Henk-Jan den Ouden – D66 wil opheldering over geheime stukken in Heiloo

Heiloo – De fractie van D66 wil zo snel mogelijk een debat over het beleid rond geheimhouding in Heiloo. De liberaal-democraten schrijven dit in een brief aan burgemeester Hans Romeyn, de voorzitter van de gemeenteraad.

D66 vindt dat het college van burgemeester en wethouders in Heiloo te snel naar geheimhouding grijpt, en die te ruim oplegt, zo betoogt gemeenteraadslid Fons Hopman. ,,Wij hechten zeer aan de grondbeginselen van onze democratische rechtsstaat. Daarvan is openbaarheid van bestuur een van de belangrijkste pijlers: alleen als de bevolking, al dan niet via de media, kennis kan nemen van de manier waarop overheden tot beslissingen komen, en natuurlijk van die beslissingen zelf, is een volwaardig functioneren van de democratie mogelijk’’, zo schrijft Hopman aan de raad, de burgemeester en het college.

Hopman noemt als voorbeeld de geheimhouding rond de huur voor maatschappelijke organisaties. ,,Toen legde het college ten onrechte geheimhouding op. En rond de aanlegkosten van de A9 toonde het college een nogal verkrampte houding: raadsleden mochten alleen één op één met de portefeuillehouder spreken. De inspanningen van de PvdA om de gegevens openbaar te krijgen, waren tevergeefs. Des te schrijnender was het, dat de coalitiepartijen uitspraken geen inzicht te hoeven hebben in de cijfers, terwijl het om miljoenen gaat, Daarmee diskwalificeerden die partijen zich naar onze mening als controleur van het college.’’ Hopman suggereert, als het noodzakelijk is bepaalde informatie geheim te houden, alleen enkele passages te wissen.

Zandzoom

Daarnaast constateert D66, dat onlangs in stukken over het plan voor de nieuwbouwwijk Zandzoom, verwezen wordt naar een document dat door het college als geheim is bestempeld. Dat is door de gemeenteraad bekrachtigd. D66 vindt het onvoorstelbaar dat het college zichzelf ’blijkbaar niet, of minder aan geheimhouding gebonden voelt’ dan anderen. ,,Onacceptabel’’, aldus Hopman.

D66 wil weten of de burgemeester actie gaat ondernemen rond de stukken over de Zandzoom. Verder wil D66 weten hoe het college denkt over geheimhouding in het algemeen en of het het beleid uit wil leggen. ,,En is het college van zins het beleid zodanig aan te scherpen dat geheimhouding beperkt blijft tot hetgeen uiterst noodzakelijk is?’’

NHD, 6-12-2016, 8:57 (Update 6-12-2016, 8:57)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28827997.ece/D66-wil-opheldering-over-geheime-stukken-in-Heiloo_?lref=r_regionaal

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image