
Wat een verhaal weer.

Mj Vankranenburg
Zoals een oud Hollandsche gezegde reeds stelt: Zoals de waard is vertrouwt hij/zij zijn gasten….

Nathalie Peters Koopmans
Dat zij zich druk kan maken om een foto van een volle parkeerplaats, dan ben je toch ook een beetje van t padje af.
Want wat je zegt wat moet daar zo erg aan zijn aan die foto??
Als zij zich zo er over opwind, moet zij zich dan niet eens gaan afvragen of ze dan niet eens t burgemeesterschap moet beëindigd..

Frans Zomers
Frans Zomers Hetty heeft haar eigen spelletje: “wie is de mol” het geeft fraai aan hoe groot de achterdocht in het spookkasteel inmiddels is. Niemand vertrouwt nog iemand. Het spookkasteel is bij vlagen zo lek als een mandje. Als de druk om op te stappen hoger wordt dan moet je je medewerkers juist meer waarderen anders laten ook de meest trouwe medewerkers je vallen. Het einde van het tijdperk Hafkamp lijkt daarmee nabij.

Rita Ibink
terug naar friesland, wel je paspoort meenemen

Mariejon Nagtegaal
Haha, op die foto stonden pakweg alle neuzen letterlijk dezelfde kant op, voor de rest niets opvallends toch?

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/547470005595620/