Henk-Jan den Ouden – Hafkamp stopt + Leonie Groen – Blase + Naar uitgang geholpen + ’Gekozen burgemeester?’ + Manifest + Dominic Schijven – ‘Niet verdiend’ + ‘Humor’ + Mondige burgers

Burgemeester Hetty Hafkamp stopt volgend jaar in Bergen

Bergen – Hetty Hafkamp stopt in maart volgend jaar als burgemeester van de gemeente Bergen.

Haar termijn loopt af op 3 maart 2020 en ze heeft besloten dan niet beschikbaar te zijn voor een derde ambtstermijn, zo maakte de gemeente dinsdagmiddag bekend.

Hafkamp heeft haar besluit maandag medegedeeld aan de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland.

Mijn tweede ambtstermijn loopt af per 3 maart 2020. Ik heb mij altijd met hart en ziel ingezet voor de prachtige gemeente Bergen. En zal dat ook blijven doen tot het moment van mijn afscheid volgend jaar“. aldus Hafkamp in een persbericht. “In maart 2020 word ik 67 jaar en wordt het tijd voor nieuwe dingen en vooral ook voor wat meer vrije tijd. Maar nu nog graag een half jaar hard aan het werk voor de inwoners en ondernemers.

Later meer.

Alkmaarse Courant, 27 augustus 2019, 12:46

Reacties:

Benny Vermeersch
De democratie van de elite via het partijkartel met alle uitwassen van dien.

Norman in ’t Veldt
Goede zaak, haar houdsbaarheidsdatum was long overdue!

John Tros
Tja, de naïviteit. Deze burgermeester had al veel eerder gestopt dienen te worden ivm meerdere gevallen van fraude en onbehoorlijk handelen onder haar bestuur.

Pieter Bakelaar
Had beter nu kunnen gaan nog een half jaar van list en bedrog

Rudolf Rosenkrantz
die had allang al moeten opstappen, in mijn ogen een zeer nare vrouw en burgemeester, wenst niet te worden tegengesproken, de mensen die haar pad hebben en nog kruizen zullen opspringen van vreugde, maar de onrust in Bergen zal nog steeds blijven bestaan,

Atie Hoogendam
Oooooh, een ongekozen Groen Links tut hola, dat past niet in Bergen, vandaar de maffia praktijken om Bergen op stelten te zetten!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190827_90475594/burgemeester-hetty-hafkamp-stopt-volgend-jaar-in-bergen

Hafkamp niet weg om alle herrie

De loopbaan van Hetty Hafkamp

Geboren 9 maart 1953 in Hilversum.
Sinds 2008 burgemeester van Bergen. In 2015 ging haar tweede termijn in.
Studeerde in Leeuwarden sociale wetenschappen en Frans.
1985-1991: Emancipatiewerkster in Dokkum en beleidsmedewerker vrouwenhulpverlening.
1991-1999: directeur gezondheidscentrum Camminghaburen.
1998: Raadslid en later voorzitter PAL/GroenLinks in Leeuwarden.
1999-2006: wethouder. Daarnaast voorzitter van de Friese Milieu Federatie, de Task Force Verlichting en het Klimaatverbond Nederland.

Hetty Hafkamp is, met haar 66 jaren, heel ondernemend. Stilzitten is er niet bij. Ze zal in elk geval nog een half jaar burgemeester blijven.

Eerst leek het er op. dat ze nog een derde termijn aan de voorgaande zou willen vastplakken. Een jaar geleden verklaarde ze namelijk nog in een interview, dat stoppen niet aan de orde was. Zij was een van de geïnterviewden in een rubriek in het Algemeen Dagblad met de focus op werkende vrouwen van zestig jaar en ouder. “Ik was toen 65“, verklaart ze. “Straks, als mijn tweede ambtstermijn afloopt, ben ik 67. Dat is een mooi moment om te stoppen.

Uithoudingsvermogen

Ook verklaarde ze toen publiekelijk, dat ze het gescheld en het gedreig van mensen op Facebook ’minder’ vindt. Maar het gedoe in de gemeente Bergen heeft niets te maken met haar besluit, zegt Hafkamp. “Bergen is geen gemakkelijke gemeente om te besturen. Maar daarin is Bergen niet uniek. Ik heb er al twee termijnen op zitten. Dat zegt genoeg over mijn uithoudingsvermogen.”

Bestuurscultuur

De komst van Bernt Schneiders naar Bergen (oud burgemeester van Landsmeer, Heemskerk en Haarlem en voormalig plaatsvervangend burgemeester van Bloemendaal) heeft ook geen rol gespeeld bij Hafkamps besluit, zegt ze.

Schneiders verricht in opdracht van de gemeenteraad onderzoek naar de bestuurscultuur van de gemeente Bergen. “Welnee. Ik ken hem al jaren. Hij is een zeer gewaardeerde collega. Ik vind het prima, dat hij onderzoek doet. Ik hoop dat het voldoende aanknopingspunten biedt voor de gemeenteraad. En dit is al het tweede onderzoek naar de bestuurscultuur. Eerder werd het Amersfoortse adviesbureau BMC ingehuurd.

Alkmaarse Courant, 27 augustus 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Fred Vos wil burgemeester Bert Blase naar Bergen halen

Eigenaar Fred Vos voor het kippehok (foto Erna Faust)

 Eigenaar Fred Vos voor het kippehok (foto Erna Faust)

Mocht niet wonen in zijn ’kippenschuur’. De initiatiefnemer van de Facebook pagina Samen Bergen Verzetten en sindsdien de pain in the ass van het gemeentebestuur. Heeft wel wat boven tafel gehaald.

Vos herinnert zich nog de duinbranden. “Toen stond ze haar mannetje.” Hij is niet de enige, die de branden oprakelt. Hafkamps optreden was doortastend en vervolgens werden er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. “Maar daarna was alles slecht”, zegt Vos. “Een burgemeester moet boven de partijen staan. Zij staat er niet boven, zij stuurt.” Verontwaardigd klinkt hij als hij zegt, dat ze ’gewoon jokt’. “Ze zegt, dat ze diverse keren met mij om tafel heeft gezeten. Dat is niet zo.” Dat ze weggaat brengt Bergen een stapje dichter bij een beter bestuur, hoopt hij. Of niet? Vos vraag zich af, of Bergen nu Bernt Schneiders krijgt. “Ik heb het gevoel, dat hij al aan het warmlopen is.” Vos verwacht er niets van. “Iemand moet op het deksel van de beerput blijven zitten. Hij is nog erger dan zij. Hij is van de doofpotaffaires. Hij zet alle burgers weg, vindt burgers vervelend, burgers mogen niks zeggen.” Vos wil Bert Blase, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, in Bergen hebben. “Die staat wel boven de partijen. Kan wel luisteren.”

Alkmaarse Courant, 28 augustus 2019, 06:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190827_65571248/fred-vos-wil-burgemeester-bert-blase-naar-bergen-halen

Koos Bruin denkt dat Hetty Hafkamp naar de uitgang is geholpen

Fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur Bergen. Heeft op 9 augustus een brief gestuurd naar Commissaris van de Koning Noord-Holland, Arthur van Dijk.

Hoewel Koos Bruin de commissaris in deze brief attendeerde op ’niet wettelijk handelen van de burgemeester’, zoals hij dat noemt, werd hij gisteren toch overvallen door haar vertrek. “Het verraste mij.” Bruin denkt aan de andere kant toch ook een beetje, dat zijn brief daar misschien wel aan heeft mee geholpen. Hij heeft hem nog weer eens onder het kopje ’Nieuws’ op de website van zijn partij geplaatst. Maar niet alleen zíjn brief zou eraan mee geholpen hebben. “Er zijn meer inwoners van de gemeente Bergen, die Van Dijk wat hebben toegezonden.

Bruin houdt er rekening mee, dat de commissaris de burgemeester naar de buitendeur heeft geleid. “Je weet niet wat er in zo’n persoonlijk gesprek allemaal besproken is. Stoppen kan ook het slotakkoord zijn geweest.” Bruin zal het nooit weten. “Ze heeft aangegeven om persoonlijke redenen te willen stoppen. Dat hebben we te respecteren.” Hij wil wel zeggen, dat hij Hafkamp als persoon een fijn mens vond. Maar in haar functie van voorzitter van het college? “Dan heeft ze toch bepaalde wettelijke zaken laten vallen.”

Alkmaarse Courant, 28 augustus 2019, 06:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190827_39183679/koos-bruin-denkt-dat-hetty-hafkamp-naar-de-uitgang-is-geholpen

Mariella van Kranenburg: ’Waarom zou Bergen niet als eerste gemeente voor een gekozen burgemeester gaan?’

Mariella van Kranenburg is fractievoorzitter van Gemeentebelangen BES. Erfgoededucatiemedewerker van het Sterkenhuis en columnist van de Flessenpost.

Waarom zouden wij, als Bergen, niet als eerste gemeente voor een gekozen burgemeester gaan?” Mariella van Kranenburg ziet dit wel zitten. Misschien komt Bergen hiermee positief in het nieuws. Ze stelt meteen maar een soort vacaturetekst op. Want er is haast geboden. Ze vindt de tijd om een opvolger te zoeken kort. De sollicitatieprocedure moet zorgvuldig verlopen. Van Kranenburg is verrast door Hafkamps besluit. “Wij gingen er vanuit dat ze door wilde.” Ze is Hafkamp dankbaar voor haar inzet. Maar: “De relatie met haar kende hoogte en dieptepunten.”

Dan nu de vacaturetekst. “Het hoeft niet iemand te zijn, die lid is van een politieke partij.” Er is nog wel meer te bedenken: “De nieuwe burgemeester moet jonger zijn dan Hafkamp. En energieker. En hij (of zij) moet de mouwen opstropen. Hij (of zij) moet open staan voor alles en iedereen. Hij (of zij) moet boven de politieke partijen staan. Het moet iemand zijn die verbindt. Hij (of zij) moet met een frisse blik naar het dorp kijken.” Bernt Schneiders past, vindt Van Kranenburg, niet in het geschetste plaatje. “Die kan niet geheel onbevooroordeeld te werk gaan.”

Alkmaarse Courant, 28 augustus 2019, 06:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190827_99883142/mariella-van-kranenburg-waarom-zou-bergen-niet-als-eerste-gemeente-voor-een-gekozen-burgemeester-gaan

Rita Koppedraaijer hoopt, dat Hafkamp nog wel het manifest ’oppakt’

Waar zit ze niet in, Rita Koppedraaijer? Haar laatste wapenfeit: het manifest dat is opgesteld door de gezamenlijke initiatiefgroepen van de gemeente Bergen. Dit is deze zomer aangeboden aan Hafkamp én aan de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Twaalf ’geboden’ telt het.

Met dit manifest hoopten de inwoners van de gemeente Bergen het vertrouwen te herstellen. De teksten liegen er niet om: “Erken de breuk met een groot deel van uw inwoners.” En: “Misbruik het begrip algemeen belang niet om gemeenteplannen door te drukken.” En: “Kijk niet weg voor corruptie, maar bescherm inwoners ertegen.” Koppedraaijer vindt het besluit van Hafkamp om op te stappen ’verstandig’. “Zeker gezien haar leeftijd en het politieke klimaat waarin we zitten. Ze had al redelijk wat kritiek. Het is tijd voor vers bloed.” De Stichting Mooier Bergen laat weten. dat Hafkamps vertrek kansen biedt voor een cultuuromslag. “Het werven van de nieuwe burgemeester zou samen met de inwoners van Bergen moeten plaatsvinden.” Koppedraaijer hoopt evengoed dat Hafkamp het manifest ’oppakt’. “Binnenkort gaan we erover praten met haar.

Alkmaarse Courant, 28 augustus 2019, 06:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190827_30131102/rita-koppedraaijer-hoopt-dat-hafkamp-nog-wel-het-manifest-oppakt

Cees Roem: ’Hetty Hafkamp heeft dat beschimpen op sociale media niet verdiend’

Cees Roem van de VVD was – en is – raadslid, wethouder en zelfs locoburgemeester onder burgemeester Hetty Hafkamp.

Ik vind het een verstandig besluit om na twee termijnen te reflecteren en te stoppen. Ik heb respect voor dat besluit“, zegt hij over het aangekondigde vertrek van de Bergense burgemeester.

De uiterste houdbaarheid van een politicus is twaalf jaar. Als raadslid vind ik ook, dat je maximaal twaalf jaar moet zitten.”

Roem roemt haar crisismanagement in de openbare orde en veiligheid. “Bij de bosbranden zat ze er strak in. Ze geeft zelfs lezingen over de Bergense aanpak.”

Een van de dalen was de ontstane polarisatie rondom de centrumplannen in 2016. “Die ontstond doordat het centrumplan werd doorgedrukt door het college. Dat had anders gekund.”

Ze laat een ambivalent beeld achter, denkt hij. Enerzijds jammer, dat ze gaat. Ze heeft veel voor de cultuur gedaan. Anderzijds zien velen haar ook graag vertrekken, denkt hij. “Maar je bent ook mikpunt als bestuurder. Je staat in de schijnwerpers.”

Vooral op sociale media is ze beschimpt. “Dat heeft ze niet verdiend. Dat verdient niemand. Wat je ook vindt, ze doet gewoon haar werk naar eer en geweten.

Alkmaarse Courant, 28 augustus 2019, 06:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190827_8791632/cees-roem-hetty-hafkamp-heeft-dat-beschimpen-op-sociale-media-niet-verdiend

Solita Groen-Bruschke (GroenLinks) hoopt op opvolger Hafkamp met ’ook een goed gevoel voor humor’

Solita Groen-Bruschke van GroenLinks leerde de burgemeester kennen als verslaggeefster van De Duinstreek. Later als raadslid.

Ze noemt het afscheid van Hafkamp ’verstandig’. “Ze wordt 67. Dan heeft ze tijd voor haar kleindochter en hobby’s. Ze is artistiek en sportief. Nu is ze fit en kan ze er nog van genieten.”

“Ik heb haar ervaren als een hele sterke vrouw. Ik had de indruk dat ze haar mannetje altijd wel stond. Toen ik haar ontmoette lachte ze heel hartelijk. Dat beeld is me altijd bijgebleven.”

De beste versie van de burgemeester zag ze bij de duinbranden in Schoorl. “Hoe ze op een rustige manier met de inwoners en media sprak. Indrukwekkend. Daar was ze in haar kracht.

De onrustige Bergense tijden zijn de burgemeester niet te verwijten, vindt ze. “Je moet als burgemeester onpartijdig zin. Je kunt niet zomaar op de tafel slaan en er iets van vinden. Ze spreekt namens het college, of ze moet de meerderheid van de raad volgen.”

Ze hoopt, dat een opvolger ook hartelijk kan lachen. “Ik hoop, dat die ook een goed gevoel voor humor heeft.”

Alkmaarse Courant, 28 augustus 2019, 06:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190827_85511177/solita-groen-bruschke-groenlinks-hoopt-op-opvolger-hafkamp-met-ook-een-goed-gevoel-voor-humor

Peter van Huissteden: Hafkamp kreeg te maken met de omslag van mondige burgers naar burgers die geen nee meer kunnen horen

Fractievoorzitter Peter van Huissteden van de PvdA heeft met burgemeester Hafkamp gewerkt als wethouder en als raadslid.

Het is tweeledig“, zegt hij over haar vertrek. “Eén: Het is jammer. Ze heeft de gemeente straks twaalf jaar gediend onder soms lastige omstandigheden. Twee: Ik ben blij voor haar. Ze heeft straks tijd voor andere zaken. Ze is oma geworden. Ik had haar al gewaarschuwd. Daar gaat al je tijd in zitten.

Burgemeester Hafkamp was sterk in crisissituaties, zegt hij. Bijvoorbeeld tijdens de duinbranden. “Dan moet je er staan. Je moet optreden, pers inlichten, besluiten nemen. Ik heb zelf een keer als invaller een bosbrand meegemaakt. Dan schrik je je te barsten over wat er allemaal op je afkomt.”

De laatste jaren waren niet altijd even gemakkelijk. Het was een heftige periode. Ik zag, dat zij tot de eerste burgemeesters behoort. die te maken kregen met de omslag mondige burgers naar burgers, die geen nee meer kunnen horen. Via sociale media wordt ongenoegen geuit en dan op een heel persoonlijke manier. Dat is haar niet in de koude kleren gaan zitten.

En als er op sociale media eenmaal een beeld is ontstaan, is dat nog lastig te bestrijden, volgens Van Huissteden.

Alkmaarse Courant, 28 augustus 2019, 06:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190827_40110021/peter-van-huissteden-hafkamp-kreeg-te-maken-met-de-omslag-van-mondige-burgers-naar-burgers-die-geen-nee-meer-kunnen-horen

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hetty+Hafkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bernt+Schneiders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fred+Vos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Samen+Bergen+Verzetten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bert+Blase
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koos+Bruin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arthur+van+Dijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mariella+van+Kranenburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rita+Koppedraaijer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cees+Roem
https://robscholtemuseum.nl/?s=Solita+Groen-Bruschke
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+van+Huissteden