Henk-Jan den Ouden – Hoge hypotheek in Heiloo voor afslag A9 en tunnel + Aansluiting A9 politieke realiteit

Hoge hypotheek in Heiloo voor afslag A9 en tunnel

Heiloo krijgt de laatste weken te maken met een reeks van tegenvallers. De tunnel onder het spoor door voor de Vennewatersweg zou helemaal uit subsidies worden betaald, maar gaat nu zo’n zes miljoen euro kosten. En er komt meer op de gemeente af.

Op de nieuwbouwgebieden in de Zandzoom is op dit moment de verwachting, dat er een verlies van 3 tot 4 miljoen euro dreigt. Voor de Boekelermeer is de tussenstand nu 2,5 miljoen, waarvoor al een verliesvoorziening is genomen. Dit betreft echter bedragen, die ooit al door de gemeente zijn betaald. De verliezen zijn boekhoudkundig en fors, maar grijpen niet in in de dagelijkse huishouding.

Ernstiger wordt het als het gaat over de extra’s bij de aansluiting van Heiloo op de A9. Daarvan zijn de kosten voor Heiloo in eerste instantie vastgesteld op 8,5 miljoen euro, en de fietsbrug over de A9, die er later bijkwam kost vier ton. Het verkeer gaat van de afslag via de Langelaan naar de Kennemerstraatweg en komt dan op een rotonde met die weg uit. In het verlengde van de Lagelaan ligt de Kapellaan en die zou eerst worden afgesloten, maar zal nu om verkeerstechnische redenen toch worden opgenomen in de rotonde. Dat kost 8,5 ton.

Tunnel

Voor de tunnel, die de golfclub, die vlak bij de aansluiting ligt, nodig heeft om op de driving range te komen, moet Heiloo twee ton bijpassen. Aan de hogere kostenraming van het hele project moet Heiloo zes ton bijdragen. De indexering vanwege prijsstijgingen kost een half miljoen en omdat de btw op de afslag toch niet kan worden verrekend, moet Heiloo zes ton extra aan het Rijk overmaken.

De tunnel, waarmee de Vennewatersweg onder de spoorlijn kan doorlopen, kost Heiloo toch nog zo’n zes miljoen, waarvan één miljoen kan worden gehaald uit de pot voor bovenwijkse voorzieningen. Maar daarmee is het nog niet klaar. De Vennewatersweg moet worden aangepast aan de nieuwe situatie, voordat de tunnel gereed is: vijf nieuwe kruisingen, nieuwe wegvakken en een fietsstraat, zodat fietsers via een brug naast het spoor de hobbel Vennewatersweg veilig kunnen nemen. Deze kosten worden geraamd op 4,5 miljoen.

Is dat zorgelijk? Burgemeester Hans Romeyn zei onlangs in deze krant: „We hebben redelijke reserves, en die heb je ook om tegenvallers op te vangen. We hebben nog veel knoppen, waar we aan kunnen draaien. Persoonlijk lig ik er niet van wakker.” Wethouder Fred Dellemijn verwoordde het zo: „Heiloo heeft te maken met omvangrijke projecten en die behelzen ook omvangrijke financiën. Ik heb op dit moment geen aanleiding om me bijzondere zorgen te maken.”

Drie oppositiepartijen denken er heel anders over. D66, Heiloo Lokaal en de PvdA hebben een verzoek ingediend bij de Rekenkamercommissie van de BUCH om de situatie te onderzoeken. De commissie heeft dat in beraad.

Zware tol

Hoe dan ook, Heiloo zal binnen een paar jaar zo’n 21 miljoen euro aan investeringen moeten ophoesten. Alles bij elkaar levert dat zo’n vier ton aan jaarlijkse afschrijvingskosten op; dertig tot zestig jaar lang. Een zware tol voor deze tegenvallers.

Noordhollands Dagblad, 18 sep. 201

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/hoge-hypotheek-heiloo-voor-afslag-a9-en-tunnel

Aansluiting A9 politieke realiteit

Emotie en rede liepen door elkaar in de raadszaal in Heiloo woensdagavond, maar het resultaat is dat de aansluiting op de A9 de volgende horde gaat nemen. Er is een ruime meerderheid in de politiek voor het vaststellen van het bestemmingplan voor de afslag.

Uiteindelijk overheerste de nuance bij de meeste partijen. Alleen Willem Gomes van de NCPN wilde er niet aan. Hij sprak van ’een zwarte avond’ voor Heiloo en vond de voorstanders ’domkoppen’. ,,Heiloo kan dit niet opbrengen, en de gevolgen zullen zich aandienen.’’

Andere oppositiepartijen, zoals de PvdA en D66, legden zich neer bij de politieke realiteit. ,,We zijn tegen, maar we willen meedenken’’, zei Gré Ris van de PvdA. Wel had ze zorgen over de financiën. ,,Ik heb er vertrouwen in als de burgemeester en de wethouder zeggen, dat het mogelijk is, maar ik lig er nu al wakker van.’’

Laconiek

Fons Hopman van D66 vond, dat ’niet aan de randvoorwaarden van D66 is voldaan’. ,,Maar het besluit is genomen. Wij vinden alleen, dat de financiële effecten worden gebagatelliseerd en storen ons aan de laconieke manier waarop het college met de kosten omspringt. Het gaat om miljoenen, maar over zestig jaar bezien zijn de jaarlijkse kapitaallasten gering, zeggen ze. Hoe dan ook moet het ten koste gaan van andere voorzieningen. Dat kan niet anders.’’

Wethouder financiën Fred Dellemijn zei daarop, dat de meerjarige gevolgen in de begroting waren doorgerekend. ,,En we hebben er in de afgelopen jaren alles aan gedaan om de kosten voor Heiloo te beteugelen. Daar zijn we naar mijn mening goed in geslaagd.’’

De coalitiepartijen Heiloo-2000, VVD en CDA, maar ook Heiloo Lokaal en E.66 hadden er geen moeite mee om het bestemmingplan vast te gaan stellen. ,,De afslag is nodig voor de vooruitgang en voor woonwijken, die er in de toekomst komen, en hij veroorzaakt geen extra verkeer. Sterker nog, veel routes worden korter’’, zei Linda Veerbeek van Heiloo-2000.

Ellen Las van Bennekom van de VVD merkte op, dat vier grote partijen de aansluiting in hun verkiezingsprogramma hadden staan. ,,Ook de PvdA. We voeren hiermee uit wat de meeste kiezers in Heiloo willen. 73 procent heeft op deze partijen gestemd. Volgens de NCPN is 73 procent van de Heilooërs dus dom.’’

Het is, dat enkele fracties op details nog wat aanscherpingen en wellicht versoberingen wilden, anders was de aansluiting wellicht zelfs als een hamerstuk naar de raadsvergadering van 9 oktober gegaan.

Noordhollands Dagblad, 21 september 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/aansluiting-a9-politieke-realiteit

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image