Henk-Jan den Ouden – ’De meeste inwoners van Heiloo willen de afslag A9′ + Coalitiepartijen Heiloo: ’Snelheid mag omlaag voor afslag A9’

’De meeste inwoners van Heiloo willen de afslag A9′

Heiloo – Het moge duidelijk zijn: de coalitiepartijen Heiloo 2000, VVD en CDA zijn niet van plan af te zien van de aansluiting van Heiloo op de A9. De drie partijen, samen goed voor een krappe meerderheid in de gemeenteraad van Heiloo, willen juist snelheid maken om het tijdverlies, veroorzaakt door de stikstofproblematiek, zo beperkt mogelijk te houden. “De meeste inwoners willen dat er een afslag komt.

Vroegop schetst nog even de situatie. “We zijn eigenlijk al jaren bezig discussie te voeren over de afslag. In de gemeenteraad is een besluit genomen om de afslag te realiseren, en daar waren overigens niet alleen de huidige coalitiepartijen het mee eens. Het bestemmingsplan voor de afslag is, zoals het hoort, opengesteld voor bezwaar en beroep. Na de uitspraak van de Raad van State in mei is duidelijk geworden dat het Plan Aanpak Stikstof (PAS) niet meer geldt en dat het werk nog niet uitgevoerd kan worden. Maar dat betekent wat ons betreft niet dat alle opties weer open zijn. We moeten snel het bestemmingsplan herzien op dit punt. De stikstofdepositie als gevolg van de afslag moet zo klein mogelijk zijn.”

De coalitiepartners vinden het overigens terecht dat het PAS ter discussie is gesteld. “Het was een rekenmodel, met veel aannames, erg theoretisch.”

Heiloo 2000, VVD en CDA blijven van mening dat de aansluiting er moet komen. “Ik sta nu elke ochtend vast in de file“, zegt Linda Verbeek. “Ik kom moeilijk het dorp uit. Hoe zuur is dat?” Uit een grafiek in het rapport Remkes blijft, dat auto’s, die in files staan veel meer stikstofdepositie veroorzaken dan een auto die met 130 voorbij rijdt. Volgens de drie politici lost de aansluiting dat probleem juist op.

Vechten

Brouwer de Koning: “In de modellen wordt alleen berekend welke uitstoot erbij komt als de afslag wordt aangelegd, niet hoeveel er minder wordt uitgestoten op andere wegen.” Volgens Vroegop is de depositie als gevolg van de afslag ’verwaarloosbaar klein’. “Volgens de berekening van bureau Arcadis gaat het om 0,14 gram per hectare per jaar.” Veerbeek: “Ik heb begrepen: als ik mijn hond in de duinen uitlaat, veroorzaak ik al het tienvoudige daarvan. De meeste inwoners en ondernemers willen de afslag. Het was een democratisch besluit en daar willen we voor vechten.”

Uit eerdere berekeningen bleek dat de extra depositie van stikstof in het duingebied het zevenvoudige was van hetgeen eind vorig jaar door Arcadis werd gepubliceerd. “Geen idee, waar dat verschil vandaan komt“, aldus Vroegop. “Maar wij gebruiken het rapport van Arcadis als leidraad.”

Er zal straks, aansluitend bij de uitspraak van de Raad van State, een ‘passende beoordeling‘ moeten komen van de stikstof depositie als gevolg van de aansluiting. De coalitiepartners hebben er al over nagedacht. “Een matiging van de uitstoot kan worden gevonden door de maximumsnelheden op wegen in het project terug te brengen“, zegt Brouwer de Koning. “Op de Lagelaan en de parallelweg aan de A9 zou die terug kunnen van 80 naar 60. Dan is het probleem van de extra depositie opgelost. Mogelijk kan de snelheid op de A9 op dat deel terug naar 90. Dat is ook goed tegen de geluidsoverlast.” “Of de 100 kilometerzone vanaf verkeersplein Kooimeer verlengen tot na de afslag”, oppert Veerbeek. Vroegop ziet, als VVD’er, die laatste maatregel overigens niet zitten. “Vergeet niet dat er 5,5 miljoen euro klaar ligt voor natuurcompensatie als de afslag gerealiseerd wordt“, zegt Vroegop. Brouwer de Koning: “We horen nu vaak: dat is allemaal al natuur. Maar het meeste is landbouwgrond.”

Bestemmingsplan

Maar hoe nu verder met de afslag? Het bestemmingsplan is vernietigd door de Raad van State, maar dat betekent volgens het trio niet, dat alles helemaal opnieuw moet. “Wel zullen veel rapportages opnieuw moeten omdat de tijd verlopen is”, zegt Veerbeek. „We moeten doen wat we nu al kunnen doen“, zegt Vroegop. “We moeten niet op Den Haag wachten. We kunnen nu al aan de gang.” “We hopen op een spoedige hervatting“, zegt Brouwer de Koning. Hoe lang gaat het duren voordat er weer gebouwd wordt? Vroegop: “Wij schatten een jaar of twee vertraging.” In dat geval zou de bouw eind 2021 kunnen worden hervat.

Alkmaarse Courant, 4 oktober 2019, 14:04

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191004_53921637/coalitiepartijen-de-meeste-inwoners-van-heiloo-willen-de-afslag-a9

Coalitiepartijen Heiloo: ’Snelheid mag omlaag voor afslag A9’

De Lagelaan, de beoogde toegangsweg voor de afslag Heiloo, de stolp rechts is inmiddels gesloopt om ruimte te maken (foto NHD)
De Lagelaan, de beoogde toegangsweg voor de afslag Heiloo, de stolp rechts is inmiddels gesloopt om ruimte te maken (foto NHD)

Heiloo – De coalitiepartijen in Heiloo willen snel verder met de realisatie van de aansluiting van Heiloo op de A9. Als dat nodig is willen ze de maximumsnelheden voor de toegangswegen en op de A9 drastisch verlagen om de stikstofuitstoot als gevolg van de aansluiting te beperken.

Dat zeggen de woordvoerders Linda Veerbeek, Arjen Vroegop en Mart Brouwer de Koning van de drie coalitiepartijen. Twee van de drie, Heiloo 2000 en CDA, zouden er ook geen probleem mee hebben als de maximumsnelheid op de A9 zelf omlaag gaat van 130 naar 100. Daarmee zou de 100 kilometerzone worden doorgetrokken vanaf verkeersplein Kooimeer tot bij Akersloot.

De Raad van State heeft in mei het bestemmingsplan voor de aansluiting vernietigd, omdat de compensatie voor de extra stikstof niet goed geregeld was. Sindsdien wacht het project, als zo vele projecten in Nederland, op nieuwe regels.

De coalitiepartijen vinden dat de projectpartners, de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum en de provincie Noord-Holland, nu al moeten onderzoeken welke trajecten opnieuw moeten worden gelopen. Het gaat niet alleen om de nieuwe regels rond stikstof, maar ook om rapportages, die zijn opgesteld voor het bestemmingplan en die inmiddels vanwege het verlopen van de tijd verouderd zijn. De coalitiepartijen hopen, dat op deze manier over ongeveer twee jaar alsnog kan worden begonnen met de aanleg van de afslag.

Alkmaarse Courant, 4 oktober 2019, 14:11

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191004_11644237/colitiepartijen-heiloo-snelheid-mag-omlaag-voor-afslag-a9

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heiloo
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afslag+A7
https://robscholtemuseum.nl/?s=stikstof