Henk-Jan den Ouden – Bouwblunder op boulevard Egmond aan Zee + ‘Niemand heeft het meer nagemeten’, + De rotte kies + De Duinstreek – Dirk Kat reageert op affiche bij Parkhotel

Bouwblunder op boulevard Egmond aan Zee

Een bizar gezicht is het. Tegen de Kennedy flat, aan de Noordzee boulevard in Egmond aan Zee, wordt een nieuw complex aangebouwd. Alleen, de horizontale lijnen kloppen niet; de verdiepingen verschillen in hoogte. „Ze zijn te hoog begonnen met bouwen”, zegt inwoonster Rita Koppedraaijer. „De Kennedy flat is te laag”, zegt de gemeente Bergen.

In het complex moeten volgend jaar een restaurant en vijf appartementen komen. Het komt in de plaats van de bowling, die jarenlang stond te verpauperen. Rita Koppedraaijer en Sjef Kenniphaas, beiden bekende Derpers, ijverden jaren lang voor de sloop van die bouwval.

Deze zomer was het eindelijk zo ver en Dreef Beheer, een vehikel van de broers Jan en Siem Kat van de Deka markt, begon met de bouw van ’De Zeeparel’, ’een bijzonder exclusieve ontwikkeling boven op het duin, direct aan zee’.

De Derpers bekeken het project met argusogen, en zagen, wat kennelijk niemand nog gezien had: de hoogte van oudbouw en nieuwbouw sluiten niet op elkaar aan.

En dat moet eigenlijk wel, want de Kennedy flat en de Zeeparel gaan straks een trappenhuis delen, dat tevens dient als nooduitgang. Als de verdiepingen niet even hoog komen te liggen, wordt dat een ingewikkeld verhaal.

Maar het meest vallen de bewoners over de totale hoogte van het gebouw: 2,60 meter hoger, dan de Kennedy flat. Niet zoals afgesproken, vindt Koppedraaijer. Liefst hadden de bewoners de gebouwen op gelijke hoogte gezien, maar uiteindelijk konden de partijen elkaar vinden in 1,40 meter extra. Daar komt nu een slordige 1,20 meter bij.

Volgens de gemeente is de nieuwe bouwhoogte juist, maar steekt het gebouw meer uit, omdat de Kennedyflat in de jaren zestig lager is geworden, dan op de bouwtekeningen stond.

En juist die bouwtekeningen zijn het uitgangspunt geweest voor architect Rietvink. Kennelijk heeft daarna niemand die tekeningen vergeleken met de werkelijkheid.

Noordhollands Dagblad, 20 november 2017, 17:54

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/bouwblunder-op-boulevard-egmond-aan-zee

Niemand heeft het meer nagemeten’, + De rotte kies van Egmond

Alkmaarse Courant, 21 november 2017

Alkmaarse Courant, 21 november

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Dirk Kat reageert op affiche bij Parkhotel

Bergen – In De Duinstreek van 1 november valt een ingezonden brief te lezen van hoogleraar woningverbetering André Thomsen, namens hemzelf, Wouter Hubers van de stichting Behoud Bouwkunst Bergen en gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen Frits David Zeiler. De brief gaat over een affiche dat achter de ramen van het Parkhotel gehangen is (zie foto). De drie heren vermoeden, dat Dirk Kat achter de uiting zit. In de editie van 8 november reageert Dirk Kat, eigenaar van het Parkhotel, op de brief.

Deze heren houden iedere ontwikkeling in bergen (aan Zee) tegen! Gelukkig maar! (foto De Duinstreek)

Beide brieven zijn hieronder te lezen, te beginnen met die van Thomsen.

Laf gekat

Tijdens de Kunst10daagse werd het Parkhotel ontsierd door een pamflet, dat op diverse plaatsen achter het raam was opgehangen. Omdat het leegstaande pand expositieruimte bood aan diverse kunstenaars (overigens een prima initiatief) hebben velen het gezien. Het pamflet roept nogal wat vragen op, niet in de laatste plaats ook bij ons. Het is duidelijk als schandpaal bedoeld. Maar wie heeft het opgehangen, en waarom? Wat wordt bedoeld met ‘ontwikkelingen’? En waarom staan onze portretten er op? Verschillende getuigen hebben ons gemeld, dat ze zijn opgehangen in opdracht van Dirk Kat, ontwikkelaar en eigenaar van het Parkhotel. Wij hebben sindsdien geprobeerd om telefonisch, schriftelijk en persoonlijk met hem in contact te komen, maar hij reageert niet en houdt zich onbereikbaar. Het blijft dus gissen naar zijn bedoelingen.

Vermoedelijk verwijt Kat ons, dat wij de sloop van zijn Parkhotel tegen willen houden. Daar hebben wij goede redenen voor. Vanwege de eerdere hartstochtelijke beloften van Kat, dat hij Pension Erica – het oorspronkelijke hoofdgebouw van het Parkhotel – zou handhaven en in oude glorie herstellen, gaf de gemeenteraad het groene licht voor zijn plannen en maakte niemand bezwaren tegen het bestemmingsplan. Nu blijkt, dat hij Erica alsnog wil slopen, ervaren velen, dat als bedrog. Twee van ons (op het pamflet van links naar rechts) hebben daartegen een bezwaar ingediend, waarvan de tweede inmiddels ook een beroep bij de rechtbank. De derde heeft alleen als raadslid de tegenstemmen van zijn fractie verwoord. De tekst (aan zee) op het pamflet zal vermoedelijk doelen op de sloopplannen van hotel Nassau Bergen, waarmee Kat overigens niets te maken heeft. En ook daar zijn goede redenen voor – zie de vele bezwaren tegen die plannen -, maar géén van ons heeft daartegen een formeel bezwaar ingediend. Als de tekst op het pamflet dus zou luiden, dat wij (onnodige) sloop willen tegenhouden, zouden wij er minder bezwaar tegen hebben; en zouden heel veel mensen ons van harte steunen. Maar ook dan is het publiek katten op personen, die van hun democratisch recht gebruikmaken niet fris, en als het een raadslid betreft ronduit verwerpelijk. Het anoniem ophangen van een als schandpaal bedoeld pamflet gaat verder: dat is een onrechtmatige en vooral laffe daad, zeker voor iemand, die bezwaarmakers eerder verweet niet met hem te willen praten.

Reactie van Dirk Kat

‘Wanneer ga je eens beginnen met de nieuwbouw van het Parkhotel?’ Ik durf te stellen, dat dit één van de meest gestelde vragen is, die niet alleen ik, maar ook mijn medewerkers dagelijks te horen krijgen. Helaas kunnen we er geen antwoord op geven, omdat een aantal onredelijke bezwaarmakers onze plannen dwarsbomen. Het pamflet met de drie portretten geeft in ieder geval een gezicht aan deze notoire bezwaarmakers. Iets, wat ze liever niet gezien hadden, omdat ze tot nu toe uitsluitend in de anonimiteit opereerden. Over laf gesproken! In het schrijven van Thomsen, spreekt hij zijn verbazing uit over de onrechtmatigheid van het bewuste pamflet. Als het werkelijk zo kwetsend is, waarom zoek je dan de pers op? 15.000 abonnees van het Noordhollands dagblad en 10.000 lezers van De Duinstreek hebben nu ook kennis kunnen nemen van zijn portret! Een uiting van narcistisch gedrag wellicht? Het is een ludieke actie van sympathisanten en personeel, die voor de plannen van het Parkhotel zijn, derhalve sta ik ook geheel achter deze uiting, voortgekomen uit frustraties over deze onredelijke bezwaren. Dan word ik vervolgens nog als ontwikkelaar betiteld, die in de ogen van Thomsen rechtse figuren zijn, die alleen op gewin uit zijn, terwijl ik wil investeren in een prachtig pand, waarin ik nota bene zelf de exploitatie van wil gaan voeren als ondernemer.

Het zijn overigens steeds weer dezelfde mensen, die je tegenkomt als je iets leuks met het dorp voor hebt of iets vernieuwends wilt ontwikkelen. Kijk maar eens naar het Hof, dat voor miljoenen is verbouwd en dat door dezelfde heren niet eens een gezonde boterham wordt gegund. Ook Dhr. Schrama zal waarschijnlijk dit jaar geen kerstkaart van de heren mogen ontvangen. Opvallend is wel, dat er wordt gesteld, dat er geen bezwaren waren tegen de initiële plannen om het bestemmingsplan te wijzigen. Goed om te weten, dat de raadsleden van Gemeentebelangen, waaronder de heer Frits David Zeiler, van meet af aan tegen waren. En toen het democratische proces niet het gewenste resultaat opleverde, werd de Stichting Mr. Frits Zeiler in stelling gebracht om bezwaren in te dienen (bij voorkeur op de laatste dag van de bezwaartermijn). Toen de bezwaren door de Beroepscommissie van de gemeente werden afgewezen, zochten de heren de gang naar de rechter. Is hier niet duidelijk sprake van “Gemengde Belangen” in plaats van “Gemeente Belangen”? Begrijp het goed: de rechter heeft nog een half jaartje nodig om in deze zaak te beslissen en als de vergunning dan nog wordt verstrekt, kunnen de heren vervolgens naar de Raad van State, die er ook nog een jaartje voor uittrekt, want ook in Den Haag zijn ze de Zeiler stichting inmiddels meer dan zat! Dat gaan ze zeker doen, want deze heren zijn nog nooit tot redelijk en vroegtijdig overleg bereid geweest. Dhr. Thomsen liep tijdens de laatste voorlichtingsavond over de bouwplannen van het Parkhotel zelfs stampvoetend weg, omdat enkele bewoners hem tegenspraken over zijn bezwaren tegen de bouwplannen. Overigens, de (juridische) kosten die dit met zich meebrengt draagt de gemeente, dus wij, de inwoners van Bergen! Dhr. Thomsen, die zich overigens voortdurend verschuilt achter zijn hoogleraarschap, is zelfs in staat om mijn integriteit publiekelijk in twijfel te trekken door te stellen, dat de sloop van het pand ‘Erica’ altijd al de intentie geweest zou zijn. Niets is minder waar. Voortschrijdend inzicht en constructieve bouwtechnische redenen liggen hieraan ten grondslag. Het pand is gewoon op en hoewel ‘Erica’ geen monument of een beschermd dorpsgezicht is, hebben we onszelf wel een herbouw verplichting opgelegd. Hoeveel meer mag je dan verlangen als een oud afgeschreven pand in oude glorie wordt hersteld en weer aan de moderne eisen voldoet. Een van de bezwaren: het patina verdwijnt! Wat een stomme onzin en wat een drogreden voor bezwaar! Hoewel de overgrote meerderheid van de inwoners en winkeliers van Bergen de ontwikkeling van het Parkhotel steunt, zijn het altijd weer dezelfde stichtingen en clubs, die tegen nieuwe ontwikkelingen in Bergen zijn, zelfs als bezwaren niet ontvankelijk zijn verklaard. Is dat nu gebruik of misbruik van het democratische proces? In Bergen regeren de Stichtingen Mr. Frits Zeiler en Behoud Bergense Bouwkunst, opgejut door professor Thomsen en zijn achterban! Goed onthouden als u straks naar de stembus gaat! Verder meent Dhr. Thomsen dat het verwerpelijk zou zijn om een raadslid (Frits Zeiler) publiekelijk te katten. Het is niets in vergelijking met de onbeschaamde uitingen richting ons college van burgemeester en wethouders, waarmee de achterban van de stichtingen en clubs zich de laatste tijd bedienen. Bijna 2½ jaar geleden begonnen we met enthousiasme, plezier en ambitie aan dit mooie project. Het centrum van Bergen verdiende immers een mooi en florerend hotel. Het plezier is verdwenen, de lol is eraf. Het nieuwe Parkhotel zal er waarschijnlijk niet meer komen! Met dank aan de democratie.

De Duinstreek, 06-11-2017, 13:21

http://deduinstreek.nl/lokaal/dirk-kat-reageert-op-affiche-bij-parkhotel-290535