Henk-Jan den Ouden – ’Dorpshart Schoorl van deze tijd maken’

De gemeente Bergen wil het dorpshart van Schoorl ’van deze tijd maken’. Dat zegt wethouder Odile Rasch. “Ik vind het gebied sleets, en velen met mij. Het heeft heel veel potentie. Het wordt een flinke operatie, maar we kunnen er iets mooiers van maken.”

Het college van B en W heeft het project het thema ’Duindorp Schoorl’ mee gegeven. “Het Klimduin, dat is nu al goud”, zegt Rasch. “We willen dat als het ware het dorp in trekken door een nieuwe manier van inrichten van de openbare ruimte, met natuurlijke materialen zoals beplanting en hout. Het groen moet nadrukkelijker naar voren komen. We willen graag de parkeerplaatsen aan de voet van het Klimduin weg hebben, maar dat kan alleen als de supermarkt die daar zit verdwijnt, anders blijven die plekken daar nodig.” Op de locatie van de Deen supermarkt zouden dan winkels en horeca kunnen komen. Het college heeft de hoek van de Laanweg en de Sportlaan in gedachten als nieuwe locatie. “Daar wordt nu door belangstellenden druk getekend en gerekend.”

Rondje Schoorl

Volgens Rasch zijn Staatsbosbeheer en ondernemers uit Schoorl bezig om een ’rondje Schoorl’ te realiseren: een goed bewegwijzerde rondwandeling door de duinen en het dorp, in diverse afstanden. “Het is de bedoeling, dat wie naar Schoorl komt, in elk geval het Rondje Schoorl doet.”

Vrijdag startte het college van B en W het project van de herinrichting van de openbare ruimte in het dorpshart. Dat moet uiteindelijk leiden tot een schets van de nieuwe situatie, begin volgend jaar, die wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente start nu een project om via het raadplegen van allerlei belanghebbenden te komen tot een ontwerp dat voldoende draagvlak heeft en gaat daarvoor ook jongeren en toeristen interviewen. “Jongeren hebben soms een heel leuke kijk op dingen. Gewoon samen even mee dromen. De groep wordt niet zo heel groot.” Rasch denkt ook aan een aantal diep gravende interviews met een kleine groep toeristen.

De gemeente Bergen wil uiteindelijk een concentratie in het dorpshart van winkels en horeca op een klein gebied. Ze gaat daarbij zelf over de openbare inrichting, zoals bestrating en groen. ,,Daarmee geef je de contouren aan van wat je wilt.’’ Het is niet de bedoeling dat de gemeente zelf gronden en panden gaat aankopen. ,,Nieuwe aanvragen voor ontwikkelingen in het gebied toetsen we aan onze wensen. Panden verwerven zou alleen een optie zijn als er veel leegstand in het dorpshart is. Maar dat is niet aan de orde. Het is trouwens hoe dan ook een ingewikkeld proces.’’

Rasch prijst zich gelukkig dat veel gronden in Schoorl eigendom zijn van stichtingen. “Zoals de Jelgersmastichting. Die beheren het groen veel beter, dan dat de gemeente het doet. Dan ben je afhankelijk van de smaak van de coalitie, die er op dat moment zit.”

Noordhollands Dagblad, 29 juli 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/dorpshart-schoorl-van-deze-tijd-maken